wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 56.25 53,44   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POLITYKA RACHUNKOWOŚCI GRUP KAPITAŁOWYCH


REMLEIN M. STROJEK-FILUS M. ŚWIETLA K.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Polityka rachunkowości grup kapitałowych


Przyjęty przez Autorki monografii obszar badawczy koncentruje się na znaczeniu i zakresie formułowanej przez grupy kapitałowe polityki rachunkowości, a także na zróżnicowaniu jej instrumentów, z uwzględnieniem zarówno specyfiki grup kapitałowych, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W opracowaniu zaproponowano autorskie rozwiązania w zakresie definicyjnym, a także w obszarze identyfikowania i klasyfikowania czynników polityki rachunkowości oraz jej instrumentów, w powiązaniu z praktykami kształtowania wyników bilansowych.

Książka skierowana jest do szeroko rozumianego środowiska akademickiego zajmującego się rachunkowością, w szczególności badaczy rachunkowości, a także praktyków gospodarczych wszystkich szczebli, zainteresowanych problemami funkcjonowania systemu rachunkowości w grupach kapitałowych, w szczególności konstruowania ich polityki rachunkowości

Wstęp 7

Rozdział 1
Zakres i znaczenie polityki rachunkowości we współczesnej rachunkowości 11
1.1. Istota polityki rachunkowości w świetle teorii rachunkowości 11
1.2. Uregulowania prawne polityki rachunkowości 17
1.3. Instrumenty polityki rachunkowości 23
1.4. Polityka rachunkowości a polityka bilansowa i zasady rachunkowości 31
1.5. Rola polityki rachunkowości w praktykach kształtowania wyników bilansowych 44
1.6. Aspekty behawioralne polityki rachunkowości 51

Rozdział 2
Grupa kapitałowa jako szczególny podmiot sprawozdawczy 59
2.1. Pojęcie grupy kapitałowej 59
2.2. Sfera regulacyjna grup kapitałowych 69
2.3. Relacja kontroli jako podstawa tworzenia grup kapitałowych 76
2.4. Struktura grupy kapitałowej w kontekście zachodzących w jej obrębie powiązań osobowych i kapitałowych 85
2.5. Wartość firmy oraz udziały niedające kontroli jako wielkości charakterystyczne grupy kapitałowej 93
2.6. Znaczenie transakcji wewnętrznych w funkcjonowaniu grup kapitałowych 106

Rozdział 3
Specyfika polityki rachunkowości grupy kapitałowej 113
3.1. Uwarunkowania polityki rachunkowości grup kapitałowych 113
3.2. Wartość godziwa jako podstawowy parametr wyceny w procesie konsolidacji sprawozdań finansowych 120
3.3. Znaczenie metod wyceny udziałów nie dających kontroli jako instrumentu polityki rachunkowości 127
3.4. Wykazywanie składników aktywów niematerialnych w rezultacie nabycia kontrolnego 130
3.5. Rozliczanie relacji współkontroli w świetle ustawy o rachunkowości 134
3.6. Aspekty podatkowe w tworzeniu polityki rachunkowości grupy kapitałowej 140
3.7. Wykorzystanie instrumentów polityki rachunkowości w strategiach kształtowania wyników bilansowych grup kapitałowych - przegląd badań 149

Zakończenie 157
Bibliografia 165
Spis rysunków 179
Spis tabel 180

180 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021