wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PODSTAWY RACHUNKOWOŚCI OD TEORII DO PRAKTYKI


SZCZYPA P. RED.

wydawnictwo: CEDEWU, 2023, wydanie VI

cena netto: 99.99 Twoja cena  94,99 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Podstawy rachunkowości

Od teorii do praktyki


Książka „Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane są niezbędne treści teoretyczne poparte praktycznymi przykładami i zadaniami. Do każdego zadania podane jest rozwiązanie.

Dzięki tej książce Czytelnik zdobędzie nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności przydatne przede wszystkim w życiu zawodowym, a mianowicie:

• rozróżnianie przepisów prawa i standardów wpływających na system rachunkowości w Polsce;
• interpretowanie terminologii księgowej;
• rozróżnianie i klasyfikowanie składników majątku i źródeł finansowania majątku jednostek gospodarczych;
• rozróżnianie i klasyfikowanie przychodów, kosztów i pojęć bliskoznacznych;
• ewidencjonowanie operacji gospodarczych;
• określenie wpływu operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat;
• ustalanie wyniku finansowego;
• przeprowadzanie wyceny w systemie rachunkowości, w tym naliczanie wynagrodzeń wraz z pochodnymi, ustalanie kosztów podróży służbowych itd.;
• sporządzanie sprawozdania finansowego;
• rozróżnianie i klasyfikowanie podatków oraz parapodatków.


Wprowadzenie

Plan kont stosowany w książce

Rozdział 1
Wprowadzenie do rachunkowości przedsiębiorstw - Piotr Szczypa
1.1. Definicja i typologia rachunkowości
1.2. Zakres podmiotowy rachunkowości według prawa bilansowego
1.3. Przedmiot rachunkowości
1.4. Dlaczego warto poznać rachunkowość
1.5. Zadania
1.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 2
Regulacje prawne i standardy rachunkowości - Małgorzata Cieciura
2.1. Rachunkowość według polskiego prawa bilansowego i krajowych standardów rachunkowości
2.2. Rachunkowość w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i międzynarodowych standardów rachunkowości
2.3. Akty prawne pośrednio wpływające na system rachunkowości
2.4. Zadania
2.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 3
Funkcje, zasady rachunkowości i księgowa terminologia - Remigiusz Gołdysiak, Agnieszka Szewczyk
3.1. Funkcje rachunkowości
3.2. Zasady rachunkowości
3.3. Terminologia fachowa i potoczna z zakresu rachunkowości
3.4. Zadania
3.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 4
Charakterystyka bilansu - Adam Lulek, Beata Sadowska
4.1. Definicja i układ bilansu
4.2. Majątek (aktywa) przedsiębiorstwa
4.3. Charakterystyka aktywów trwałych
4.4. Charakterystyka aktywów obrotowych
4.5. Źródła finansowania majątku przedsiębiorstwa (pasywa)
4.6. Charakterystyka kapitałów (funduszy) własnych
4.7. Charakterystyka zobowiązań i rezerw na zobowiązania
4.8. Zadania
4.9. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 5
Charakterystyka rachunku zysków i strat - Piotr Szczypa
5.1. Definicja i układ rachunku zysków i strat
5.2. Przychody i wpływ środków pieniężnych
5.3. Koszty i pojęcia bliskoznaczne
5.4. Podstawowe klasyfikacje kosztów w systemie rachunkowości
5.5. Przychody i koszty zasadniczej działalności operacyjnej
5.6. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
5.7. Przychody i koszty działalności finansowej
5.8. Pozostałe elementy rachunku zysków i strat
5.9. Zadania
5.10. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 6
Wpływ operacji gospodarczych na bilans i rachunek zysków i strat - Piotr Szczypa
6.1. Zdarzenia i operacje gospodarcze
6.2. Rodzaje operacji gospodarczych
6.3. Bilansowe operacje gospodarcze
6.4. Wynikowe operacje gospodarcze
6.5. Zadania
6.6. Rozwiązania zadań

Rozdział 7
Dokumentacja operacji gospodarczych - Beata Sadowska
7.1. Dokument a dowód księgowy
7.2. Cechy dowodów księgowych
7.3. Rodzaje dowodów księgowych
7.4. Opracowanie, obieg i archiwizacja dowodów księgowych
7.5. Zadania
7.6. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 8
Ewidencja operacji gospodarczych na kontach księgowych - Konrad Kochański
8.1. Konto księgowe wczoraj i dziś
8.2. Klasyfikacja kont księgowych
8.3. Zasady funkcjonowania kont aktywnych
8.4. Zasady funkcjonowania kont pasywnych
8.5. Zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych
8.6. Zasady funkcjonowania kont wynikowych
8.7. Dzielenie i łączenie kont księgowych
8.8. Zasady księgowania na kontach syntetycznych
8.9. Zasady księgowania na kontach analitycznych
8.10. Poprawianie błędów na kontach księgowych
8.11. Zadania
8.12. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 9
Organizacja rachunkowości - Dominika Zielińska
9.1. Definicja i zakres organizacji rachunkowości
9.2. Dowody księgowe tradycyjne i elektroniczne
9.3. Zakładowy plan kont
9.4. Forma i technika prowadzenia rachunkowości
9.5. Inwentaryzacja i kontrola finansowo-księgowa
9.6. Sprawozdawczość
9.7. Księgi rachunkowe
9.8. Zadania
9.9. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 10
Podatki, opłaty i parapodatki w systemie rachunkowości - Teresa Mądrzak, Przemysław Pietrzak
10.1. Definicja i klasyfikacja podatków oraz innych obciążeń o charakterze publicznoprawnym
10.2. Podatek od towarów i usług (VAT)
10.3. Podatek dochodowy
10.4. Ubezpieczenia społeczne i pozostałe ubezpieczenia ZUS
10.5. Podatki i opłaty lokalne
10.6. Zadania
10.7. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 11
Operacje bilansowe i wynikowe - Małgorzata Cieciura
11.1. Ewidencja operacji bilansowych
11.2. Ewidencja kosztów bieżącej działalności
11.3. Ewidencja przychodów i kosztów związanych z ich osiągnięciem
11.4. Zadania
11.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 12
Wynik finansowy i jego rozliczenie - Hanna Czaja-Cieszyńska
12.1. Istota i elementy kształtujące wynik finansowy
12.2. Ewidencyjne ustalanie wyniku finansowego
12.3. Podział i rozliczenie wyniku finansowego
12.4. Zadania
12.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 13
Wycena w systemie rachunkowości - wybrane zagadnienia - Bronisław Bryl, Emilia Fladrowska
13.1. Istota i metody wyceny w systemie rachunkowości
13.2. Zużycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
13.3. Wycena zapasów
13.4. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń
13.5. Krajowe i zagraniczne podróże służbowe
13.6. Zadania
13.7. Rozwiązanie zadań
Literatura

Rozdział 14
Transformacje majątkowo-wynikowe w systemie informacyjnym rachunkowości - Piotr Szczypa
14.1. Typologia przedsiębiorstw a uwarunkowania rachunkowości
14.2. Istota przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwie
14.3. Proces przemian majątkowo-wynikowych w przedsiębiorstwach w zależności od rodzaju prowadzonej działalności
14.4. Zadania
14.5. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 15
Sprawozdawczość finansowa - Hanna Czaja-Cieszyńska
15.1. Zakres i odbiorcy sprawozdania finansowego
15.2. Bilans
15.3. Rachunek zysków i strat
15.4. Informacja dodatkowa
15.5. Rachunek przepływów pieniężnych
15.6. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
15.7. Zadania
15.8. Rozwiązania zadań
Literatura

Rozdział 16
Zadania całościowe z zakresu podstaw rachunkowości - Hanna Czaja-Cieszyńska, Emilia Fladrowska, Konrad Kochański, Adam Lulek, Beata Sadowska
16.1. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem aktywów trwałych
16.2. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem rozrachunków
16.3. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem zapasów
16.4. Zadania ze szczególnym uwzględnieniem inwestycji
16.5. Zadania typu "od bilansu do bilansu" - przedsiębiorstwo produkcyjne, handlowe, usługowe
16.6. Rozwiązania zadań

O autorach


506 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Osoby kupujące tę książkę wybierały także:


 

- (BEZ)KRES ROMANTYZMU NOWOCZESNOŚĆ W ROMANTYZMIE ROMANTYZM W NOWOCZESNOŚCI
PAPIORKOWSKA-DYMET K. STOŻEK J. RED.

- RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA OD TEORII DO PRAKTYKI
SZCZYPA P. RED.

- RACHUNKOWOŚĆ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
SZCZEPANKIEWICZ E.I. BŁAŻYŃSKA J.

- "MAŁA POLSKA" NAD TAMIZĄ
KONDRACKI T. - DWA STULECIS POLSKIEJ OBECNOŚCI W WIELKIEJ BRYTANII

- #MAMAWDOMU CZYLI PORADNIK DLA KREATYWNYCH RODZICÓW
BŁASZCZAK S.

- PIĘĆDZIESIĄT KILKA PORAD NA TEMAT TYPOGRAFII
JARDI E.

- #GIRLSTALK DZIEWCZYNY ROZMOWY ŻYCIE
CWALINA-STĘPNIAK K. KLEPACZ P.

- GDY ŻYCIE ZDAJE SIĘ NIE MIEĆ SENSU PSYCHOTERAPIA NA DZIŚ
FRANKL V.E.

- #LOVE JAK KOCHAĆ W XXI WIEKU
KAMIŃSKA O.

- DROGA DO SAMOZALEŻNOŚCI
BUCAY J.

- # SŁAWA
KORWIN PIOTROWSKA K.

- KONTROLA I AUDYT WEWNĘTRZNY TEORIA I ZASTOSOWANIE
LIPCZYŃSKA A.A.

- BEZPIECZEŃSTWO RADIOLOGICZNE
KRÓL K.

- OD TRADYCYJNEGO RACHUNKU KOSZTÓW DO NOWOCZESNEGO CONTROLLINGU KOSZTÓW PRAGMATYCZNE PODEJŚCIE
ŚWIDERSKA G.K. KRYSIK M.

- LATERALIZACJA MÓZGU
HEILMAN K.M.

- RACHUNKOWOŚĆ TOWARZYSTW ZARZĄDZAJĄCYCH FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI
SZCZEPANKIEWICZ E.I. BŁAŻYŃSKA J.

- UNSCRIPTED
MJ DEMARCO

- #POLISH BEAUTY PRZEWODNIK NATURALNEGO PIĘKNA DLA POLEK
KRUPIŃSKA M.

- ANALIZA I KONTROLA KOSZTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA
NOWAK E.

- (ANTY)EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA
KLUS-STAŃSKA D. RED.

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022