wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ROZWÓD CZY SEPARACJA? WZORY PISM Z KOMENTARZEM


HETMAN-KRAJEWSKA J.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2021, wydanie I

cena netto: 70.80 Twoja cena  67,26 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rozwód czy separacja?

Wzory pism z komentarzem


Publikacja stanowi obszerny zbiór wzorów pism stosowanych w sprawach rozwodowych i separacyjnych.

Każdy wzór uwzględnia podyktowane praktyką zagadnienia (np. alimenty na rzecz małżonka, piecza naprzemienna, uregulowanie kontaktów z dzieckiem, przymusowa egzekucja kontaktów z dzieckiem, zabezpieczenie roszczeń, ustalenie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania czy domu) oraz jest opatrzony szczegółowym, napisanym przystępnym językiem komentarzem.

Wzory są ułożone zgodnie z dynamiką procesu rozwodowego albo separacyjnego – poczynając od etapu ugodowego, poprzez złożenie pozwu i cały tok postępowania, po środki zaskarżenia oraz postępowanie egzekucyjne.

Książka jest przeznaczona zarówno dla pełnomocników procesowych prowadzących lub zamierzających prowadzić sprawy rozwodowe czy separacyjne, jak i osób niebędących prawnikami, poszukujących wzorów pism procesowych stosowanych w tego typu sprawach.

Wykaz skrótów
Wstęp

Zwolnienie od kosztów sądowych
Wzór nr 1. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych Wydanie aktów stanu cywilnego
Wzór nr 2. Wniosek o wydanie odpisu aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia małoletniego dziecka

Porozumienia rodzicielskie
Wzór nr 3. Porozumienie rodzicielskie w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka po rozwodzie/separacji rodziców (plan wychowawczy) - szczegółowy harmonogram kontaktów
Wzór nr 4. Porozumienie rodzicielskie w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka po rozwodzie rodziców (plan wychowawczy) - kontakty z dzieckiem ustalane na bieżąco przez rodziców
Wzór nr 5. Porozumienie stron w sprawie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej, utrzymywania kontaktów z dzieckiem oraz ponoszenia kosztów utrzymania dziecka po rozwodzie/separacji rodziców (plan wychowawczy) - piecza naprzemienna

Rozwód - pisma inicjujące postępowanie
Wzór nr 6. Pozew o rozwód bez orzekania o winie (bez małoletnich dzieci)
Wzór nr 7. Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych (bez małoletnich dzieci - dorosłe dzieci)
Wzór nr 8. Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o ustalenie sposobu korzystania z mieszkania oraz z wnioskiem o zabezpieczenie (bez małoletnich dzieci - dorosłe dziecko)
Wzór nr 9. Pozew o rozwód bez orzekania o winie (małoletnie dziecko) z wnioskiem o nieorzekanie o kontaktach z małoletnim dzieckiem - zgodne stanowisko stron
Wzór nr 10. Pozew o rozwód bez orzekania o winie (małoletnie dziecko) z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz z wnioskiem o zabezpieczenie w zakresie miejsca zamieszkania małoletniego dziecka, kontaktów z małoletnim dzieckiem oraz alimentów na rzecz małoletniego dziecka
Wzór nr 11. Pozew o rozwód bez orzekania o winie (małoletnie dzieci) z wnioskiem o ustalenie miejsca zamieszkania jednego z dzieci przy ojcu, drugiego przy matce
Wzór nr 12. Pozew o rozwód bez orzekania o winie z wnioskiem o zgodny podział majątku
Wzór nr 13. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie z wnioskiem o zasądzenie alimentów na rzecz małżonka oraz z wnioskiem o zabezpieczenie
Wzór nr 14. Pozew o rozwód z orzekaniem o winie z wnioskiem o eksmisję

Separacja
Wzór nr 15. Pozew o separację bez orzekania o winie (małoletnie dziecko)
Wzór nr 16. Pozew o separację bez orzekania o winie z wnioskiem o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz z wnioskami o zabezpieczenie (małoletnie dziecko)
Wzór nr 17. Pozew o separację z orzekaniem o winie (wina obydwu stron) z wnioskiem o ustalenie pieczy naprzemiennej (małoletnie dziecko)
Wzór nr 18. Wniosek o separację (bez małoletnich dzieci)
Wzór nr 19. Wniosek o zniesienie separacji
Wzór nr 20. Wniosek o zniesienie separacji z wnioskiem o powierzenie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom oraz o utrzymanie rozdzielności majątkowej

Pisma w toku postępowania
Wzór nr 21. Odpowiedź na pozew o rozwód zawierająca stanowisko zgodne z żądaniami pozwu
Wzór nr 22. Odpowiedź na pozew o rozwód zawierająca stanowisko niezgodne z żądaniami pozwu oraz wnioski o zabezpieczenie w zakresie miejsca zamieszkania dziecka, kontaktów z dzieckiem oraz alimentów na rzecz dziecka oraz pozwanego małżonka
Wzór nr 23. Odpowiedź na pozew o separację zawierająca stanowisko niezgodne z żądaniami pozwu (żądanie rozwodu zamiast separacji) (bez małoletnich dzieci)
Wzór nr 24. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające replikę na odpowiedź na pozew oraz wnioski dowodowe
Wzór nr 25. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające ustosunkowanie się do opinii biegłych oraz wnioski dowodowe
Wzór nr 26. Wniosek o zawieszenie postępowania na zgodny wniosek stron
Wzór nr 27. Wniosek o zawieszenie postępowania (na czas trwania innego postępowania)
Wzór nr 28. Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania
Wzór nr 29. Cofnięcie pozwu
Wzór nr 30. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające wniosek o zabezpieczenie w zakresie kontaktów z małoletnim dzieckiem, z wnioskiem o zagrożenie zasądzeniem określonej sumy pieniężnej za nierealizację kontaktów
Wzór nr 31. Pismo procesowe w toku postępowania zawierające wniosek o zmianę zabezpieczenia w zakresie alimentów oraz wnioski dowodowe
Wzór nr 32. Wniosek o nakazanie natychmiastowego opuszczenia zajmowanego wspólnie z wnioskodawcą (jako osobą doświadczającą przemocy w rodzinie) mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia bądź zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia (w trybie art. lla u.p.p.r.)

Zaskarżanie orzeczeń sądowych
Wzór nr 33. Wniosek o doręczenie postanowienia zabezpieczającego wraz z uzasadnieniem
Wzór nr 34. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odmowy zabezpieczenia w zakresie ustalenia miejsca zamieszkania dziecka
Wzór nr 35. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów (zawyżone alimenty)
Wzór nr 36. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów (zaniżone alimenty)
Wzór nr 37. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia alimentów (zaniżone alimenty - oddalenie wniosku o zmianę zabezpieczenia alimentów przez ich podwyższenie)
Wzór nr 38. Wniosek o doręczenie wyroku wraz z pisemnym uzasadnieniem
Wzór nr 39. Wniosek o doręczenie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności oraz stwierdzeniem prawomocności
Wzór nr 40. Apelacja od wyroku orzekającego rozwód Postępowanie egzekucyjne
Wzór nr 41. Wniosek o wszczęcie egzekucji roszczeń alimentacyjnych

404 strony, Format: 14.5x20.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021