wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWNE ASPEKTY OCHRONY RODZINY I DZIECKA W POLSCE


BUCOŃ P.

wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

cena netto: 28.35 Twoja cena  26,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawne aspekty ochrony rodziny i dziecka w Polsce


Autor prezentuje różne aspekty prawnej ochrony rodziny i dziecka w Polsce.

Wieloaspektowość i złożoność problematyki ochrony praw rodziny i dziecka powoduje, że prawo rodzinne uznać należy za najbardziej podstawową, ale nie jedyną gałąź prawa, która zawiera stosowne w tej mierze regulacje. Przede wszystkim duże znaczenie przypisać należy prawu cywilnemu, którego normy, łącznie z normami prawa rodzinnego, tworzą kompleksową całość określającą sytuację prawną osób fizycznych w wymiarze cywilnoprawnym. Niebagatelną rolę dla ochrony rodziny i dziecka mają również przepisy prawa karnego. Tworzą one system represji, które państwo jest władne uruchomić w razie podjęcia działań skierowanych przeciwko członkom rodziny, a zwłaszcza dziecku, pełniąc w ten sposób funkcję gwarancyjną i odstraszającą. Coraz większe znaczenie odgrywają wreszcie w sferze ochrony praw rodziny i dziecka, podobnie jak w innych sferach życia społecznego, unormowania międzynarodowoprawne, w tym z obszaru prawa Unii Europejskiej.

Tak szeroko ujęta problematyka ochrony praw rodziny i dziecka, ma w przekonaniu autora monografii odpowiedzieć na pytanie o spójność, logiczność i skuteczność podejmowanych przez władze publiczne środków ochrony. Zdaniem autora do problemu ochrony praw rodziny i dziecka należy podejść w sposób możliwie kompleksowy, przy zastosowaniu metod badawczych pozwalających na ocenę stanu przepisów prawnych z różnych gałęzi prawa. Tylko w taki sposób da się wypełnić postulat tworzenia prawa o możliwie największej użyteczności, rozwiązującego w sposób skuteczny i odpowiedzialny występujące w praktyce problemy ochrony praw rodziny i dziecka.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
ZAGADNIENIA WPROWADZAJĄCE
1. Pojęcie rodziny i dziecka w polskim prawie
2. Dobro rodziny i dobro dziecka jako wartości konstytucyjne
3. Prawo do zawarcia związku małżeńskiego oraz do założenia rodziny

Rozdział II
PRAWO DZIECKA DO WYCHOWANIA W RODZINIE
1. Prawne aspekty ochrony macierzyństwa i rodzicielstwa
2. Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego
3. Prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami

Rozdział III
BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE RODZINY I DZIECKA
1. Instytucje zabezpieczenia socjalnego rodziny i dziecka
2. Prawo rodziców do urlopu macierzyńskiego
3. Prawo dziecka do szczególnej ochrony zdrowia
4. Prawo dziecka do nauki

Rozdział IV
OCHRONA PRAW DZIECKA W SYTUACJI USTANIA WŁADZY RODZICIELSKIEJ
1. Istota władzy rodzicielskiej
2. Ograniczenie i pozbawienie praw rodzicielskich
3. Ochrona praw dziecka pozbawionego opieki rodzicielskiej
4. Rozwiązanie małżeństwa a sytuacja prawna dziecka

Rozdział V
KARNOPRAWNE ASPEKTY OCHRONY RODZINY I DZIECKA
1. Ochrona przed przemocą domową
2. Ochrona dziecka przed dostępem do pornografii i wykorzystaniem seksualnym
3. Zakaz stosowania kar cielesnych wobec dzieci
4. Ochrona nieletnich

Rozdział VI
SZCZEGÓLNE PRZYPADKI OCHRONY RODZINY I DZIECKA
1. Prawo dziecka do uzyskania obywatelstwa RP
2. Prawo cudzoziemców do łączenia rodzin
3. Instytucjonalizacja związków partnerskich a prawa dziecka

Podsumowanie
Bibliografia

170 stron, B5, oprawa miękka 

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021