wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

BANKI CENTRALNE UNII EUROPEJSKIEJ JAKO ELEMENT SIECI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO W CZASIE PANDEMII COVID-19


KOZIŃSKA M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 84.39 Twoja cena  80,17 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Banki centralne Unii Europejskiej jako element sieci bezpieczeństwa finansowego w czasie pandemii COVID-19


Monografia jest pionierskim opracowaniem dotyczącym działań banków centralnych w czasie pandemii koronawirusa. W sposób kompleksowy traktuje o roli banków centralnych w sieci bezpieczeństwa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem ich działań w czasie pandemii COVID-19.

Skierowana jest do studentów studiów na kierunkach ekonomicznych i finansowych, pracowników naukowych i badawczych, a także praktyków rynku finansowego.

Szczegółowo przedstawiono w niej bowiem:

- kluczowe funkcje banków centralnych, instrumentarium, jakim dysponują oraz ich ewolucję
- rolę, jaką banki centralne odgrywają w sieci bezpieczeństwa finansowego w poszczególnych krajach UE
- działania, które podjęły banki centralne w odpowiedzi na zagrożenia wywołane pandemią koronawirusa.

„Autorka (...) umiejętnie łączy interdyscyplinarne zagadnienia teoretyczne dotyczące bankowości centralnej, zarządzania kryzysowego i sieci bezpieczeństwa finansowego oparte na solidnych studiach literatury przedmiotu z aspektami praktycznymi reakcji banków centralnych UE na pandemię koronawirusa, co jest niewątpliwym atutem recenzowanej monografii. Publikacja jest wzbogacona wieloma autorskimi tabelami i rysunkami, co ułatwia Czytelnikowi percepcję niełatwych zagadnień w niej poruszanych".

Prof. Krzysztof Waliszewski, fragment recenzji

Wstęp 11

Rozdział 1
Sieć bezpieczeństwa finansowego 19
1.1. Pojęcie sieci bezpieczeństwa finansowego 19
1.2. Elementy sieci bezpieczeństwa finansowego 28
1.3. Rola banku centralnego w funkcjonowaniu sieci bezpieczeństwa finansowego 32

Rozdział 2
Wybrane funkcje banków centralnych 35
2.1. Funkcja emisyjna oraz banku banków 36
2.1.1. Bank centralny jako emitent pieniądza 36
2.1.2. Bank centralny jako organizator sytemu rozliczeń pieniężnych 37
2.1.3. Bank centralny jako pożyczkodawca ostatniej instancji 40
2.2. Prowadzenie polityki pieniężnej 43
2.2.1. Ramy instytucjonalne 43
2.2.2. Strategie i narzędzia polityki pieniężnej 46
2.3. Działanie na rzecz stabilności finansowej i nadzór makroostrożnościowy 54
2.3.1. Istota, cele i narzędzia polityki makroostrożnościowej 55
2.3.2. Zależności pomiędzy polityką makroostrożnościową a polityką pieniężną 60
2.3.3. Zależności pomiędzy polityką makroostrożnościową a nadzorem mikroostrożnościowym 62
2.4. Zaangażowanie w nadzorowanie działalności pojedynczych podmiotów 64
2.4.1. Formy nadzoru mikroostrożnościowego pełnionego przez bank centralny 65
2.4.2. Uprawnienia banku centralnego jako nadzorcy 68
2.5. Polityka informacyjna jako działanie równoległe do pełnionych przez bank centralny funkcji 72

Rozdział 3
Bank centralny jako podmiot odpowiedzialny za zarządzanie kryzysowe 77
3.1. Rola banku centralnego w kryzysie - wczoraj i dziś 77
3.2. Modyfikacje narzędzi polityki pieniężnej w obliczu kryzysu 78
3.3. Doświadczenia banków centralnych w działaniach antykryzysowych - przegląd literatury 80
3.4. Banki centralne jako organy resolution 82
3.4.1. Uprawnienia banków centralnych jako organów resolution 84
3.4.2. Działania banków centralnych jako organów resolution a źródła ich finansowania 85

Rozdział 4
Zadania banków centralnych w ramach krajowych sieci bezpieczeństwa finansowego 87
4.1. Zadania banków centralnych spoza strefy euro 87
4.1.1. Realizacja funkcji banku centralnego 88
4.1.2. Polityka pieniężna jako główny obszar działania banków centralnych spoza strefy euro 90
4.1.3. Pozostałe zadania banków centralnych spoza strefy euro 93
4.2. Zadania banków centralnych strefy euro 96
4.2.1. Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego 96
4.2.2. Pozostałe zadania Europejskiego Banku Centralnego 99
4.2.3. Zadania krajowych banków centralnych strefy euro 101

Rozdział 5
Banki centralne UE spoza strefy euro podczas pierwszej fali COVID-19 - analiza empiryczna 109
5.1. Szybkość reagowania banków centralnych 109
5.2. Kluczowe kierunki działań banków centralnych 112
5.3. Działania banków centralnych w obszarze polityki pieniężnej 117
5.4. Działania banków centralnych w obszarze polityki mikroostrożnościowej 128
5.5. Działania banków centralnych w obszarze polityki makrostrożnościowej 132

Rozdział 6
Banki centralne strefy euro podczas pierwszej fali COVID-19 - analiza empiryczna 139
6.1. Działania podejmowane przez Europejski Bank Centralny 139
6.1.1. Szybkość reagowania 140
6.1.2. Kluczowe kierunki działań ECB 141
6.1.3. Działania ECB w obszarze polityki pieniężnej 144
6.1.4. Działania ECB w obszarze polityki mikroostrożnościowej 147
6.1.5. Działania ECB w obszarze polityki makroostrożnościowej 148
6.2. Działania podejmowane przez krajowe banki centralne strefy euro 149
6.2.1. Szybkość reagowania 149
6.2.2. Kluczowe kierunki działań banków centralnych 154
6.2.3. Działania banków centralnych w obszarze polityki pieniężnej 157
6.2.4. Działania banków centralnych w obszarze polityki mikroostrożnościowej 158
6.2.5. Działania banków centralnych w obszarze polityki makroostrożnościowej 161

Wnioski - nowy obraz banków centralnych w UE? 165
Bibliografia 173
Spis tabel 185
Spis rysunków 189

Aneks
Część I - działania banków centralnych UE spoza strefy euro 191
Aneks I - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Bułgarii 191
Aneks II - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Chorwacji 193
Aneks III - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Czech 197
Aneks IV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Danii 200
Aneks V - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Polski 203
Aneks VI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Rumunii 205
Aneks VII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Szwecji 208
Aneks VIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Węgier 215

Aneks
Część II - działania banków centralnych UE strefy euro 223
Aneks I - środki antykryzysowe wdrożone przez Europejski Bank Centralny 223
Aneks II - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Austrii 228
Aneks III - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Belgii 229
Aneks IV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Cypru 230
Aneks V - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Estonii 232
Aneks VI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Finlandii 233
Aneks VII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Francji 234
Aneks VIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Grecji 235
Aneks IX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Hiszpanii 236
Aneks X - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Holandii 237
Aneks XI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Irlandii 238
Aneks XII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Litwy 239
Aneks XIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Luksemburga 240
Aneks XIV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Łotwy 240
Aneks XV - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Malty 241
Aneks XVI - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Niemiec 242
Aneks XVII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Portugalii 243
Aneks XVIII - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Słowacji 245
Aneks XIX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Słowenii 246
Aneks XX - środki antykryzysowe wdrożone przez bank centralny Włoch 247

248 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021