wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE W ADMINISTRACJI KOMENTARZ


PRZYBYSZ P.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie IX

cena netto: 238.80 Twoja cena  226,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Postępowanie egzekucyjne w administracji

Komentarz


W komentarzu kompleksowo omówiono poszczególne instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji: egzekucję należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowanie zabezpieczające oraz kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy.

Autor, uwzględniając najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz woje­wódzkich sądów administracyjnych, wskazuje także na zagadnienia dyskusyjne, pojawiające się na tle stosowania przepisów ustawy wraz z propozycjami ich rozwiązania. W komentarzu zaprezentowano również standardy legalności działania organów egzekucyjnych i wierzycieli w sprawach egzekucji.

W najnowszym wydaniu uwzględnione zostały liczne zmiany, mające na celu uproszczenie i usprawnienie procedur obowiązujących w egzekucji administracyjnej, w tym zmiany przyszłe, które wejdą w życie w 2021 r., na mocy których:

  • zmieniono zasady wszczęcia postępowania egzekucyjnego;
  • uregulowano egzekucję z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, w sytuacji gdy małżonek zobowiązanego odpowiada za zaległości podatkowe majątkiem wspólnym;
  • wprowadzono zmiany w zasadach rozstrzygania zbiegów egzekucji, co do należności alimen­tacyjnych i należności celnych oraz w przepisach przewidujących uproszczenie procedury przekazywania dokumentów pomiędzy organami egzekucyjnymi;
  • zmieniono zasady licytacji elektronicznej;
  • zmodyfikowano zasady dotyczące kolejności zaspokojenia należności celnych.

Publikacja przeznaczona jest zarówno dla prawników praktyków – adwokatów, radców praw­nych i sędziów – jak i dla pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, którzy na co dzień stosują przepisy komentowanej ustawy. Będzie także cennym źródłem wiedzy dla przedsiębiorców i innych osób, wobec których jest prowadzona egzekucja administracyjna.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

USTAWA z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

DZIAŁ I. Przepisy ogólne
Rozdział 1. Zasady ogólne
Rozdział 1a. Rejestr Należności Publicznoprawnych
Rozdział 2. Organy egzekucyjne
Rozdział 3. Zasady prowadzenia egzekucji
Rozdział 4. Zawieszenie i umorzenie postępowania egzekucyjnego
Rozdział 5. Zbieg egzekucji
Rozdział 6. Koszty egzekucyjne
Rozdział 7. (uchylony)

DZIAŁ II. Egzekucja należności pieniężnych
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Rozdział 2. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
Rozdział 3. Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej
Rozdział 4. Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych
Rozdział 5. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych i innych praw majątkowych
Oddział 1. Egzekucja z innych wierzytelności pieniężnych
Oddział 2. Egzekucja z praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub innych rachunkach oraz z wierzytelności z rachunków pieniężnych
Oddział 3. Egzekucja z papierów wartościowych niezapisanych na rachunku papierów wartościowych
Oddział 4. Egzekucja z weksla
Oddział 5. Egzekucja z autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych oraz z praw własności przemysłowej
Oddział 6. Egzekucja z udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością
Rozdział 6. Egzekucja z ruchomości
Oddział 1. Zajęcie
Oddział 2. Sprzedaż
Rozdział 7. Egzekucja z nieruchomości
Oddział 1. Zasady ogólne
Oddział 2. Zajęcie
Oddział 3. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości
Oddział 4. Obwieszczenie o licytacji
Oddział 5. Wadium
Oddział 6. Licytacja
Oddział 7. Przybicie
Oddział 8. Przyznanie własności
Rozdział 8. Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
Rozdział 9. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji
Oddział 1. Zasady ogólne
Oddział 2. Zasady szczególne dotyczące podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości

DZIAŁ III. Egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym
Rozdział 1. Przepisy wspólne
Rozdział 2. Grzywna w celu przymuszenia
Rozdział 3. Wykonanie zastępcze
Rozdział 4. Odebranie rzeczy ruchomej
Rozdział 5. Odebranie nieruchomości. Opróżnienie lokalu i innych pomieszczeń
Rozdział 6. Przymus bezpośredni

DZIAŁ IV. Postępowanie zabezpieczające
Rozdział 1. Przepisy wspólne
Rozdział 2. Zabezpieczenie należności pieniężnych
Rozdział 3. Zabezpieczenie obowiązków o charakterze niepieniężnym

DZIAŁ IVA. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy
Rozdział 1. Odpowiedzialność odszkodowawcza
Rozdział 2. Odpowiedzialność porządkowa
Rozdział 3. Odpowiedzialność karna

DZIAŁ V. Przepisy wprowadzające i końcowe

Bibliografia
Skorowidz

830 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021