wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPRZECIW W PRAWIE ADMINISTRACYJNYM


PIECHA J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 154.80 Twoja cena  147,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sprzeciw w prawie administracyjnym


W książce omówiono coraz częściej występującą w przepisach prawa administracyjnego i niejednolitą kategorię sprzeciwu. W rozważaniach autor odkodował treść poszczególnych rodzajów sprzeciwu, a także ustalił warunki ich wniesienia (zgłoszenia) zarówno przez podmioty administrujące, jak i administrowane. Zaproponował również ich typologię.

W pracy omówiono także problematykę sprzeciwu jako środka prawnego służącego ochronie jednostki (zarówno w ustawie Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, czy w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych). Poruszono także tematykę sprzeciwu jako środka nadzoru, który przysługuje organom sprawującym nadzór na samorządami zawodowymi (np. nad samorządem adwokackim czy samorządem radców prawnych).

Z uwagi na liczne wątki praktyczne odnoszące się do skomplikowanej materii – sprzeciwu jako środka prawnego czy też sprzeciwu stanowiącego część instytucji milczącej zgody, książka skierowana jest przede wszystkim do sędziów sądów administracyjnych i powszechnych oraz adwokatów i radców prawnych zajmujących się tą tematyką. Będzie również przydatnym źródłem informacji dla pracowników administracji w zakresie przypadków, w których przepisy prawa przewidują uprawnienie jednostki (lub kompetencję organu) do wniesienia sprzeciwu.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Zagadnienia wstępne
1. Sprzeciw jako pojęcie języka naturalnego i jako pojęcie dyskursu prawniczego
1.1. "Sprzeciw" w języku naturalnym
1.2. "Sprzeciw" w języku dyskursu prawniczego
2. Sprzeciw jako konsekwencja zachowania podmiotu prawa
3. Kryterium podziału sprzeciwów w prawie administracyjnym
3.1. Kryterium podmiotowe
3.2. Kryterium funkcjonalne

Rozdział II
Sprzeciw jako rodzaj środka prawnego
1. Pojęcie środka prawnego
2. Sprzeciw jako środek prawny w postępowaniu administracyjnym - wybrane przykłady
2.1. Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym ogólnojurysdykcyjnym
2.2. Sprzeciw w szczególnych postępowaniach jurysdykcyjnych
2.2.1. Sprzeciw w postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych
2.2.2. Sprzeciw w postępowaniach w sprawach należących do właściwości organów administracji wojskowej
2.2.3. Sprzeciw w postępowaniu w sprawach własności przemysłowej
2.2.4. Sprzeciw w postępowaniu dotyczącym rachunku w rejestrze Unii
2.2.5. Sprzeciw w postępowaniu administracyjnym w sprawie cywilnej
2.3. Sprzeciw w postępowaniu kontrolnym
2.4. Sprzeciw w postępowaniu w sprawach ze stosunku służbowego
2.5. Sprzeciw w postępowaniu uchwałodawczym organów związków gmin i powiatów
2.6. Sprzeciw w postępowaniu sądowoadministracyjnym
2.6.1. Sprzeciw od decyzji kasatoryjnej
2.6.2. Sprzeciw wobec zarządzeń i postanowień referendarza sądowego
2.7. Inne przykłady sprzeciwu jako środka prawnego
3. Konkluzje

Rozdział III
Sprzeciw jako element konstrukcyjny instytucji milczącej zgody
1. Instytucja milczącej zgody
1.1. Zgłoszenie jednostki o zamiarze dokonania czynności lub zachowania się
1.2. Termin w instytucji milczącej zgody
1.2.1. Terminy w prawie administracyjnym
1.2.2. Materialny charakter terminu w instytucji milczącej zgody
1.2.3. Konsekwencje zastrzeżenia terminu materialnego w instytucji milczącej zgody
1.3. Milczenie administracji
1.3.1. Bierność organu administracji publicznej - bezczynność a milczenie
1.3.2. Milczenie w instytucji milczącej zgody oraz w innych konstrukcjach prawnych
1.3.3. Milczenie organu a prawne formy działania administracji
2. Instytucja milczącej zgody jako alternatywa dla pozwolenia administracyjnego
2.1. Przykłady zastępowania pozwolenia administracyjnego instytucją milczącej zgody
2.2. Milcząca zgoda jako alternatywa dla ustawowego zakazu z zastrzeżeniem indywidualnej dyspensacji - krytyka poglądu
2.3. Milcząca zgoda jako przejaw ograniczenia władztwa administracyjnego
2.4. Inne funkcje instytucji milczącej zgody
3. Sprzeciw w instytucji milczącej zgody
3.1. Sprzeciw jako instrument zapobiegający milczącemu ukształtowaniu uprawnień
3.2. Sprzeciw a zakaz działania jednostki
3.3. Sprzeciw a nieważność dokonanej czynności prawnej
3.4. Forma prawna sprzeciwu w instytucji milczącej zgody
4. Proceduralne aspekty wnoszenia sprzeciwu w ramach instytucji milczącej zgody
4.1. Procedura wniesienia sprzeciwu przed nowelizacją z 7.04.2017 r
4.1.1. Zgłoszenie jako czynność nieprowadząca do wszczęcia postępowania administracyjnego
4.1.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu - kwestie problemowe
4.1.3. Sprzeciw jako czynność wszczynająca postępowanie administracyjne w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego
4.2. Procedura wniesienia sprzeciwu w świetle nowelizacji z 7.04.2017 r
4.2.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie wniesienia sprzeciwu
4.2.2. Postępowanie administracyjne w przedmiocie wniesienia sprzeciwu
4.2.3. Termin do wniesienia sprzeciwu
4.2.4. Możliwość stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie wniesienia sprzeciwu
5. Konkluzje

Rozdział IV
Sprzeciw organu administracji publicznej w relacji nadzoru i w relacji współdziałania organów
1. Sprzeciw organu administracji publicznej w ramach stosunku prawnego nadzoru
1.1. Pojęcie nadzoru
1.2. Sprzeciw jako instrument sprawowania nadzoru nad samorządami zawodowymi
1.3. Charakterystyka sprzeciwu jako instrumentu nadzoru
1.3.1. Skutki wniesienia sprzeciwu
1.3.2. Sprzeciw a zatwierdzenie
1.3.3. Sprzeciw jako środek nadzorczy o charakterze prewencyjnym
2. Sprzeciw organu administracji publicznej w relacji współdziałania
2.1. Współdziałanie organów administracji publicznej - wyjaśnienie pojęcia
2.2. Treść współdziałania organów
2.2.1. Opinia
2.2.2. Uzgodnienie
2.2.3. Zgoda
2.3. Sprzeciw w relacji współdziałania organów
3. Konkluzje

Rozdział V
Inne przypadki sprzeciwu w prawie administracyjnym - wybrane przykłady
1. Sprzeciw państwowego inspektora sanitarnego
1.1. Charakterystyka sprzeciwu państwowego inspektora sanitarnego
1.2. Forma prawna sprzeciwu państwowego inspektora sanitarnego
2. Sprzeciw strony w toku postępowania administracyjnego i
3. Sprzeciw członka organu kolegialnego wobec projektu rozstrzygnięcia lub trybu podejmowania rozstrzygnięcia
3.1. Sprzeciw wobec projektu uchwały
3.2. Sprzeciw wobec trybu podjęcia uchwały
4. Konkluzje

Refleksje końcowe
Bibliografia

496 stron, Format: 15.0x21.0cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021