wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RZĄDZENIE W EPOCE INFORMACJI CYFRYZACJI I SZTUCZNEJ INTELIGENCJI


RYDLEWSKI G.

wydawnictwo: ELIPSA, 2021, wydanie I

cena netto: 47.25 Twoja cena  44,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rządzenie w epoce informacji, cyfryzacji i sztucznej inteligencji


U podstaw tej publikacji leży przekonanie, że wśród uwarunkowań decydowania politycznego i rządzenia w ostatnich latach, które muszą być uwzględnione przy każdej próbie ustalania kierunków, metod i sposobów dalszego prowadzenia działań w obu tych dziedzinach aktywności, zasadnicze znaczenie mają postępujący wzrost władzy komunikacji oraz ekspansja nowych technologii informacyjnych i rozwiązań w zakresie cywilizacji cyfrowej. Procesy te są dotychczas ujmowane najczęściej w kategoriach nowych mechanizmów i narzędzi optymalizowania działania w sferze funkcjonowania państw, instytucji władzy publicznej oraz podmiotów artykulacji i agregacji interesów politycznych. Wielu widzi w nich swego rodzaju nowe otwarcie w dziejach cywilizacji, źródło nadziei na postęp. Równocześnie zewsząd rozlegają się głosy wskazujące, że procesy te stanowią poważne zagrożenie – i jako takie mogą być dla ludzi źródłem lęku. Nie brakuje więc opinii nacechowanych wartościująco – zarówno ostrzeżeń, jak i wypowiedzi utrzymanych w optymistycznej tonacji – brakuje natomiast szerszej refleksji teoretycznej i spojrzenia strategicznego.

Autor podejmuje próbę nakreślenia obrazu czekających nas zmian w decydowaniu, rządzeniu, i władzy w przestrzeni publicznej. Celem autora nie było szczegółowe analizowanie technicznego wymiaru zmian, które wiążą się z ekspansją cywilizacji cyfrowej i sztucznej inteligencji. Zastanawia się natomiast przede wszystkim nad prawdopodobnymi korelacjami między tymi zmianami a rewizją mechanizmów i rozwiązań modelowych występujących w świecie polityki, decydowania politycznego i rządzenia.

Tytułem wstępu

Rozdział pierwszy. Zmiany i spory jako trwały element w historii rządzenia
1.1. Interaktywne powiązania między polityką i jej otoczeniem
1.2. Związki między rządzeniem i władztwem politycznym
1.3. Rządzenie jako aktywność służąca realizacji zmieniających się wyzwań
1.4. Wzrost znaczenia w rządzeniu mechanizmów funkcjonalnych i relacyjnych
1.5. Rządzenie jako rzeczywistość wyobrażona

Rozdział drugi. Perspektywa jakościowych zmian w rządzeniu u progu trzeciej dekady XXI wieku
2.1. Długi katalog strategicznych przesłanek nieuchronnych zmian w rządzeniu
2.2. Ekspansja władzy komunikacji, cywilizacji cyfrowej
i sztucznej inteligencji jako zasadnicza przesłanka zmian w rządzeniu
2.3. Wstęp do strategicznej prognozy zmian w rządzeniu

Rozdział trzeci. Zmiany modelu społeczeństwa jako przesłanka przeobrażeń w sferze rządzenia
3.1. Stan społeczeństwa jako główne uwarunkowanie rządzenia
3.2. Informacyjne społeczeństwo sieci jako jakościowo nowe środowisko rządzenia
3.3. Wzrost władzy komunikacji oraz rozwój technologii cyfrowych jako przesłanka dalszych zmian społecznego otoczenia rządzenia
3.4. Ekspansja cywilizacji cyfrowej jako uwarunkowanie zamian modelu władzy
3.5. Polskie społeczeństwo w procesie zmian związanych z nowymi technologiami komunikacyjnymi i cyfrowymi

Rozdział czwarty. Internet, media społecznościowe i cywilizacja cyfrowa - konglomerat wolności i zorganizowanego nadzoru
4.1. Internet jako obszar wielkich oczekiwań, osiągnięć i niebezpieczeństw
4.2. Polityczny wymiar ekspansji mediów społecznościowych i cywilizacji cyfrowej
4.3. Polityczna siła administratorów narzędzi komunikacji internetowej i algorytmów
4.4. Prywatność jako wielka przegrana rozwoju cywilizacji cyfrowej
4.5. Patologiczne zjawisko urynkowienia danych użytkowników mediów społecznościowych
4.6. Trudności w równoczesnym zagwarantowaniu w internecie wolności i prywatności
4.7. Polskie standardy w zakresie granic wolności w komunikacji internetowej

Rozdział piąty. Dane zgromadzone w cyberprzestrzeni jako zasób polityczny
5.1. Unikatowa wartość danych cyfrowych
5.2. Dane zgromadzone w cyberprzestrzeni jako przedmiot zorganizowanych nadużyć
5.3. Batalia wokół dyskrecjonalnego dostępu do globalnego zasobu informacji elektronicznych
5.4. Nasilanie się systemowej inwigilacji komunikacji elektronicznej prowadzonej przez służby państwowe
5.5. Nowe zależności związane z elektronicznym zasobem danych
5.6. Polityczny wymiar mikrotargetowania behawioralnego za pomocą danych internetowych
5.7. Zagrożenia bezpieczeństwa danych osobowych zgromadzonych w cyberprzestrzeni jako wyzwanie dla rządzenia
5.8. Nowy wymiar rozbieżności między wolnością a bezpieczeństwem w sferze danych internetowych, sztucznej inteligencji i upowszechnienia technologii nadzoru elektronicznego

Rozdział szósty. Cyfrowy wymiar suwerenności. Globalna rywalizacja w dziedzinie nowych technologii komunikacyjnych i cyfrowych
6.1. Sztuczna inteligencja jako fundament kształtującego się porządku technologiczno-informacyjnego świata
6.2. Cyberprzestrzeń jako obszar narastającej konkurencji i konfrontacji między państwami
6.3. Rozwój cywilizacji cyfrowej jako cel inwestycji finansowych i prac badawczo-wdrożeniowych
6.4. Groźba powiększania nierówności i nasilania konfrontacji w związku z kształtującym się cybernetycznym porządkiem świata
6.5. Polska na tle globalnej rywalizacji w dziedzinie nowych technologii komunikacyjnych i cyfrowych

Rozdział siódmy. Cywilizacja cyfrowa jako przestrzeń gry i manipulacji politycznej
7.1. Internet jako instrument optymalizacji polityki, komunikacji politycznej i rządzenia
7.2. Internet jako narzędzie politycznej dezinformacji i manipulacji
7.3. Wybory powszechne jako czas nasilania się zagrożeń związanych z nadużyciami nowych technologii w świecie polityki
7.4. Walka z patologiami cyfrowymi jako przedmiot działań systemowych i obszar nowych manipulacji
7.5. Związki między polityką i technologiami cyfrowymi w Polsce

Rozdział ósmy. Ekspansja technologii informacyjnych, cyfryzacji i automatyzacji jako zasadnicze wyzwanie regulacyjne dla rządzenia
8.1. Potrzeba ukierunkowania wysiłku naukowego i technologicznego na realizację wartości podstawowych i interesów ludzi
8.2. Problemy etyczne i prawne dotyczące technologii cyfrowych
8.3. Próby wspólnego wypracowania zasad rozwoju sztucznej inteligencji
8.4. Działania na rzecz uregulowania zasad i standardów rozwoju inteligentnych technologii
8.5. Strategia rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce: diagnoza i zadania

Rozdział dziewiąty. Cywilizacja cyfrowa jako wyzwanie dla rządzenia w sferze bezpieczeństwa
9.1. Nowe, cyfrowe możliwości i zagrożenia w sferze działań ofensywnych, obronnych i ochronnych
9.2. Wzrastające uzależnienie państw i ludzi od niezakłóconego funkcjonowania narzędzi cyfrowych
9.3. Ewolucja pola walki i konfliktów w związku z rozwojem technologii cyfrowych
9.4. Państwowi hakerzy ingerujący w świadomość społeczną i włamujący się do urządzeń elektronicznych oraz oprogramowania komputerowego - jako zagrożenie bezpieczeństwa
9.5. Cyberprzestępczość jako wyzwanie dla rządzenia
9.6. Rozwój technologii cyfrowych jako przesłanka zmian w systemach bezpieczeństwa
9.7. Problemy cywilizacji cyfrowej w strategiach i praktyce działania w sferze bezpieczeństwa w Polsce

Rozdział dziesiąty. Cywilizacja cyfrowa jako narzędzie polityki, rządzenia i administrowania w Polsce
10.1. Miejsce technologii cyfrowych wśród narzędzi zrównoważonego
i odpowiedzialnego rozwoju
10.2. Postęp informatyzacji: podstawowy warunek wdrożenia rozwiązań cyfrowych do realizacji polityk publicznych
10.3. E-government: kluczowy element Cyfrowego Państwa
10.4. E-governance: mechanizm wykorzystania możliwości technologii cyfrowej w sferze politycznej

Rozdział jedenasty. Co dalej? Strategiczne dylematy przyszłości rządzenia i polityki w warunkach dalszej ekspansji cywilizacji cyfrowej
11.1. Świadomość nieuchronności dalszych jakościowych zmian w świecie stosunków społecznych pod wpływem nowych technologii
11.2. Brak jednego scenariusza rozwoju demokracji elektronicznej
11.3. Nieuchronność dalszej cyfryzacji administracji i polityk publicznych oraz realna możliwość wykorzystywania w sferze publicznej elektronicznych procedur decyzyjnych
11.4. Strategiczna aktualność pytań o przyszłość demokracji - wobec rosnącego znaczenia informacji w obszarze władzy, cywilizacji cyfrowej i sztucznej inteligencji

Tytułem zakończenia
Literatura cytowana i przywołana
Indeks osobowy
Indeks wybranych zagadnień
Summary
Nota o autorze

332 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021