wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OBLICZA WOJNY TOM 1 ARMIA KONTRA NATURA


JARNO W. KITA J. RED.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2020, wydanie I

cena netto: 55.00 Twoja cena  52,25 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Oblicza wojny

Tom 1

Armia kontra natura


W prezentowanym tomie Autorzy poszczególnych rozdziałów przeanalizowali bardzo istotną kwestię z punktu widzenia funkcjonowania wojska, jaką jest wpływ uwarunkowań środowiska naturalnego na prowadzenie różnego typu działań wojskowych od okresu starożytności po początki XXI stulecia.

Oryginalne refleksje zawarte w publikacji są efektem wykorzystania nowych źródeł lub tych już znanych, do których sformułowano inne pytania badawcze. W książce przedstawiono zagadnienia dotychczas słabo jeszcze przebadane, w czym tkwi wartość naukowa i poznawcza tej pozycji. Różnorodność omawianej tematyki stanowi niewątpliwie atut tomu, który jest wysiłkiem intelektualnym siedemnastu Autorów. Poprzez stawiane przez nich pytania i postulaty udało się wskazać szereg nowych aspektów badawczych, które warto podjąć lub zgłębiać. Redaktorom tej publikacji – o tak szerokiej rozpiętości tematycznej i chronologicznej – pozostaje mieć nadzieję, że będzie ona dla Czytelników ciekawa, wartościowo i inspirująca. Uzupełnieniem podjętej tematyki stanie się tom drugi monografii zawierający również blisko dwadzieścia tekstów.

Witold Jarno, Jarosław Kita

Witold Jarno, Jarosław Kita — Armia kontra natura. Wprowadzenie 7
Army versus nature. Introduction 7

Patrycja Matusiak — Rola pogody w narracji o drugiej wojnie punickiej 17
The role of weather in the narrative of the Second Punic War 25

Andrzej Niewiński — Pogodowe uwarunkowania działań wojennych. Wpływ warunków atmosferycznych na przebieg starć i kampanii militarnych w okresie średniowiecza. Wybrane przykłady 27
Weather conditions of military operations. The influence of atmospheric conditions on the course of pitch battles and military campaigns in the Middle Ages. Selected examples 42

Łukasz Ćwikła — Wojsko w zmaganiach z naturą w świetle kronik Anonima tzw. Galla i Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem 43
The army and their struggle with nature according to the chronicles of Anonym called Gall and Master Wincenty called Kadłubek 54

Tadeusz Grabarczyk — Kalendarz wojenny pospolitego ruszenia w czasach Władysława Jagiełły 55
The war calendar of the general levy of nobility in the times of Władysław Jagiełło 77

Jolanta A. Daszyńska — Od Lexington do Trenton. Kilka refleksji na temat żywiołu wody i jego wpływu na działania wojsk w pierwszych latach walki o amerykańską niepodległość 79
From Lexington to Trenton. Some reflections on the element of water and it’s influence on military operations during the firts years of American War of Independence 89

Małgorzata Karkocha — Działania na morzach w czasie wielkiej wojny wschodniej (1787–1792) w świetle relacji „Gazety Warszawskiej” i „Pamiętnika Historyczno-Politycznego” 91
Operations at the seas during the Russo-Turkish War (1787–1792) in the light of the accounts of „Gazeta Warszawska” and „Pamiętnik Historyczno-Polityczny” 105

Dawid Gralik — Nie tylko „generał Mróz”. Wpływ czynników pogodowych na przebieg kampanii rosyjskiej Napoleona na wybranych przykładach 107
Not just „general Frost”. The influence of weather factors on the course of Napoleon’s Russian campaign on selected examples 121

Dariusz Faszcza — Rola środowiska geograficznego w działaniach wojennych prowadzonych na obszarze Bułgarii w drugiej połowie XIX w. 123
The role of geographical environment during the wars in Bulgaria in the second half of the 19th century 139

Andrzej Dubicki, Tadeusz Dubicki — Dunaj jako przeszkoda naturalna w operacjach wojsk rumuńskich 141
The Danube as a natural obstacle in Romanian army operations 154

Wiesław Bolesław Łach — Doświadczenia i wnioski z wojskowego wykorzystania obszaru Wielkich Jezior Mazurskich w XX w. 155
Experiences and conclusions from the military use of the Great Masurian Lakes area in the 20th century 171

Agnieszka Jędrzejewska — Zimowa służba żołnierzy Wojska Polskiego na Litwie i Łotwie na przełomie 1919/1920 r. 173
Winter service of soldiers of the Polish Army in Lithuania and Latvia at the turn of 1919/1920 185

Waldemar Kozyra — Polityka administracyjna ministrów spraw wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie aprowizacji i jej wpływ na aprowizację armii polskiej w latach 1918–1939 187
Administrative policy of the Interior Ministers of the Republic of Poland in the field of provisioning and its impact on the provisioning of the Polish army in 1918–1939 209

Ireneusz Bieniecki — Możliwości prowadzenia działań bojowych na wodach śródlądowych II Rzeczypospolitej na przykładzie flotylli rzecznej Marynarki Wojennej w Pińsku 211
Possibilities of combating activities on the inland water of the Republic of Poland on the example of the River Fleet of the Navy in Pińsk 232

Robert Majzner — Błoto przyczyną klęski? Studium włoskiej operacji pod Guadalajarą 8–23 marca 1937 r. 233
Mud causes disaster? Study of the Italian operation at Guadalajara on March 8–23, 1937 244

Andrzej Wojtaszak — Wykorzystanie środowiska naturalnego w polskich planach przyszłej wojny w latach trzydziestych XX w. 245
Using the natural environment in Polish plans for the future war in the thirties of the 20th century 273

Robert Pietrygała, Zdzisław Cutter — Amerykańskie wojska inżynieryjne w konflikcie wietnamskim 1964–1975 275
American engineering troops in the Vietnam conflict of 1964–1975 287

Magdalena Pogońska-Pol — Wojna o wodę – wyzwanie dla bliskowschodnich armii w XX i XXI w. 289
Water war – a challenge for the Middle East armies in the 20th and 21st century 302

Bibliografia 303

O Autorach 329
Information about Authors 329

350 stron, Format: 16.6x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021