wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EWOLUCJA POZYCJI WOJEWODY W SYSTEMIE WŁADZY POLITYCZNEJ W POLSCE DO 2009 ROKU


MROCZKA K.

wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

cena netto: 42.50 Twoja cena  40,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ewolucja pozycji wojewody w systemie władzy politycznej w Polsce do 2009 roku


Zasadniczym celem niniejszej dysertacji jest próba zaprezentowania urzędu wojewody w systemie władzy politycznej od momentu kształtowania się polskiej państwowości do rozwiązań przyjętych w 2009 roku.

Autor konieczność naukowej analizy urzędu wojewody z perspektywy historycznej uzasadnia deficytami w zakresie nauk o polityce i administracji. Celem podjętego wysiłku badawczego jest próba zaprezentowania urzędu wojewody w systemie władzy politycznej od momentu kształtowania się polskiej państwowości do rozwiązań przyjętych w 2009 r. Celowo poza głównym nurtem rozważań pozostawiono analizę aktualnych rozwiązań prawnych. Jest to w pełni uzasadnione z punktu widzenia konstrukcji i założeń monografii. Autor wskazuje, iż zasadniczym argumentem monografii jest twierdzenie, że wojewoda od początku kształtowania się polskiej państwowości należał do istotnych urzędów posiadających wysoki prestiż społeczny i szeroki zakres kompetencji. Jego faktyczna pozycja wynikała z różnorakich czynników, wliczając w to względy polityczne, ustrojowe i społeczno-ekonomiczne, oraz miała związek z koncepcją państwa w danym okresie historycznym. Przyjęcie powyższej hipotezy skutkuje powstaniem szeregu ciekawych pytań badawczych, sukcesywnie rozwijanych przez autora w poszczególnych częściach monografii. Co bowiem istotne, szczegółowe pytania badawcze zostały odniesione do każdej z epok historycznych będących przedmiotem analizy. Autor w swojej monografii wykorzystał bogatą i zróżnicowaną literaturę. Monografia stanowi ważny głos w dyskusji dotyczącej jednej z zasadniczych instytucji polskiego ustroju politycznego i prawnego. Zawiera ponadto oryginalne i doskonale udokumentowane tezy, będąc istotnym wkładem w rozwój nauk politycznych i prawnych”.

Wstęp

Rozdział I
Urząd wojewody w dawnej Polsce
1. Konceptualizacja kluczowych terminów badawczych
2. Wojewoda u zarania polskiej państwowości (w Polsce wczesno-piastowskiej) - wojewoda jako urząd centralny
3. Urząd wojewody w czasach rozbicia dzielnicowego - ewolucja w kierunku urzędu terytorialnego
4. Wojewoda w okresie Królestwa Polskiego
5. Usytuowanie i kompetencje wojewody w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim

Rozdział II
Pozycja i rola wojewody w systemie administracyjnym II Rzeczypospolitej
1. Wojewoda w pierwszych latach II RP
2. Urząd wojewody w latach 1928-1939

Rozdział III
Umiejscowienie wojewody w systemie organów władzy w okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
1. Urząd wojewody po II wojnie światowej
2. Reformy z lat 1973-1975. Model funkcjonowania wojewody po reformie ustrojowej

Rozdział IV
Kształtowanie się modelu ustrojowego wojewody w latach 1989-2009
1. Urząd wojewody w okresie transformacji ustrojowej
2. Konstytucjonalizacja urzędu wojewody - projekty ustawy zasadniczej
3. Wojewoda w Konstytucji RP z 1997 roku
4. Pozycja wojewody w systemie administracji publicznej po reformie ustrojowej 1998 roku

Rozdział V
Wojewoda w systemie organów państwa polskiego po 2009 roku
1. Polityczne uwarunkowania reformy w okresie rządów koalicji PO-PSL
2. Pozycja i rola wojewody w świetle regulacji z 2009 roku - wybrane aspekty
3. Przyszłość urzędu wojewody w świetle najnowszych deklaracji politycznych

Zakończenie
Bibliografia

282 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021