wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

E-SPORT PRAWNE ASPEKTY


GRZYBCZYK K. RED.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 82.80 Twoja cena  78,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

E-sport

Prawne aspekty


Sport elektroniczny staje się ogromną branżą, której znaczenie zaczyna być dostrzegane nie tylko przez producentów gier, ale także przez rządy państw oraz organizacje międzynarodowe.

W publikacji omówiono najważniejsze kwestie związane z e-sportem, a także regulacje prawne, które mogą znaleźć zastosowanie przy rozwiązaniu praktycznych problemów związanych z tą dziedziną.

Autorzy szczegółowo zaprezentowali m.in. następujące zagadnienia:

  • dobra osobiste e-sportowców,
  • prawnoautorską ochronę transmisji wydarzeń e-sportowych,
  • sponsoring w e-sporcie,
  • e-doping,
  • hazard w sporcie elektronicznym.

W opracowaniu omówiono również rozwiązania prawne przyjęte w tej dziedzinie m.in. w Korei Południowej, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Publikacja jest przeznaczona dla menedżerów profesjonalnych drużyn, zawodników i osób, które chcą działać w obszarze e-sportu, a także dla prawników zainteresowanych tą problematyką.

Wstęp            11

Rozdział I
Czy e-sport jest sportem? (Marta Ludyga)         15
1. Wprowadzenie                   . 15
2. Gry komputerowe                  22
3. E-sport jako element edukacji            . 26
4. E-sportowcy                    . 29
5. E-sport na tle obowiązującego prawa         . 32
6. Organizacje i działania międzynarodowe       . 35
7. Przyszłość e-sportu                 . 38
8. Zakończenie                    . 41

Rozdział II
Organizacja e-sportowa (Mikołaj Brzozowski)       . 42
1. Wprowadzenie                   . 42
2. Pojęcie organizacji e-sportowej            43
3. Charakter prawny organizacji e-sportowej       46
4. Organizacja e-sportowa w praktyce          51
5. Ligi e-sportowe                   56
6. Zakończenie                    . 60

Rozdział III
Dobra osobiste e-sportowców (Dominik Gabor)      . 62
1. Wstęp                       62
2. Dobra osobiste w kodeksie cywilnym         . 66
3. Prawo do pseudonimu                68
4. Wizerunek i prawo do wizerunku           79
5. Right of publicity                  . 91
6. Wyspa Guernsey                  . 93
7. Ochrona dóbr osobistych               94
8. Sprawy sądowe                   98
9. Zakończenie                    . 105

Rozdział IV
Prawnoautorska ochrona transmisji wydarzeń e-sportowych oraz nagrań typu Let`s Play (Paweł Jędrysiak)                    . 107
1. Wstęp                       107
2. Wydarzenie sportowe                . 108
3. Transmisja wydarzenia sportowego          111
3.1. Ochrona transmisji wydarzenia sportowego jako utworu                     112
3.2. Ochrona transmisji wydarzenia sportowego jako nadania                    . 113
3.3. Ochrona transmisji wydarzenia sportowego jako wideogramu                  . 115
4. Widowisko e-sportowe               . 117
4.1. Wstęp                     . 117
4.2. Elementy gry komputerowej chronione prawem   117
4.3. Prawny status gry komputerowej         . 120
4.4. Prawnoautorska ochrona widowisk e-sportowych  . 124
5. Transmisja widowiska e-sportowego          126
5.1. Ochrona transmisji widowiska e-sportowego jako utworu                   126
5.2. Ochrona transmisji widowiska e-sportowego jako nadania                    . 128
5.3. Ochrona transmisji widowiska e-sportowego jako wideogramu                . 129
6. Umowy licencyjne dotyczące transmisji widowisk e-sportowych                    130
7. Prawnoautorska ochrona nagrań typu Let`s play    . 132
7.1. Czym jest Let`s Play?               133
7.2. Prawnoautorski status nagrań typu Let`s Play    133
7.3. Prawnoautorska ochrona nagrań typu Let`s Play a prawo cytatu                 . 134
8. Podsumowanie                   135

Rozdział V
Umowa sponsoringu w e-sporcie (Jakub Sobczyk)      137
1. Wprowadzenie                   . 137
2. Charakterystyka umowy sponsoringu         139
3. Strony umowy sponsoringu             . 145
4. Przedmiot umowy sponsoringu            151
5. Treść umowy sponsoringu              161
6. Podsumowanie                   167

Rozdział VI
Analiza regulaminów turniejów e-sportowych (Sandra Słowik)                     170
1. Wprowadzenie                   . 170
2. Turnieje e-sportowe offline oraz online        . 173
3. Charakter prawny regulaminów turniejów e-sportowych  174
4. Regulaminy turniejów e-sportowych jako wzorce umowne – uwagi                  . 177
4.1. Podmioty uprawnione do posługiwania się regulaminem turnieju e-sportowego jako wzorcem umownym                   . 177
4.2. Przesłanki związania uczestnika regulaminem turnieju e-sportowego              179
4.3. Wymagania co do treści regulaminu turnieju e-sportowego                  183
5. Wybrane zagadnienia, które powinny zostać uregulowane w postanowieniach regulaminów turniejów e-sportowych               . 184
5.1. Organizator                   185
5.2. Ograniczenia wiekowe              186
5.3. Uczciwa i kulturalna gra             189
5.4. Transmisja turnieju oraz prawo własności intelektualnej                  193
5.5. Wizerunek                   194
5.6. Bezpieczeństwo                 198
5.7. Nagrody                    . 200
5.8. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych                   203
5.9. Inne                      204
6. Podsumowanie                   205

Rozdział VII
Oszustwa w e-sporcie – e-doping (Patrycja Rok)      . 207
1. Wprowadzenie                   . 207
2. Doping farmakologiczny w e-sporcie         . 211
3. Doping technologiczny w e-sporcie          . 218
4. E-doping a prawo własności intelektualnej       230
5. Match-fixing w e-sporcie               235
6. Ataki online                    . 241
7. Próby zapobiegania oszustwom oraz kary za ich stosowanie                     244
8. Kwestie prawne dotyczące oszustw, przed którymi stoi branża e-sportowa                 . 251
9. Podsumowanie                   253

Rozdział VIII
Hazard w e-sporcie. Wybrane zagadnienia (Jakub Wyczik)  . 254
1. Wprowadzenie                   . 254
2. Zagadnienia terminologiczne             257
3. Historia hazardu w e-sporcie             261
4. Obstawianie wyników rozgrywek e-sportowych a polski porządek prawny                  . 274
5. Skin gambling i wirtualne przedmioty w świetle ustawy o grach hazardowych                . 283
6. Zakończenie                    . 294

Rozdział IX
E-sport w Korei Południowej (Katarzyna Grzybczyk)    296
1. Wprowadzenie                   . 296
2. Organizacje e-sportowe w Korei           . 302
3. Aspekty prawne                   303
4. Ustawa o promocji e-sportu             . 305
5. Shutdown law                   . 307
6. Problemy z uczciwością               . 308
7. Zasady dobrostanu gracza              . 315
8. Gracze – celebryci i ofiary              . 318
9. Zakończenie                    . 320

Rozdział X
Analiza prawna regulacji e-sportowych we Francji (Karina Kunc-Urbańczyk)                 321
1. Wstęp                       321
2. Przebieg procesu ustawodawczego pierwszej europejskiej regulacji e-sportowej                . 323
3. Analiza wprowadzonych rozwiązań prawnych, funkcjonujących obecnie we Francji          332
3.1. Wyłączenie e-sportu spod generalnego zakazu gier hazardowych                  . 332
3.1.1. Stosunek e-sportu do regulacji antyhazardowych              . 332
3.1.2. Propozycje rozwiązania problemu       341
3.1.3. Kształt przyjętej regulacji           344
3.2. Szczególny typ umowy o pracę dla profesjonalnych gamerów                    348
3.2.1. Formy zatrudnienia we Francji        . 348
3.2.2. Założenia nowego szczególnego typu umowy o pracę na czas określony          . 351
3.3. Ochrona małoletnich przed zagrożeniami wynikającymi z e-sportu             354
3.3.1. Zatrudnianie dzieci w branży e-sportowej   . 354
3.3.2. Ochrona zarobków małoletnich        359
3.3.3. Wysokość nagród jako czynnik potencjalnie demoralizujący               . 360
3.3.4. Ochrona dzieci przed nieodpowiednimi treściami                  361
3.4. Podmiot reprezentujący branżę i nadzorujący jej rozwój                    364
3.4.1. Problemy z samoregulacją – propozycja rozwiązania                 364
3.4.2. Nadzieje na federację e-sportową       . 366
4. Propozycje zmian ustawodawczych oczekujące na realizację                      367
4.1. Prawna regulacja transmisji z wydarzeń e-sportowych                  368
4.1.1. Zagadnienia prawnoautorskie         368
4.1.2. Reklama ukryta               370
4.1.3. Ograniczenia godzin transmisji wydarzeń e-sportowych                372
4.1.4. Krótkie sprawozdania z wydarzeń e-sportowych                375
4.2. Polityka wizowa                 376
4.2.1. Zezwolenia na udział w turniejach       376
4.2.2. Wizy długoterminowe i polityka transferowa  377
4.3. Zagadnienia podatkowe             . 379
4.3.1. Opodatkowanie honorariów i nagród podatkiem VAT               379
4.3.2. Status podatkowy „datków” od fanów     380
4.3.3. Zredukowana stawka VAT na wejściówki dla widzów                 381
4.4. Dalsze problemy wynikające ze wzrostu popularności zawodów e-sportowych       . 384
5. Warte naśladowania aspekty francuskiego podejścia do sportu elektronicznego                386
5.1. Unikanie rozstrzygania, czy e-sport to sport    . 387
5.2. Regulacja a casu ad casum zamiast prób holistycznego uregulowania zagadnienia      393
5.3. Odpowiednie przygotowanie merytoryczne     395
5.4. Dostrzeżenie korzyści, jakie e-sport może przynieść Skarbowi Państwa                398
6. Podsumowanie                   403

408 stron, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021