wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 71.89 68,30   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WOLNOŚĆ CZŁOWIEKA I JEJ GRANICE ANTOLOGIA POJĘCIA W DOKTRYNACH POLITYCZNO-PRAWNYCH OD NIETZSCHEGO DO WSPÓŁCZESNOŚCI


GÓRECKI O. RED.

wydawnictwo: WYD UN ŁÓDŹ, 2019, wydanie I

cena netto: 71.89 Twoja cena  68,30 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wolność człowieka i jej granice

Tom 3

Antologia pojęcia w doktrynach polityczno-prawnych

Od Nietzschego do współczesności


Trzytomowa monografia stanowi kompleksowe opracowanie kategorii wolności, jaką posługiwali się w doktrynach polityczno-prawnych przedstawiciele zachodniego kręgu cywilizacyjnego od czasów starożytnych aż do współczesności.

Tom trzeci zawiera analizy myśli politycznej od końca XIX wieku do dziś.

Przedstawiono w nim koncepcje Fryderyka Nietzschego, Włodzimierza Lenina i Lwa Trockiego, a także interpretacje różnorodnych aspektów wolności w założeniach hiszpańskiej myśli tradycjonalistycznej (karlistowskiej), niemieckich konserwatystów rewolucyjnych oraz w doktrynie narodowego socjalizmu. W publikacji znajdują się również opracowania dotyczące myśli liberalizmu (Ludwig von Mises, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman, Isaiah Berlin, James M. Buchanan, John Rawls i Ronald Dworkin), socjalizmu (historia i idee Praskiej Wiosny, ruch Nowej Lewicy), katolickiej nauki społecznej (Jan Paweł II), libertarianizmu (Robert Nozick), republikanizmu (Quentin Skinner), feminizmu i komunitarianizmu. Ponadto zamieszczono tu przekrojowe studium na temat znaczenia pojęcia wolności we współczesnej demokracji oraz dwa artykuły poświęcone metodologii i typologii kategorii wolności.

Przegląd zaprezentowanych stanowisk pozwala dostrzec skalę rozbieżności w postrzeganiu pojęcia wolności nie tylko w różnych epokach, lecz także pomiędzy reprezentantami głównych doktryn politycznych. Bogactwo przywołanych koncepcji wskazuje jednoznacznie na interdyscyplinarną specyfikę badania kategorii wolności. Ukazanie spektrum ich różnorodności przez pryzmat analizy naukowej wydaje się więc niezbędnym fundamentem umożliwiającym kompleksowe i wielopoziomowe zrozumienie idei wolności.

Marta Baranowska – Wola mocy a wolność w filozofii Fryderyka Nietzschego 7
Adam Bosiacki – Antynomie wolności w teorii i praktyce doktryny Władimira Lenina 31
Paweł Sydor – Świadomość konieczności czy konieczność świadomości. Wolność według Lwa Trockiego 49
Jacek Bartyzel – Wolności konkretne i wolność chrześcijańska w hiszpańskiej myśli tradycjonalistycznej (karlistowskiej) 61
Marek Maciejewski – O wolne i wielkie Niemcy. Rewolucyjnych konserwatystów idee Rzeszy Niemieckiej (do 1933 r.) 83
Maria Zmierczak – Pojmowanie wolności w doktrynie narodowego socjalizmu 107
Jan Kłos – Wolność w myśli Ludwiga von Misesa 121
Miłowit Kuniński – Wolność w filozofii Friedricha Augusta von Hayeka 149
Piotr Ptak – Wolność w poglądach Miltona Friedmana 185
Beata Polanowska-Sygulska – Doktryna wolności Isaiaha Berlina 217
Katarzyna Metelska-Szaniawska – Koncepcja wolności w ekonomii konstytucyjnej Jamesa M. Buchanana 245
Elżbieta Jung – Wolność jako główny postulat feminizmu 265
Agnieszka Walecka-Rynduch – Pojęcie wolności w ruchu Nowej Lewicy 293
Lech Dubel, Marcin Niemczyk – „Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą 325
Michał Rupniewski – Wolność w filozofii politycznej Johna Rawlsa 351
Magdalena Modrzejewska – Koncepcja wolności w myśli Roberta Nozicka – w poszukiwaniu aksjologicznych podstaw systemu polityczno-prawnego 379
Jerzy Zajadło – Testament Ronalda Dworkina 399
Ilona Balcerczyk – Filary wolności. Aksjologiczny wymiar wolności w myśli Jana Pawła II 423
Adam Chmielewski – Komunitaryzm: poszukiwanie warunków wolności 443
Jacek Malczewski – Republikańska teoria wolności obywatelskiej w ujęciu Quentina Skinnera 465
Stanisław Filipowicz – Wolność we współczesnej demokracji 475
Olgierd Górecki – Granice wolności jednostki – problemy metodologiczne i klasyfikacja pojęcia 499
Olgierd Górecki – Typologia granic wolności jednostki w doktrynach polityczno-prawnych 515

Noty biograficzne autorów 537

548 stron, Format: 17.0x24.5cm, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022