wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WPŁYW WDROŻENIA MSSF PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI NA SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPÓŁEK GIEŁDOWYCH


GRABIŃSKI K. WIĘCEK D. WÓJTOWICZ G. ZEMAN N.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wpływ wdrożenia MSSF „Przychody z umów z klientami" na sprawozdania finansowe spółek giełdowych


Monografia podejmuje bardzo istotny problem sprawozdawczości finansowej, dotyczący rozpoznawania, ujmowania i prezentacji przychodów według międzynarodowych regulacji rachunkowości, a zwłaszcza nowego standardu MSSF 15 „Przychody z umów z klientami" oraz jego amerykańskiego odpowiednika ASC Topic 606.

Autorzy starali się przedstawić kontekst historyczny i teoretyczny powstawania regulacji rachunkowości w zakresie przychodów, a także zarysować dylematy, jakie napotykają praktycy rachunkowości. Na podstawie sprawozdań finansowych spółek giełdowych przeprowadzili własne badania naukowe w zakresie wpływu nowych regulacji na obraz jednostki, w tym na ich rentowność oraz wskaźniki rynku kapitałowego.

Wiedza zawarta w monografii zainteresuje szczególnie:

- księgowych oraz dyrektorów finansowych, zwłaszcza pracujących w korporacjach międzynarodowych oraz jednostkach stosujących w swojej sprawozdawczości finansowej regulacje MSR/MSSF lub US GAAP
- biegłych rewidentów, głównie badających sprawozdania finansowe spółek giełdowych
- analityków finansowych oraz inwestorów podejmujących decyzje inwestycyjne m.in. na podstawie informacji pochodzących ze sprawozdań finansowych
- pracowników akademickich, w szczególności zajmujących się rachunkowością, sprawozdawczością finansową i rynkami kapitałowymi
- studentów, przede wszystkim uczelni ekonomicznych lub studiujących na kierunkach związanych z finansami przedsiębiorstw, rachunkowością i sprawozdawczością finansową.

Monografia jest owocem zainteresowań i pasji Autorów. Stanowi swoistego rodzaju kompendium wiedzy z zakresu rachunkowości przychodów w ujęciu międzynarodowym. Prezentuje również wpływ informacji zawartej w sprawozdaniu finansowym oraz zmian zasad rachunkowości na decyzje podejmowane na rynku kapitałowym.

Wstęp 7

Rozdział 1
Uwarunkowania instytucjonalne, cele i założenia koncepcyjne sprawozdawczości finansowej 11
1.1. Historia powstania Rady Międzynarodowych Standardów Rachunkowości 11
1.2. Działalność Rady Standardów Rachunkowości Finansowej w Stanach Zjednoczonych 18
1.3. Cele i założenia sprawozdawczości finansowej według założeń koncepcyjnych MSR/MSSF 23
1.4. Ramy konceptualne sprawozdawczości finansowej według US GAAP 28

Rozdział 2
Ewolucja pojęcia przychodów w przestrzeni otoczenia instytucjonalnego sprawozdawczości finansowej, regulacjach prawnych oraz teorii rachunkowości 33
2.1. Pojęcie i definicje przychodów w teorii rachunkowości oraz otoczeniu instytucjonalnym 33
2.2. Kategorie przychodów stosowane w regulacjach prawnych rachunkowości 41
2.3. Problemy terminologiczne związane z postrzeganiem przychodów 45

Rozdział 3
Międzynarodowe regulacje sprawozdawczości finansowej w zakresie ujmowania i wyceny przychodów 53
3.1. Poprzednie regulacje rachunkowości w zakresie przychodów 53
3.2. Międzynarodowy Standard Sprawozdawczości Finansowej nr 15 Przychody umów z klientami 62
3.3. US GAAP ASC Topic 606 78

Rozdział 4
Wpływ nowych regulacji dotyczących przychodów na sprawozdania finansowe spółek giełdowych 87
4.1. Okres przed wdrożeniem MSSF 15 - oczekiwania i przewidywania środowiska księgowych i biegłych rewidentów 87
4.2. Wstępna analiza wpływu wdrożenia MSSF 15 i ASC Topic 606 na sprawozdania finansowe wybranych spółek 92
4.3. Wpływ wdrożenia MSSF 15 na rentowność spółek notowanych na GPW w Warszawie 101
4.4. Istotność zmian wskaźników rynku kapitałowego spółek notowanych na GPW w Warszawie w okresie wdrażania MSSF 15 115

Zakończenie 135
Bibliografia 137
Spis tabel 143
Spis schematów 144

144 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021