wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

AKT DOBROSĄSIEDZKI 30 LAT TRAKTATU POLSKO-NIEMIECKIEGO O DOBRYM SĄSIEDZTWIE I PRZYJAZNEJ WSPÓŁPRACY


BARCZ J. RUCHNIEWICZ K. RED.

wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

cena netto: 37.80 Twoja cena  35,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Akt dobrosąsiedzki - 30 lat Traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy


Podpisany 17 czerwca 1991 r. Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy zakończył okres ustanawiania podstaw dla bilateralnych stosunków polsko-niemieckich. Nieprzypadkowo jego polityczne znaczenie mierzone jest wagą francusko-niemieckiego Traktatu Elizejskiego (podpisanego 22 stycznia 1963 r.). „Duży” Traktat pozostaje symbolem dobrego sąsiedztwa polsko-niemieckiego.

Zadaniem niniejszej książki nie jest analizowanie i poddanie ocenie realizacji programu sformułowanego w „dużym” Traktacie. Autorzy poszczególnych rozdziałów koncentrowali się raczej na uwarunkowaniach historycznych i politycznych, które doprowadziły do jego podpisania oraz na roli Traktatu w konsolidowaniu nowych kierunków w polityce zagranicznej niepodległej Polski po 1989 r. Z tego punktu widzenia należy podkreślić znaczenie Traktatu w zapewnieniu stabilnego, polityczno-prawnego miejsca Polski na mapie Europy w okresie wielkich zmian politycznych, w toku których zmienili się wszyscy sąsiedzi Polski.

„Duży” Traktat pozostaje symbolem dobrego sąsiedztwa polsko-niemieckiego. Dzięki potwierdzonym i ustanowionym w tym Traktacie możliwościom, sąsiedztwo polsko-niemieckie wypełnione zostało treścią intensywnych relacji gospodarczych i siecią powiązań społecznych. Sąsiedztwo to ujęte zostało w mocne ramy wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej, które chroni i gwarantuje status podmiotów gospodarczych i prawa obywateli Unii. Dobre sąsiedztwo polsko-niemieckie stało się „odporne” na zawirowania polityczne oraz na próby wykorzystania starych resentymentów dla doraźnych celów politycznych. Świadczy to o rzeczywistym dorobku ostatnich trzydziestu lat sąsiedztwa polsko-niemieckiego oraz o znaczeniu „dużego” Traktatu.


Notki biograficzne autorów

Wspólne Oświadczenie, podpisane 14 listopada 1989 r. przez Premiera Tadeusza Mazowieckiego i Kanclerza Federalnego Helmuta Kohla

Traktat między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego w Sejmie w dniu 13 września 1991 r. w sprawie wyrażenia przez Sejm zgody na ratyfikację Traktatu między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy

Słowo wstępne Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Przemysława Wiszewskiego

Słowo wstępne Konsula Generalnego Niemiec we Wrocławiu Hansa Jorga Neumanna

Słowo wstępne Przewodniczącego Fundacji Konrada Adenauera, b. Przewodniczącego Niemieckiego Bundestagu Norberta Lammerta

Wstęp od redaktorów naukowych
Jana Barcza i Krzysztofa Ruchniewicza Spis treści

Rozdział 1
Traktat Polsko-Niemiecki 1991 - wymiar europejski (Roman Kuźniar)

Rozdział 2
Fundamenty pod nowe otwarcie. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1989-1992 (Krzysztof Ruchniewicz)

Rozdział 3
O dyplomatycznej historii powstania Traktatu z 17 czerwca 1991 r. Ze wspomnień głównego negocjatora (Jerzy Sułek)

Rozdział 4
Wybrane aspekty uwarunkowań prawnych negocjacji i interpretacji Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy (Jan Barcz)

Rozdział 5
Epilog przełomu w stosunkach polsko-niemieckich. Ratyfikacja polsko-niemieckich traktatów o potwierdzeniu granicy i dobrosąsiedzkich stosunkach w 1991 r. (Witold M. Góralski)

Rozdział 6
Traktat polsko-niemiecki z 1991 r. i jego wpływ na zawarcie przez Polskę na początku lat 90. XX wieku dwustronnych traktatów o przyjaźni i  współpracy (Wojciech Sz. Staszewski)

Rozdział 7
Traktat dobrosąsiedzki z 1991 r. a polsko-niemiecka współpraca przygraniczna i regionalna (Bogdan Wrzochalski)

Rozdział 8
Traktat dobrosąsiedzki z 1991 r. a droga Polski do Unii Europejskiej (Jan Truszczyński)

Rozdział 9
Niemieckie dziedzictwo kulturowe w Polsce w relacjach polsko-niemieckich w kontekście Traktatu dobrosąsiedzkiego z 1991 r. (Marek Zybura)

Rozdział 10
Traktat dobrosąsiedzki z 1991 r. a porozumienie i pojednanie polsko-niemieckie (Anna Wolff-Powęska)

Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej Władysława Bartoszewskiego podczas specjalnej sesji Bundestagu i Bundesratu w Bonn, 28 kwietnia 1995 r.

Krzysztof Skubiszewski, Stosunki między Polską i NATO w latach 1989-1993 - przyczynek do historii dyplomacji w III Rzeczypospolitej (pisane w roku 2005)

242 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022