wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RAPORT ZAWIERAJĄCY DIAGNOZĘ I PROGNOZĘ GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWO-GOSPODARCZEGO ZDETERMINOWANEGO PRZEZ PANDEMIĘ KORONAWIRUSA W OBSZARZE GOSPODARCZYM SPOŁECZNYM POLITYCZNYM I GEOPOLITYCZNYM


SOROKA P. I INNI RED.

wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

cena netto: 28.35 Twoja cena  26,93 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Raport

zawierający diagnozę i prognozę globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym


Celem głównym publikacji jest diagnoza i prognoza obecnego kryzysu finansowo- gospodarczego zdeterminowanego w dużej mierze przez pandemię koronawirusa w ujęciu globalnym, regionalnym, narodowym i indywidualnym.

Raport składa się on z dwóch części: diagnostycznej i prognostycznej, w których w każdej wyróżniono cztery zasadnicze obszary: gospodarczy, społeczny, polityczny i geopolityczny. Główną intencją pierwszej części, opracowanej w drugim i trzecim kwartale 2020 r. było dokonanie diagnozy zachodzących zjawisk i procesów. Choć, w dużej mierze nie są one nowe, odnoszą się przede wszystkim do początkowej fazy kryzysu, to obecnie niejednokrotnie przybierają szczególny wymiar ze względu na aktualną, specyficzną ich przyczynę. Zamysłem drugiej części, nad którą pracę rozpoczęto w trzecim kwartale 2020 r., a zakończono na początku listopada 2020 r., było nakreślenie możliwych scenariuszy rozwoju obecnej sytuacji i próba przewidzenia ich wpływu na przyszłe funkcjonowanie naszego państwa, regionu i świata. W obu częściach znalazły się liczne odwołania do ostatniego globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego z lat 2007–2009, którego źródeł nie zlikwidowano, a reperkusji nie w pełni zniwelowano do chwili obecnej, przez co skutki obecnego kryzysu mogą być sektorowo pogłębione. Raport powinien również stanowić punkt wyjścia do szerszej debaty społecznej oraz podstawę do pracy koncepcyjnej nad implementowaniem przedstawionych rozwiązań. Zamieszczone w nim propozycje, wnioski i rekomendacje powinny być wnikliwie rozważone przede wszystkim przez przedstawicieli władzy i środowisk politycznych, a następnie implementowane w strategii i polityce rozwoju, strategiach sektorowych, ustawach, rozporządzeniach, decyzjach oraz innych dokumentach krajowej legislacji.

Wstęp

Część I Diagnoza globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym

1. Diagnoza kryzysu w obszarze gospodarczym
(Konrad Golczak - koordynator, Dariusz Grabowski, Józef Kamycki, Zbigniew Klimiuk, Krzysztof Jan Lewandowski, Krzysztof Mroczkowski, Krzysztof Pająk,
Andrzej Stępniewski, Artur Śliwiński, Piotr L. Wilczyński)
1.1. Finanse
1.2. Eksport
1.3. Rola państwa w kryzysie
1.4. Przemysł
1.5. Druga deindustrializacja Polski

2. Diagnoza kryzysu w obszarze społecznym
(Aleksandra Skrabacz - koordynator, Włodzimierz Bojarski, Anna Golczak, Tomasz Jarocki, Barbara Kulpińska, Monika Lewińska-Krzak, Stefan Pastuszewski, Grzegorz Wyczyński)
2.1. Postawy społeczne
2.2. Życie religijne
2.3. Ekologia
2.4. Edukacja
2.5. Kultura
2.6. Media
2.7. Rynek pracy

3. Diagnoza kryzysu w obszarze politycznym
(Rafał Kołodziejczyk - koordynator, Marek Leszczyński, Krzysztof Pająk, Igor Protasowicki, Paweł Soroka)
3.1. Partie polityczne w czasie kryzysu
3.2. Zagrożenia dla współczesnego rozwoju społecznego
3.3. Wymiar pomocy wojskowej w okresie epidemii
3.4. Cyberprzestrzeń jako przestrzeń funkcjonowania społeczeństw w okresie pandemii - szanse i zagrożenia
3.5. Przejawy niezadowolenia społecznego

4. Diagnoza kryzysu w obszarze geopolitycznym
(Piotr L. Wilczyński - koordynator, Włodzimierz Bojarski, Dariusz Grabowski, Mirosław Matyja, Bogdan Miedziński, Adrian Mitręga, Mirosław Sułek, Anatol Wojtan)
4.1. Geopolityka globalna
4.1.1. Układ sił na świecie
4.1.2. Wojna bioinformacyjna - wykorzystywanie epidemii jako nowego elementu oddziaływania soft power
4.1.3. Zmiany w roli ONZ i innych rządowych i pozarządowych organizacji globalnych
4.1.4. Wzrost neokolonializmu: globalizacja a izolacjonizm, korporacje a państwa
4.2. Geopolityka euro-atlantycka
4.2.1. Możliwa dezintegracja Unii Europejskiej a jej mocarstwowe ambicje - konsekwencje stanu epidemicznego, kryzysu finansowego i migracyjnego
4.2.2. Kwestia wiarygodności NATO
4.3. Geopolityka regionalna Polski
4.3.1. Poziom świadomości społeczeństwa oraz wpływ propagandy
4.3.2. Zmiany geopolityczne dotyczące Polski

Część II Prognoza globalnego kryzysu finansowo-gospodarczego zdeterminowanego przez pandemię koronawirusa w obszarze gospodarczym, społecznym, politycznym i geopolitycznym

1. Prognoza kryzysu w obszarze gospodarczym
(Konrad Golczak - koordynator, Kazimierz Golinowski, Józef Kamycki, Krzysztof Jan Lewandowski, Krzysztof Pająk, Janusz Płaczek, Dariusz Prokopowicz, Zbigniew Wesołowski)
1.1. Oddziaływanie kryzysu na strukturę finansową
1.2. Gospodarka
1.3. Polityka antykryzysowa
1.4. Gospodarka obronna

2. Prognoza kryzysu w obszarze społecznym
(Aleksandra Skrabacz - koordynator, Tomasz Jarocki, Monika Lewińska-Krzak, Stefan Pastuszewski)

3. Prognoza kryzysu w obszarze politycznym
(Rafał Kołodziejczyk - koordynator, Jolanta Cichosz, Paweł Soroka)

4. Prognoza kryzysu w obszarze geopolitycznym
(Piotr L. Wilczyński - koordynator, Natalia Adamczyk, Mirosław Matyja)

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Noty biograficzne

180 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021