wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ORGANIZACJE POŻYTKU PUBLICZNEGO POMIAR EFEKTYWNOŚCI I OCENA STRUKTURY FINANSOWANIA


CICHOŃ-SOSNOWSKA M. GRABIŃSKI K. MATYS K. ZIENIUK P.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 61.89 Twoja cena  58,80 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Organizacje pożytku publicznego

Pomiar efektywności i ocena struktury finansowania


Stabilność działalności prowadzonej przez OPP (organizacje pożytku publicznego) wiąże się z koniecznością korzystania przez nie z wielu różnych źródeł finansowania, co utrudnia pomiar efektywności ich działania. Ze względu na niedochodowy charakter działalności, mierniki oceny efektywności OPP nie powinny opierać się na zysku, ale na relacji pomiędzy nakładami i efektami oraz optymalizowaniu doboru i wykorzystania zasobów gospodarczych.

Zagadnienia poruszone w książce to:

• teoretyczne i prawne podstawy funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w Polsce
• obowiązki rachunkowe i sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego
• prowadzenie przez organizacje nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej
• korzystanie przez organizacje z bezpośrednich źródeł finansowania działalności ze środków publicznych i prywatnych, z uwzględnieniem źródeł charakterystycznych dla organizacji ze statusem OPP
• możliwości wykorzystania pośredniego finansowania działalności organizacji, takich jak aktywność wolontariacka oraz zwolnienia podatkowe
• wskaźniki pomiaru efektywności, specyficzne i charakterystyczne dla organizacji non profit
• czynniki wpływające na efektywność organizacji pożytku publicznego.

Autorzy przedstawiają wyniki przykładowych badań empirycznych, których celem jest określenie czynników wpływających na efektywność organizacji pożytku publicznego w Polsce. Badania zostały przeprowadzone na próbie losowo wybranych fundacji i stowarzyszeń.

Monografia jest rezultatem badań naukowych realizowanych w Katedrze Rachunkowości Finansowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach projektu „Współczesne problemy rachunkowości i zarządzania finansami w organizacjach pożytku publicznego".

Wstęp 7

Rozdział 1
Teoretyczne i prawne podstawy działalności organizacji pożytku publicznego 13
1.1. Organizacje pozarządowe w teoriach ekonomii dobra publicznego 13
1.2. Organizacje pozarządowe we współczesnej gospodarce i społeczeństwie 22
1.3. Prawne i organizacyjne aspekty funkcjonowania organizacji pożytku publicznego w Polsce 30
1.4. Zasady tworzenia fundacji i stowarzyszeń w Polsce 34
1.5. Obowiązki rachunkowe i sprawozdawcze organizacji pożytku publicznego w Polsce 41

Rozdział 2
Finansowanie bezpośrednie organizacji pożytku publicznego w Polsce 55
2.1. Rodzaje działalności w organizacjach pożytku publicznego 55
2.2. Finansowanie organizacji pożytku publicznego ze źródeł publicznych 64
2.3. Finansowanie organizacji pożytku publicznego ze źródeł prywatnych 74

Rozdział 3
Finansowanie pośrednie organizacji pożytku publicznego w Polsce 85
3.1. Korzystanie ze świadczeń wolontariuszy 85
3.2. System zwolnień podatkowych dla organizacji pożytku publicznego 91
3.3. Inne sposoby finansowania pośredniego 95

Rozdział 4
Pomiar efektywności organizacji pożytku publicznego 99
4.1. Istota zarządzania w organizacjach pożytku publicznego 99
4.2. Pojęcie i miary efektywności organizacji pożytku publicznego 106
4.3. Komunikacja marketingowa oraz zainteresowanie personelu i wolontariuszy jako miary efektywności działania organizacji 112
4.4. Dostosowanie miar efektywności do specyfiki działalności organizacji 119

Rozdział 5
Ocena efektywności organizacji pożytku publicznego - przykład badania empirycznego 127
5.1. Charakterystyka próby badawczej 127
5.2. Metody badawcze 133
5.3. Rezultaty badania 136

Rozdział 6
Ocena struktury źródeł finansowania działalności i jej wpływu na efektywność organizacji pożytku publicznego - przykład badania empirycznego 139
6.1. Ocena struktury finansowania wybranych organizacji pożytku publicznego 139
6.2. Konstrukcja modelu badawczego 147
6.3. Ocena możliwości pozyskiwania środków i efektywności wybranych organizacji 152

Podsumowanie 157
Bibliografia 161
Spis tabel 171
Spis rysunków 172

172 strony, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021