wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZEMYSŁ OBRONNY GŁÓWNYM PODMIOTEM POLITYKI GOSPODARCZO-OBRONNEJ POLSKI


SOROKA P. WĄTOREK K. ZAGÓRSKA A. RED.

wydawnictwo: ELIPSA, 2020, wydanie I

cena netto: 33.00 Twoja cena  31,35 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przemysł obronny głównym podmiotem polityki gospodarczo-obronnej Polski


Monografia poświęcona jest gospodarce obronnej i celom polityki gospodarczo-obronnej oraz sposobom i narzędziom osiągania tych celów, w tym finansowania przedsięwzięć zaspokajających materialne potrzeby systemu obronnego państwa.

W monografii przedstawiono definicje polityki gospodarczo-obronnej oraz jej związki z polityką gospodarczą i polityką obronną państwa, stosowane przez nią narzędzia, zarówno bezpośrednie – nakazowe i administracyjne oraz pośrednie – parametryczne i ekonomiczne. Ukazano również znaczenie gospodarki obronnej dla procesu pobudzania trwałego wzrostu gospodarczego. Zanalizowano wewnętrzne i międzynarodowe uwarunkowania funkcjonowania gospodarki obronnej oraz formułowanie i realizowanie polityki gospodarczo-obronnej Polski po roku 1990, a także trudności w jej kształtowaniu i realizacji. Uwzględniono kontekst wynikający ze zmian w kreowaniu bezpieczeństwa i sposobów jego optymalizowania. Omówiono rolę administracji rządowej i innych podmiotów formułujących i realizujących politykę gospodarczo-obronną w naszym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem koordynującej funkcji i miejsca Ministerstwa Obrony Narodowej.

Ważną częścią rozważań zawartych w monografii jest przedstawienie prawnych uwarunkowań funkcjonowania gospodarki obronnej i jej podmiotów oraz regulacji prawnych wspomagających pozyskiwanie sprzętu wojskowego i świadczenie usług dla polskich sił zbrojnych. Analizie poddano także formalno-prawne aspekty pozyskiwania środków pieniężnych na obronność w oparciu o zasoby własne i środki międzynarodowe

Wstęp

Marian Kozub
Strategiczność zmiany w kreowaniu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej

Janusz Olszewski
Istota, cele i narzędzia polityki gospodarczo-obronnej oraz jej efekty w latach 1990-2018 ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu obronnego
1. Pojęcie polityki gospodarczo-obronnej
2. Przedmiot, cele, funkcje oraz podstawowe narzędzia polityki gospodarczo-obronnej
2.1. Przedmiot polityki gospodarczo-obronnej
2.2. Cele i funkcje polityki gospodarczo-obronnej
2.3. Narzędzia polityki gospodarczo-obronnej
3. Przemiany polskiego sektora obronnego w latach 1990-2020 jako przejaw i wynik realizacji polityki gospodarczo-obronnej
4. Podsumowanie

Marek Leszczyński
Polityka gospodarczo-obronna jako integralny obszar polityki gospodarczej państwa i stymulator wzrostu gospodarczego
1. Wstęp
2. Cele obronno-militarne w polityce ekonomicznej
3. Wzrost i rozwój gospodarczy jako zasadnicze cele polityki państwa
4. Przesłanki działań na rzecz rozwoju kraju z wykorzystaniem polityki gospodarczo-obronnej

Anna Zagórska
Prawne uwarunkowania funkcjonowania podmiotów formułujących i realizujących politykę gospodarczo-obronną w Polsce
1. Wstęp
2. Rola Ministerstwa Aktywów Państwowych i Ministerstwa Rozwoju w kreowaniu i realizowaniu polityki gospodarczo-obronnej
3. Instytucje państwa zaangażowane w zapewnienie bezpieczeństwa finansowego i energetycznego oraz gromadzenie rezerw strategicznych
4. Kompetencje Prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa
5. Podsumowanie

Julian Maj, Marek Gręzicki
Ministerstwo Obrony Narodowej priorytetowym podmiotem administracji rządowej w kreowaniu założeń polityki gospodarczo-obronnej Polski
1. Wstęp
2. Rola, miejsce i zadania podmiotów w polityce gospodarczo-obronnej
3. Podstawy prawne i możliwości spełnienia dominującej roli MON w rozwoju założeń polityki gospodarczo-obronnej
4. Obszary doskonalenia mechanizmów inspirujących rozwój polityki gospodarczo-obronnej
5. Podsumowanie

Rafał Kołodziejczyk
Polska Grupa Zbrojeniowa - historia i stan obecny
1. Wprowadzenie
2. Powołanie Polskiej Grupy Zbrojeniowej
3. Etapy tworzenia i konsolidacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej
4. Stan obecny Polskiej Grupy Zbrojeniowej
5. Przyszłość Polskiej Grupy Zbrojeniowej
6. Wnioski

Krzysztof Wątorek
Regulacje prawne wspomagające pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla Polskich Sił Zbrojnych
1. Wprowadzenie
2. Kilka uwag na temat polskich regulacji prawnych wspomagających pozyskiwanie sprzętu wojskowego dla sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
3. Aktualne regulacje prawne wspomagające pozyskiwanie sprzętu wojskowego i usług dla polskich sił zbrojnych
4. Podsumowanie

Tomasz Darowski, Beata Cieszyńska
Źródła finansowania obronności w oparciu o zasoby własne RP oraz środki międzynarodowe
1. Finansowanie obronności w ramach zasobów własnych RP
1.1. Podstawowe źródła finansowania
1.2. Budżet państwa
1.3. Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych
1.4. Programy wieloletnie
2. Finansowanie obronności ze środków międzynarodowych
2.1. Środki unijne - Europejski Fundusz Obronny
2.2. Środki NATO
3. Podsumowanie

Marek Gręzicki, Janusz Płaczek
Zagregowany wysiłek obronny państw NATO w 2017 roku wyznacznikiem kierunków modernizacji technicznej sił zbrojnych
1. Wstęp
2. Teoretyczne podstawy idei budowy wskaźnika wysiłku obronnego państwa
3. Aplikacyjne zastosowanie badanego wskaźnika dla państw NATO w 2017 r
4. W kierunku dalszej modernizacji technicznej sił zbrojnych państw NATO
5. Zakończenie

Adrian Mitręga
Implementacja nowych technologii przez Siły Zbrojne w prognozowanym środowisku bezpieczeństwa
1. Wprowadzenie
2. Środowisko bezpieczeństwa przyszłości a wojna
3. Modernizacja w służbie przyszłych działań wojennych
4. Obszary rozwoju technologicznego uzbrojenia
4.1. Cyberprzestrzeń
4.2. Kosmos
4.3. Sztuczna inteligencja
4.4. Nanotechnologie
4.5. Broń hipersoniczna .
5. Polska wobec modernizacji technologicznej uzbrojenia
6. Podsumowanie

202 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021