wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 22.50 21,38   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

TECHNOLOGIA CIECZY WIERTNICZYCH


STRYCZEK S. GONET A. RZYCZNIAK M.

wydawnictwo: AGH, 2018, wydanie I

cena netto: 22.50 Twoja cena  21,38 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Technologia cieczy wiertniczych


Zasadniczym celem autorów podręcznika jest przedstawienie problematyki dotyczącej projektowania: parametrów technologicznych niektórych cieczy wiertniczych, reometrii cieczy wiertniczych, oporów przepływu cieczy wiertniczych opisywanych różnymi modelami reologicznymi oraz hydraulicznych parametrów technologii wiercenia.

Z powodu obszerności omawianej problematyki zagadnienia ujęte w podręczniku podzielono na dziesięć rozdziałów, z których każdy może stanowić merytorycznie odrębną część i może być analizowany oddzielnie. Cechą wspólną opracowanych rozdziałów jest teoretyczny opis przedmiotowej problematyki i inżynierski zapis omawianych zagadnień. Każdy zamieszczony w podręczniku przykład ma projektowy zapis rozwiązania, na który składają się: wzory, algorytmy obliczeniowe, tabele, rysunki oraz uzyskane wyniki z obliczeń. Na końcu każdego z rozdziałów zamieszczono wykaz literatury.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH i obejmuje wiedzę z zakresu następujących przedmiotów: wiertnictwo, technologia płynów wiertniczych, płyny wiertnicze, technologia zaczynów uszczelniających, technologia uszczelniania górotworu, projektowanie otworów wiertniczych i optymalizacja procesów wiercenia. Może być również przydatny studentom wydziałów geologicznych i górniczych, w których programie studiów znajduje się przedmiot wiertnictwo, a także dla szeroko rozumianej kadry inżynieryjnej zajmującej się poszukiwaniem i udostępnianiem złóż ropy naftowej, gazu ziemnego oraz energii geotermalnej.

1. Wstęp    7

2. Technologiczne parametry płuczek wiertniczych  10
Literatura  50

3. Technologiczne parametry zaczynów uszczelniających . 52
Literatura  86

4. Ciecze przemywające stosowane w procesie cementowania kolumn rur okładzinowych w otworach wiertniczych  89
Literatura  99

5. Reologia cieczy wiertniczych  101
Literatura  145

6. Opory przepływu cieczy newtonowskich  148
6.1. Przepływ cieczy newtonowskich w rurach  148
6.2. Przepływ cieczy newtonowskich w przestrzeni pierścieniowej otworu wiertniczego  155
6.3. Opory przepływu płuczki w dyszach świdra i w otworze  172
Literatura  183

7. Opory przepływu cieczy binghamowskich . 185
Literatura  212

8. Opory przepływu uogólnionych cieczy newtonowskich  214
Literatura  229

9. Ograniczenia w optymalizacji hydraulicznych parametrów technologii wiercenia otworów świdrami dyszowymi. 231
9.1. Ocena efektywności oczyszczania dna otworu ze zwiercin  238
9.2. Warunki wynoszenia zwiercin z dna otworu na powierzchnię. 240
Literatura  261

10. Kryteria optymalizacji hydraulicznych parametrów technologii wiercenia świdrami dyszowymi  263
10.1. Kryterium maksymalnej prędkości wypływu płuczki z dysz świdra  263
10.2. Kryterium maksymalnej mocy hydraulicznej płuczki w dyszach świdra  274
10.3. Kryterium maksymalnego parcia dynamicznego płuczki w dyszach świdra  283
10.4. Kryterium maksymalnej prędkości wiercenia 294
Literatura  299

300 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022