wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

RACHUNKOWOŚĆ OD PODSTAW ZBIÓR ZADAŃ Z KOMENTARZEM Z ROZWIĄZANIAMI


MAŁKOWSKA D.

wydawnictwo: ODDK, 2021, wydanie I

cena netto: 99.90 Twoja cena  94,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rachunkowość od podstaw

zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami


Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami.

Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowych i źródeł finansowania, poprzez bilans, operacje gospodarcze, podatki, rozliczenia, zasady wyceny i ewidencji, aż do ustalania wyniku finansowego.

Bogaty wybór różnorodnych zadań pomoże w nauce rachunkowości osobom na różnych etapach nauki i poziomie zaawansowania.

Liczne tabele, zestawienia, ewidencje oraz zamieszczone wzory ułatwiają prawidłowe zrozumienie poruszanych zagadnień. W uzupełnieniu wykaz kont syntetycznych.

Zbiór rozwiązań zawiera odpowiedzi do wszystkich zadań zamieszczonych w publikacji i jest on udostępniony w formie suplementu elektronicznego (plik w formacie pdf). Plik można pobrać poprzez Internet (szczegółowa instrukcja zamieszczona jest w książce).

1. Majątek przedsiębiorstwa jako przedmiot rachunkowości
1.1. Rachunkowośćjako system ewidencji gospodarczej
1.1.1. Pojęcie i metody rachunkowości
1.1.2. Polityka, organizacja i zasady rachunkowości
1.1.3. Etyka w rachunkowości
1.2. Charakterystyka majątku przedsiębiorstwa
1.2.1. Istota i klasyfikacja zasobów majątkowych (aktywów)
1.2.2. Istota i klasyfikacja źródeł finansowania zasobów majątkowych (pasywów)
1.3. Bilans jako element sprawozdania finansowego
1.3.1. Istota i struktura rocznego sprawozdania finansowego
1.3.2. Znaczenie równania bilansowego w systemie rachunkowości
1.3.3. Istota, cechy i formy bilansu

2. Operacje gospodarcze i ich wpływ na zmiany majątku przedsiębiorstwa
2.1. Ruch okrężny zasobów majątkowych
2.2. Wpływ operacji gospodarczych na zmiany bilansu
2.2.1. Operacje bilansowe
2.2.2. Operacje wynikowe
2.3. Dokumentowanie operacji gospodarczych
2.3.1. Istota i klasyfikacja dowodów księgowych
2.3.2. Opracowanie i przechowywanie dowodów księgowych

3. Zasady ewidencji operacji gospodarczych na kontach
3.1. Konto jako podstawowe urządzenie księgowe
3.1.1. Pojęcie, budowa i rodzaje kont
3.1.2. Funkcjonowanie kont bilansowych
3.1.3. Zasada podwójnego zapisu i konsekwencje jej stosowania
3.1.4. Zestawienie obrotów i sald
3.2. Księgi rachunkowe
3.2.1. Pojęcie i struktura ksiąg rachunkowych
3.2.2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
3.2.3. Poprawianie błędów księgowych

4. Podział i łączenie kont
4.1. Podział poziomy; zasady funkcjonowania kont analitycznych
4.2. Łączenie kont; zasady funkcjonowania kont aktywno-pasywnych
4.3. Podział pionowy kont
4.3.1. Zasady funkcjonowania kont głównych i korygujących
4.3.2. Zasady funkcjonowania kont wynikowych

5. Ewidencja kształtowania się wyniku w różnych rodzajach działalności gospodarczej
5.1. Podział działalności gospodarczej
5.2. Przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej-podejście kalkulacyjne
5.2.1. Wynik ze sprzedaży w działalności handlowej
5.2.2. Wynik ze sprzedaży w działalności produkcyjnej
5.2.3. Wynikze sprzedaży w działalności usługowej
5.3. Przychody i koszty pozostałej działalności operacyjnej
5.4. Przychody i koszty finansowe
5.5. Procedura ustalania wyniku finansowego-podejście kalkulacyjne
5.5.1. Wynik finansowy brutto i netto
5.5.2. Prezentacja wyniku finansowego w rachunku zysków i strat

6. Koszty podstawowej działalności operacyjnej-ewidencja uproszczona
6.1. Klasyfikacja kosztów działalności operacyjnej
6.2. Przekroje ewidencyjne kosztów działalności operacyjnej
6.2.1. Ewidencja i rozliczenie kosztów w układzie rodzajowym
6.2.2. Ewidencja i rozliczenie kosztów w układzie kalkulacyjnym

7. Inwestycje krótkoterminowe
7.1. Istota i podział inwestycji
7.2. Obrót pieniężny, jego dokumentacja i ewidencja
7.3. Wycena i ewidencja transakcji w walutach obcych
7.4. Wycena i ewidencja krótkoterminowych aktywówfinansowych

8. Rozrachunki i wynagrodzenia
8.1. Istota i podział rozrachunków
8.2. Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
8.3. Rozrachunki publicznoprawne
8.4. Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
8.5. Pozostałe rozrachunki

9. Materiały/towary
9.1. Dokumentacja i rozliczenie zakupu materiałów/towarów
9.2. Wycena i ewidencja zakupu materiałów/towarów
9.3. Wycena i ewidencja rozchodów według rzeczywistych cen zakupu
9.4. Wycena i ewidencja rozchodów materiałów według stałych cen ewidencyjnych
9.5. Ewidencja i rozliczenie kosztów zakupu materiałów
9.6. Istota, wycena i ewidencja obrotu towarowego

10. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne
10.1. Zasady wyceny, dokumentacji i ewidencji środków trwałych
10.2. Ewidencja podstawowych zmian w środkach trwałych
10.3. Środki trwałe w budowie

11. Koszty podstawowej działalności operacyjnej-ewidencja pełna
11.1. Etapy ewidencji i rozliczania kosztówwedług III wariantu rachunku kosztów
11.2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
11.3. Ewidencja i rozliczanie kosztów produkcji podstawowej
11.4. Kalkulacja kosztów jednostkowych
11.4.1. Istota i metody kalkulacji
11.4.2. Kalkulacja podziałowa prosta
11.4.3. Wycena produkcji niezakończonej
11.5. Rozliczenie kosztów ogólnego zarządu oraz kosztów sprzedaży

12. Produkty pracy
12.1. Dokumentacja, wycena i ewidencja produktów pracy
12.2. Dokumentacja, wycena i ewidencja sprzedaży wyrobów gotowych

13. Pełna ewidencja kosztów a warianty sprawozdawcze rachunku zysków i strat
13.1. Wynik ze sprzedaży
13.1.1. Ustalenie wyniku ze sprzedaży produktów w sposób kalkulacyjny
13.1.2. Ustalenie wyniku ze sprzedaży produktów w sposób porównawczy
13.2. Wynik finansowy netto
13.2.1. Ustalenie i prezentacja wyniku finansowego w kalkulacyjnym rachunku zysków i strat
13.2.2. Ustalenie i prezentacja wyniku finansowego w porównawczym rachunku zysków i strat
13.3. Wynik finansowy brutto a podstawa opodatkowania
13.4. Podatek dochodowy odroczony

Wykaz kont syntetycznych dla celów szkoleniowych

572 strony, Format: 20.5x29.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021