wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTÓW USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH


KRASUSKI A.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 82.80 Twoja cena  78,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawa i obowiązki abonentów usług telekomunikacyjnych


W publikacji przedstawiono prawa i obowiązki abonentów, zarówno firm, jak i osób fizycznych, dotyczące zawierania, wykonywania i rozwiązywania umów o świadczenie publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych.

Szczegółowo omówiono m.in.:

  • status prawny abonenta oraz pozostałych stron umowy;
  • uprawnienia dostawcy usług telekomunikacyjnych do weryfikacji danych klienta;
  • prawne mechanizmy w zakresie gwarantowania odbiorcom publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych parametrów jakościowych świadczenia tych usług oraz sposób mierzenia tych parametrów;
  • tajemnicę telekomunikacyjną.

Autor uwzględnił zmiany do ustawy – Prawo telekomunikacyjne wprowadzone tzw. tarczą 3.0 – na ich podstawie od 21 grudnia 2020 r. abonent jest uprawniony do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z zachowaniem ciągłości świadczenia usługi dostępu do tej sieci.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów firm korzystających z usług telekomunikacyjnych, kadry kierowniczej dostawców usług telekomunikacyjnych oraz osób fizycznych, dla których będzie stanowić istotne źródło praktycznych informacji dotyczących praw i obowiązków wynikających z zawartych umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Książka zainteresuje również prawników praktyków, a także przedstawicieli organów kontroli i nadzoru w obszarze ochrony abonentów, w tym konsumentów, korzystających z usług masowych.

Wykaz skrótów
Wprowadzenie

I. Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych - charakter prawny i cechy
1. Charakter prawny umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
2. Cechy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
2.1. Charakter konsensualny
2.2. Charakter odpłatny/wzajemny
2.3. Inne cechy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

II. Status prawny abonenta oraz dostawcy usług telekomunikacyjnych
1. Uwagi wstępne
2. Abonent, użytkownik, użytkownik końcowy oraz konsument
3. Wybrane obowiązki związane z zawieraniem umów z konsumentami
4. Przedsiębiorca telekomunikacyjny
5. Sieć telekomunikacyjna
6. Dostarczanie sieci telekomunikacyjnej

III. Usługa telekomunikacyjna
1. Definicja usługi telekomunikacyjnej
2. Publicznie dostępna usługa telekomunikacyjna
3. Usługa o podwyższonej opłacie
4. Usługa medialna
5. Usługa dostępu do Internetu a usługa powszechna
6. Usługi towarzyszące
7. Dodatkowe usługi przysługujące abonentowi

IV. Wybór formy umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

V. Ocena wiarygodności płatniczej abonenta

VI. Treść umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
1. Wprowadzenie
2. Zasada swobody umów a prawo telekomunikacyjne
3. Minimalne wymogi dotyczące treści umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

VII. Obowiązywanie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

VIII. Jakość usług telekomunikacyjnych

IX. Niezgodne z prawem wykorzystanie usług telekomunikacyjnych
1. Wprowadzenie
2. Przykłady niezgodnego z prawem wykorzystania usług telekomunikacyjnych
3. Sposoby zabezpieczenia przed naruszeniami umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

X. Prawa i obowiązki abonenta związane ze zmianą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych

XI. Prawa i obowiązki abonenta związane z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych
1. Uprawnienie abonenta do zmiany dostawcy usług telekomunikacyjnych
2. Zwrot ulgi przyznanej abonentowi
3. Zwłoka abonenta w regulowaniu zobowiązań do zapłaty wynagrodzenia za świadczone usługi telekomunikacyjne

XII. Sytuacja prawna abonentów z niepełnosprawnościami
1. Wprowadzenie
2. Status prawny osoby uprawnionej do skorzystania z udogodnień dla osób niepełnosprawnych
3. Udogodnienia w zakresie miejsca sprzedaży usług telekomunikacyjnych i obsługi klienta
4. Informacja o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych
5. Wymogi dotyczące aparatów publicznych
6. Wymogi dotyczące telekomunikacyjnych urządzeń końcowych
7. Osoba z niepełnosprawnością jako abonent

XIII. Rozstrzyganie sporów
1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy sporu konsumenckiego
2. Prezes UKE jako podmiot uprawniony do prowadzenia postępowania polubownego
3. Przebieg postępowania polubownego

XIV. Rola prezesa UKE w zakresie umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych
1. Wprowadzenie
2. Uprawnienie Prezesa UKE do gromadzenia informacji o usługach telekomunikacyjnych
3. Sprawozdawczość wobec Prezesa UKE
4. Ochrona przed nadużyciami z wykorzystaniem sieci telekomunikacyjnej
5. Stosowanie kar pieniężnych przez Prezesa UKE

XV. Tajemnica telekomunikacyjna
1. Wprowadzenie
2. Zakres tajemnicy telekomunikacyjnej
3. Obowiązek informacyjny wobec abonenta
4. Rejestracja danych o wykonanych usługach telekomunikacyjnych
5. Obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych abonentów
6. Obowiązki związane z naruszeniem danych osobowych abonentów

XVI. Zachowanie ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci internet w przypadku zmiany dostawcy usługi
1. Podstawy prawne zapewnienia ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przy zmianie dostawcy usługi dostępu do sieci Internet
2. Sposób realizacji uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przy zmianie dostawcy usługi dostępu do sieci Internet
2.1. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet przy zastosowaniu systemu informatycznego
2.2. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w okresie przejściowym - tryb ogólny
2.3. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w okresie przejściowym - współdzielenie sieci dostępowej
2.4. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet w przypadku wypowiedzenia umowy z Dawcą przed wszczęciem procesu zmiany dostawcy usługi
2.5. Realizacja uprawnienia do zachowania ciągłości świadczenia usługi dostępu do sieci Internet na podstawie pełnomocnictwa
3. Zapewnienie dostępu do poczty elektronicznej po rozwiązaniu umowy z dostawcą usługi dostępu do sieci Internet
4. Roszczenia odszkodowawcze abonenta
5. Kary finansowe

Bibliografia
Wykaz tabel

252 strony, Format: 14.0x20.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021