wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

CZYNNIK SPOŁECZNY W POLSKIM SYSTEMIE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI


KACZMARCZYK M.

wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

cena netto: 42.50 Twoja cena  40,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Czynnik społeczny w polskim systemie wymiaru sprawiedliwości


Instytucja udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości stanowi ważny element europejskiego dziedzictwa ustrojowego konstytucjonalizmu. Uczestnictwo obywateli w sądzeniu jest jednym z filarów demokracji, gdyż gwarantuje suwerenowi realny i bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organów władzy sądowniczej, w tym na realizację przez tę władzę jej najważniejszej funkcji – rozstrzygania sporów o prawo.

Monografia jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pracą naukową, która ujmuje instytucję ławnika całościowo, analizując zarówno instytucję ławnika sądów powszechnych, jak i sądów wojskowych, izb morskich oraz Sądu Najwyższego, do którego czynnik społeczny „wprowadzono” w 2017 roku. Cele niniejszej monografii są wieloaspektowe i wpisują się w deskryptywną, eksplanacyjną oraz instrumentalną funkcję nauk społecznych. Praca służy opisaniu instytucji udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, zarówno w aspekcie historycznym (kształtowanie się tej in­stytucji w różnych jej odmianach i wariantach od czasów starożytnych po współczesność), jak i teraźniejszym (kształt instytucji ławnika w obecnym modelu ustrojowym polskiego wymiaru sprawiedliwości). Autor podejmie nadto próbę opisania źródeł (podstaw) aksjonormatywnych i doktrynalnych przedmiotowej instytucji, jak również wyjaśnienia jej roli w demokratycznym społeczeństwie i państwie, tak w perspektywie praktyki wymiaru sprawiedliwości, jak i szerzej – w wymiarze politycznym i ogólnospołecznym. Szczegółowa analiza tradycji, podstaw prawnych i pragmatyki funkcjonowania instytucji ławnika umożliwiła opisanie oraz wyjaśnienie procesów i zjawisk związanych z istnieniem i rozwojem tej instytucji w ogólnym kontekście społeczno-politycznym, z wykorzystaniem kategorii prawoznawczych, politologicznych, filozoficznych, historycznych i socjologicznych. Monografia zawiera także opis oryginalnej, autorskiej koncepcji funkcji ławnika, z uwzględnieniem jego ról procesowych i społecznych. Ponadto autor we wnioskach de lege ferenda wysuwa uzasadnione ustaleniami badawczymi propozycje zmian w prawie w zakresie wzmocnienia statusu ustrojowego ławnika i zagwarantowania mu niezawisłości, która miałaby charakter realny, a nie wyłącznie deklaratywny.

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I
Udział czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w perspektywie historycznej
1.1. Sądy ludowe w starożytności
1.2. Udział czynnika społecznego w sądownictwie europejskim od czasów średniowiecznych po współczesność
1.3. Polskie tradycje sądownictwa z udziałem ludu
1.4. Dyskusje na temat udziału czynnika społecznego w wymiarze sprawiedliwości w doktrynie i publicystyce polskiej u zarania tej instytucji

Rozdział II
Znaczenie udziału czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w demokratycznym państwie prawnym
2.1. Filozoficzne i doktrynalne podstawy rozwoju instytucji udziału obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości
2.2. Modele udziału czynnika społecznego w orzekaniu
2.3. Udział obywateli w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej w świetle konstytucyjnych zasad naczelnych

Rozdział III
Instytucja ławnika we współczesnym sądownictwie polskim
3.1. Współczesne formy udziału obywateli w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości w Rzeczypospolitej Polskiej
3.2. System wyboru ławników
3.3. Samorząd ławniczy i organizacje zrzeszające ławników
3.4. Pozycja ustrojowa ławnika i jej gwarancje
3.5. Rola i zadania ławnika w postępowaniu sądowym
3.6. Funkcje ławnika

Wnioski
Aneks. Akty prawne zawierające przepisy dotyczące instytucji ławnika
Bibliografia

358 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021