wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE WYBRANE ASPEKTY TEORETYCZNO-BADAWCZE


GRABIEC O.

wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

cena netto: 28.35 Twoja cena  26,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie

Wybrane aspekty teoretyczno-badawcze


Głównym celem opracowania jest analiza wybranych obszarów procesu zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach. Do analizy wybrano najważniejsze, według autorki, obszary zarządzania zasobami ludzkimi, a mianowicie: styl kierowania, komunikowanie się, systemy motywacyjne oraz system oceniania pracowników. Do celu opracowania postawiono hipotezę główną:

Stosowane w przedsiębiorstwach wybrane obszary procesu zarządzania za­sobami ludzkimi, czyli styl kierowania, komunikowanie się, systemy motywa­cyjne oraz system oceniania pracowników, wpływają na podniesienie poziomu satysfakcji pracowników z wykonywanej pracy w przedsiębiorstwach.

W opracowaniu analizie poddano najważniejsze wybrane obszary zarządzania zasobami ludzkimi. Opracowanie to można podzielić na dwie części. Część pierwsza (cztery pierwsze rozdziały) poświęcona została teoretycznym aspektom zarządzania, stylom kierowania, procesowi komunikowania się w przedsiębiorstwie, motywowaniu pracowników oraz systemom oceniania pracowników. Natomiast część druga, empiryczna, składająca się z rozdziału piątego, poświęcona została powyższym zagadnieniom w ujęciu badań własnych przeprowadzonych wśród pracowników badanych przedsiębiorstw mających swoje siedziby na terytorium województwa śląskiego.

Wstęp

Rozdział 1.Teoretyczne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi
1.1. Rozwój funkcji personalnej
1.2. Pojęcie i cele zarządzania zasobami ludzkimi
1.3. Istota pracy kierowniczej, style kierowania
1.4. Przywództwo

Rozdział 2. Komunikowanie się w przedsiębiorstwie
2.1. Istota komunikacji i procesu komunikowania się
2.2. Cechy i funkcje komunikacji
2.3. Formy komunikacji
2.4. Czynniki skutecznej komunikacji

Rozdział 3. Motywowanie w przedsiębiorstwie
3.1. Istota motywacji
3.2. Teorie motywacji
3.3. Modele motywowania
3.4. Podstawowe narzędzia motywowania

Rozdział 4. Ocenianie pracowników w przedsiębiorstwie
4.1. Pojęcie i rodzaje oceniania pracowników
4.2. Cele i zasady oceniania pracowników
4.3. Podmioty, zasady i kryteria oceniania

Rozdział 5. Wybrane obszary zarządzania zasobami ludzkim w przedsiębiorstwie - wyniki badań własnych
5.1. Cel badań i hipotezy badawcze
5.2. Proces i metody badawcze
5.3. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw
5.4. Charakterystyka pracowników i ich związek z przedsiębiorstwem
5.5. Style kierowania
5.6. Komunikacja w przedsiębiorstwie
5.6.1. Komunikacja pozioma
5.6.2. Komunikacja pionowa
5.7. Systemy motywowania pracowników w przedsiębiorstwach
5.7.1. Systemy motywacyjne na tych samych stanowiskach pracy również pod kątem zróżnicowania wynagrodzeń
5.7.2. System motywowania pracowników pod kątem zróżnicowania wynagrodzeń ze względu na płeć
5.8. Ocenianie pracowników

Podsumowanie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

158 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021