wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO DOTYCZĄCE POMOCY SPOŁECZNEJ PRZEWODNIK Z WZORAMI


WILK J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 70.80 Twoja cena  67,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Akty prawa miejscowego dotyczące pomocy społecznej

Przewodnik z wzorami


W książce kompleksowo omówiono ogólne zasady stanowienia aktów prawa miejscowego, które powinny być uwzględniane przy projektowaniu uchwał organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego.

Szczegółowo skomentowano wszystkie te przepisy ustawy o pomocy społecznej, które zawierają upoważnienie do stanowienia aktów prawa miejscowego. Przede wszystkim zaś zwrócono uwagę na zakres dyskrecjonalności prawodawcy miejscowego przy ustalaniu treści poszczególnych aktów. Uwzględniono przy tym zarówno praktykę prawodawczą, jak i stanowiska orzecznictwa i literatury.

Uzupełnieniem całości są wzory uchwał, które zawierają wszystkie opisane zasady stanowienia aktów prawa miejscowego.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników administracji. Będzie stanowiła pomoc przy tworzeniu projektów uchwał, a także ich stosowaniu, tj. przy prowadzeniu postępowań administracyjnych i wydawaniu decyzji.

Wykaz skrótów | str. 9
Wstęp | str. 11

I Część ogólna

Rozdział 1
Pojęcie aktu prawa miejscowego i jego pozycja w systemie źródeł prawa | str. 15

Rozdział 2
Ogłoszenie, vacatio legis i wejście w życie aktu prawa miejscowego | str. 24

Rozdział 3
Obowiązywanie aktów prawa miejscowego | str. 31

Rozdział 4
Technika prawodawcza stosowana przy stanowieniu aktów prawa miejscowego | str. 39

Rozdział 5
Podstawy prawne do stanowienia aktów prawa miejscowego w ustawie o pomocy społecznej | str. 48

II Część szczególna

Rozdział 6
Uchwała w sprawie podwyższenia kwot dochodu uprawniających do zasiłku okresowego i celowego | str. 53

Rozdział 7
Uchwała w sprawie podwyższenia minimalnej kwoty zasiłku okresowego | str. 62

Rozdział 8
Uchwała w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie | str. 67

Rozdział 9
Uchwała w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania | str. 77

Rozdział 10
Uchwała w sprawie warunków ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o zasięgu gminnym, częściowego lub całkowitego zwolnienia z tych opłat oraz zwrotu należności za okres nieobecności osoby w domu | str. 89

Rozdział 11
Uchwała w sprawie podwyższenia wysokości kwot pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie oraz wartości pomocy na zagospodarowanie | str. 98

Rozdział 12
Uchwała w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznane pod warunkiem zwrotu | str. 103

Rozdział 13
Uchwała w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych | str. 111

Część III Wzory

1. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 8 ust. 2 u.p.s. | str. 125
2. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 38 ust. 6 u.p.s. | str. 127
3. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 43 ust. 10 u.p.s. | str. 128
4. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 50 ust. 6 u.p.s. | str. 129
5. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 66 u.p.s. | str. 131
6. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 90a ust. 1 u.p.s. | str. 133
7. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 96 ust. 4 u.p.s. | str. 134
8. Wzór uchwały podejmowanej na podstawie art. 97 ust. 5 u.p.s. | str. 136

Wykaz powołanej literatury | str. 139
Wykaz powołanych orzeczeń | str. 143

148 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021