wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZNACZENIE OTOCZENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO DLA DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTW


LUBACHA J.

wydawnictwo: WYD UJ, 2021, wydanie I

cena netto: 47.60 Twoja cena  45,22 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Znaczenie otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej przedsiębiorstw


Prowadzona obecnie polityka gospodarcza zarówno Unii Europejskiej, jak i polskiego rządu za cel stawia sobie rozwój oparty na wiedzy i zwiększenie innowacyjności (plan Morawieckiego). Zgodnie z rozważaniami teoretycznymi to innowacje oparte na pracach badawczo-rozwojowych mają prowadzić do szybszego wzrostu gospodarczego, tymczasem działalność innowacyjna polskich przedsiębiorstw oparta jest głównie na imporcie gotowej technologii w postaci maszyn i oprogramowania. Jakie czynniki determinują oba rodzaje działalności innowacyjnej?

W jakich obszarach kraje „starej Unii” różnią się od krajów dawnego bloku wschodniego? Jakie cechy otoczenia społeczno-gospodarczego wspierają działalność badawczo-rozwojową? Na te pytania autorka poszukuje odpowiedzi w swojej pracy.

Judyta Lubacha – doktor nauk ekonomicznych, pracownica Instytutu Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi badania w nurcie ekonomii instytucjonalnej, dotyczące działalności innowacyjnej oraz rozwoju regionalnego. Laureatka stypendiów: DAAD (grant badawczy dla doktorantów i młodych naukowców) realizowanego na Uniwersytecie w Bremie; Narodowego Banku Polskiego (stypendium naukowe dla doktorantów); Ministra Rozwoju Regionalnego (Nagroda Specjalna Ministra Rozwoju Regionalnego w konkursie prac magisterskich „Teraz Polska Promocja”). Kierownik grantu Preludium finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.

Spis najważniejszych skrótów 9
Wstęp 11

1. Innowacje i modele innowacji w ujęciu teoretycznym 19
1.1. Innowacje i działalność innowacyjna 19
1.2. Modele innowacji 34
1.2.1. Liniowy model innowacji 35
1.2.2. Modele interaktywne 38
1.2.3. Systemowe modele innowacji 40
1.2.4. Model otwartych innowacji 44
1.3. Znaczenie innowacji dla wzrostu gospodarczego 45

2. Uwarunkowania działalności innowacyjnej 57
2.1. Typologia czynników innowacyjności 57
2.2. Kapitał ludzki i jego znaczenie w rozwoju innowacji 64
2.3. Kapitał społeczny i jego rola w rozwoju innowacji 68
2.4. Znaczenie działalności inwestorów zagranicznych dla wdrażania innowacji 73
2.5. Instytucje formalne i rola państwa w działalności innowacyjnej 77

3. Metodyka badania znaczenia otoczenia społeczno-gospodarczego dla działalności innowacyjnej 83
3.1. Model badań empirycznych 83
3.1.1. Luka badawcza 83
3.1.2. Cele i pytania badawcze 85
3.1.3. Hipotezy badawcze 86
3.2. Metody i techniki badawcze 88
3.2.1. Dane statystyczne 88
3.2.2. Zastosowane techniki analizy skupień 96
3.2.3. Zastosowane narzędzia ekonometryczne 98

4. Działalność innowacyjna przedsiębiorstw i otoczenie innowacyjne w wybranych krajach Unii Europejskiej 109
4.1. Struktura i dynamika działalności innowacyjnej przedsiębiorstw innowacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej 110
4.1.1. Formy działalności innowacyjnej 111
4.1.2. Struktura wielkościowa i sektorowa przedsiębiorstw innowacyjnych 118
4.1.3. Wzorce współpracy przedsiębiorstw innowacyjnych 125
4.2. Struktura i dynamika otoczenia społeczno-gospodarczego w wybranych krajach Unii Europejskiej 131
4.2.1. Kapitał ludzki 131
4.2.2. Kapitał społeczny 132
4.2.3. Zaangażowanie inwestorów zagranicznych. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne 140
4.2.4. Rola państwa 140

5. Oddziaływanie otoczenia społeczno-gospodarczego na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w wybranych krajach Unii Europejskiej 143
5.1. Wpływ otoczenia społeczno-gospodarczego na wdrażanie innowacji na drodze wewnętrznej działalności B+R 143
5.2. Wpływ otoczenia społeczno-gospodarczego na wdrażanie innowacji na drodze nabycia maszyn, narzędzi i oprogramowania 150
5.3. Podsumowanie i dyskusja wyników 157

Zakończenie 163

Aneks 169
Bibliografia 175
Spis tabel 195
Spis wykresów 197
Spis rysunków 199

200 stron, Format: 16.0x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021