wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 59.85 56,86   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MEDIALNY OBRAZ KSZTAŁTOWANIA SIĘ STOSUNKÓW POLSKO-NIEMIECKICH


SCHULZ M.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2020, wydanie I

cena netto: 59.85 Twoja cena  56,86 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Medialny obraz kształtowania się stosunków polsko-niemieckich

Na podstawie analizy tygodników „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005–2017

Studium politologiczno-socjologiczne


W publikacji pokazuję, w jakim stopniu partie polityczne oraz mass media wpływają na kształtowanie dwustronnych, polsko-niemieckich stosunków, a także na budowanie wizerunku obu krajów i narodów. Zasadniczy problem badawczy monografii dotyczy wiodącego zagadnienia – obrazu Polski i Niemiec oraz relacji polsko-niemieckich kreowanego przez polskie i niemieckie opiniotwórcze media na przykładzie „Polityki” i „Der Spiegel” od 2005 do 2017 roku. W jakim stopniu był on odzwierciedleniem konsensusu, a w jakim rozbieżności między tymi tygodnikami? Podstawą analizy uczyniłam nie tylko wypowiedzi dziennikarzy, lecz także liderów wiodących partii politycznych, ludzi nauki i przedstawicieli elit symbolicznych.

Od Autorki

Zaletami książki są: ciekawa, autorska koncepcja badań, trafny dobór materiału badawczego, staranne przeprowadzenie poszczególnych etapów projektu badawczego, ogrom „benedyktyńskiej” pracy przy autorskich tłumaczeniach i interpretacji publikacji z tygodnika „Der Spiegel”, wykorzystanie wiedzy historycznej i politologicznej przy analizach i interpretacjach własnych.

Z recenzji dr hab. Justyny Szulich-Kałuży, prof. KUL

Uważam publikację za interesującą i przedstawiającą raczej słabo zbadany temat na polskim rynku wydawniczym. Na uznanie zasługują obie części pracy – teoretyczna i analityczna. W ich przygotowanie Autorka włożyła z pewnością sporo pracy. Wskazuje na to staranność opracowania, dobór literatury, logiczny tok analizy […].

Z recenzji dr hab. Barbary Wiśniewskiej-Paź, prof. UWr

Wprowadzenie (prof. dr hab. Danuta Walczak-Duraj) 9
Od Autora 13

Rozdział 1. PRZESŁANKI STOSOWANIA ZAŁOŻEŃ I METOD SOCJOLOGII HISTORYCZNEJ DO BADAŃ NAD TWORZENIEM RELACJI MIĘDZYNARODOWYCH I STEREOTYPÓW NARODOWYCH 21
Wprowadzenie 22
1. Od ahistoryzmu do socjologii historycznej 28
2. Dwa podstawowe rodzaje historyzmu – ujęcie procesowe i kontekstualne 32
3. Rola metody porównawczo-historycznej w socjologii historycznej 37
4. Możliwości zastosowania metod socjologii historycznej do badania stereotypów narodowych 47
Podsumowanie 51

Rozdział 2. POWOJENNE STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE W UJĘCIU HISTORYCZNYM 53
1. Stosunki polsko-niemieckie po konferencjach w Jałcie i Poczdamie 54
2. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1970–1989 64
3. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1990–2004 72
4. Stosunki polsko-niemieckie po wejściu Polski do Unii Europejskiej 78
Podsumowanie 85

Rozdział 3. ROLA STEREOTYPU I TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ W KSZTAŁTOWANIU WZAJEMNYCH STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I POLITYCZNYCH 87
1. Pojęcie stereotypu 88
2. Pojęcie tożsamości narodowej 95
3. Istota oraz rola stereotypu narodowego w kształtowaniu stosunków sąsiedzkich 99
4. Ocena stosunków polsko-niemieckich w perspektywie badań empirycznych 101
5. Zmienność czy stałość stereotypu Polaka i Niemca? – perspektywa empiryczna 109
Podsumowanie 114

Rozdział 4. WPŁYW MEDIÓW NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOSUNKÓW SPOŁECZNYCH I POLITYCZNYCH 117
1. Ewolucja poglądów dotyczących siły oddziaływania mediów masowych 118
2. Skutki komunikowania masowego w ujęciu wybranych teorii klasycznych i współczesnych 124
3. Charakterystyka rynku prasowego w Niemczech i w Polsce 137
3.1. Niemiecki rynek prasowy 138
3.2. Polski rynek prasowy 146
Podsumowanie 151

Rozdział 5. ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE BADAŃ 155
1. Uzasadnienie wyboru problematyki badań 156
2. Cel i podstawowe problemy badawcze 157
3. Hipotezy badawcze 159
4. Uzasadnienie stosowanych metod i technik badawczych 160
4.1. Zastosowanie metody ram interpretacyjnych w odniesieniu do prowadzonych badań 161
4.2. Analiza treści przekazów medialnych i jej zastosowanie w odniesieniu do prowadzonych badań 164

Rozdział 6. WYNIKI ANALIZY TREŚCI TYGODNIKÓW „DER SPIEGEL” I „POLITYKA” Z LAT 2005–2017 181
1. Analiza i interpretacja zawartości tygodnika „Der Spiegel” i „Polityka” z lat 2005–2017 według metody ramowania 182
1.1. Ramy konfliktu 183
1.2. Ramy odpowiedzialności 187
1.3. Ramy skutków gospodarczych 188
2. Analiza i interpretacja zawartości tygodnika „Der Spiegel” z lat 2005–2017 z zastosowaniem socjologicznej metody analizy zawartości przekazów masowych 190
2.1. Obraz Polski 192
2.2. Obraz stosunków niemiecko-polskich 204
2.3. Inne zagadnienia podnoszone w analizowanym tygodniku 211
2.4. Podsumowanie 216
3. Analiza i interpretacja zawartości tygodnika „Polityka” z lat 2005–2017 z zastosowaniem metody analizy zawartości przekazów masowych 217
3.1. Obraz Niemiec 217
3.2. Obraz stosunków polsko-niemieckich 236
3.3. Inne zagadnienia podnoszone w analizowanym tygodniku 249
3.4. Podsumowanie 257

Wnioski końcowe i weryfikacja hipotez 259

Zakończenie 265

Bibliografia 269
Źródła prasowe 279
Źródła internetowe 281

Załącznik 283
1. „Der Spiegel” 283
2. „Polityka” 287

294 strony, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022