wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

GOSPODAROWANIE GMINNYM ZASOBEM NIERUCHOMOŚCI


NOWAK M.J. OLEŃCZUK-PASZEL A. ŚPIEWAK-SZYJKA M. ZAREMBA A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Gospodarowanie gminnym zasobem nieruchomości


Opierając się na najnowszej literaturze przedmiotu oraz obowiązujących aktach prawnych, w książce zaprezentowano wybrane, najbardziej istotne zagadnienia związane z gospodarką nieruchomościami w gminie. Nadając jej duży walor informacyjny i dydaktyczny, omówiono w niej m.in.:

• zasady sprzedaży nieruchomości gminnych
• sytuacje, w których stosowany jest przetargowy i bezprzetargowy tryb zbywania nieruchomości
• przesłanki dotyczące prawa pierwszeństwa oraz prawa pierwokupu nieruchomości
• zasady ustanawiania bonifikaty przy zbywaniu nieruchomości gminnych oraz przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Podręcznik skierowany jest do osób chcących zdobyć wiedzę na temat gospodarowania nieruchomościami gminnymi. Ułatwia zrozumienie opisywanych zagadnień oraz zachęca do pogłębiania wiedzy z obszaru nieruchomości publicznych. Wiedza w nim zawarta znajdzie zainteresowanie także wśród pracowników sektora administracji publicznej.

Przedmowa 7

Rozdział 1
Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego 9
1.1. Koncepcja samorządu gminnego 9
1.2. Kompetencje gminy 14
1.3. Organy gminy 22
1.4. Jednostki pomocnicze i organizacyjne 34
Literatura 48

Rozdział 2
Gminny zasób nieruchomości 53
2.1. Pojęcie gminnego zasobu nieruchomościami 53
2.2. Rola gminnego zasobu nieruchomości 57
2.3. Pojęcie gospodarowania nieruchomościami gminnymi 64
2.4. Wybrane formy gospodarowania nieruchomościami gminnymi 69
2.4.1. Zbycie nieruchomości gminnych - w formie przetargowej i bezprzetargowej 71
2.4.2. Użytkowanie wieczyste 80
2.4.3. Najem, dzierżawa, użyczenie 85
2.4.4. Zamiana, zrzeczenie, trwały zarząd 87
2.5. Ograniczone prawa rzeczowe 91
Literatura 97

Rozdział 3
Nieruchomości w budżecie gminy 101
3.1. Procedura uchwalania budżetu gminy 101
3.2. Źródła dochodów gminy 105
3.3. Struktura wydatków gminy 113
3.4. Wykonywanie budżetu gminy 115
3.5. Nadzór nad wykonaniem budżetu gminy 118
Literatura 120

Rozdział 4
Rola dokumentów planistycznych w gospodarowaniu nieruchomościami gminy 123
4.1. Narzędzia polityki przestrzennej. Wartości w systemie gospodarki przestrzennej 123
4.2. Studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - narzędzia kreacyjne 127
4.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego jako narzędzia regulacyjne 130
4.4. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu - narzędzie polityki przestrzennej czy chaosu przestrzennego? 136
4.5. System gospodarki przestrzennej a gospodarka nieruchomościami 139
Literatura 140

Sprawdź się! 143

146 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021