wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

EKONOMIA DLA STUDENTÓW STUDIÓW TECHNICZNYCH


CZYŻ M. RED.

wydawnictwo: AGH, 2018, wydanie I

cena netto: 45.00 Twoja cena  42,75 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Ekonomia dla studentów studiów technicznych


Publikacja syntetycznie ujmuje najważniejsze zagadnienia współczesnej ekonomii.

Część poświęcona mikroekonomii przedstawia genezę, kluczowe pojęcia ekonomii, istotę gospodarki towarowo-pieniężnej, teorię i analizę rynku, teorię zachowania konsumenta i producenta, teorię kosztów produkcji oraz znaczenie rynku finansowego w gospodarce rynkowej. Z kolei część poświęcona makroekonomii przybliża zagadnienia związane z rachunkiem dochodu narodowego, systemem bankowym współczesnej gospodarki, polityką pieniężną i fiskalną, czynnikami koniunktury gospodarczej, a także omawia problem bezrobocia i inflacji oraz problem wzrostu i rozwoju gospodarczego (w tym rozwoju zrównoważonego). Należy podkreślić, że autorzy często odwołują się do polskiej gospodarki, czego w wielu bardzo dobrych podręcznikach tłumaczonych z literatury światowej z przyczyn naturalnych po prostu nie ma.

Podręcznik ma charakter teoretyczno-empiryczny - każdy rozdział kończy się pytaniami podsumowującymi tematykę, a większość rozdziałów wzbogacają przykłady i zadania. Publikacja skierowana jest nie tylko do studentów studiów technicznych, prawniczych czy administracyjnych, ale również do pracowników i praktyków gospodarczych. (na podstawie recenzji)

Wstęp

MIKROEKONOMIA

Rozdział 1. Geneza przedmiotu ekonomii
1.1. Ekonomia jako nauka
1.2. Istota ekonomii
1.3. Metoda badań ekonomicznych
Pytania kontrolne

Rozdział 2. Podstawowe pojęcia i prawa ekonomiczne
2.1. Proces gospodarczy i jego cel
2.2. Proces produkcji i czynniki produkcji
2.3. Siły wytwórcze i stosunki ekonomiczne, sposób produkcji
2.4. Prawa ekonomiczne i ich rodzaje
Pytania kontrolne

Rozdział 3. Gospodarka towarowo-pieniężna
3.1. Gospodarka naturalna a gospodarka towarowa
3.2. Przesłanki powstania gospodarki towarowej
3.3. Rodzaje produkcji towarowej
3.4. Towar, jego istota i właściwości
Pytania kontrolne
3.5. Pieniądz w gospodarce rynkowej
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 4. Teoria rynku. Analiza popytu i podaży
4.1. Rynek i jego rodzaje
4.2. Istota i determinanty popytu
4.3. Istota i determinanty podaży
4.4. Równowaga rynkowa. Cena równowagi
4.5. Elastyczność popytu i podaży
Pytania i zagadnienia kontrolne
Literatura

Rozdział 5. Gospodarstwo domowe
5.1. Gospodarstwo domowe jako podmiot gospodarczy
5.2. Użyteczność konsumenta
5.3. Wybory konsumenta
5.4. Reakcje konsumenta na zmiany cen
5.5. Reakcje konsumenta na zmianę dochodów
5.6. Efekt substytucyjny i dochodowy
Pytania i zagadnienia kontrolne
Literatura

Rozdział 6. Przedsiębiorstwo w gospodarce rynkowej
6.1. Przedsiębiorstwo i jego funkcje w gospodarce
6.2. Rodzaje przedsiębiorstw
6.3. Założenie i funkcjonowanie przedsiębiorstwa
6.4. Grupy przedsiębiorstw
Pytania i zagadnienia kontrolne
Literatura

Rozdział 7. Teoria kosztów i zysków
7.1. Istota pojęcia kosztów
7.2. Kryteria podziału kosztów
7.3. Koszty w długim okresie
7.4. Przychód całkowity i krańcowy
7.5. Zysk i jego rodzaje.
Pytania i zagadnienia kontrolne
Literatura

Rozdział 8. Rynek finansowy
8.1. Struktura rynku finansowego
8.2. Pośrednicy finansowi
8.3. Instrumenty finansowe rynku pieniężnego
8.4. Instrumenty finansowe rynku kapitałowego
8.5. Giełda papierów wartościowych
Pytania i zagadnienia kontrolne
Literatura

MAKROEKONOMIA

Rozdział 9. Wprowadzenie do makroekonomii.
Rachunek dochodu narodowego
9.1. Obieg okrężny i rachunek dochodu narodowego
9.2. Mierniki wzrostu i rozwoju gospodarczego
9.3. Wartości nominalne i realne
9.4. Obliczanie PKB metodą nawiązań łańcuchowych
9.5. Dochody rozporządzalne.
Pytania i zagadnienia kontrolne
Literatura

Rozdział 10. System bankowy we współczesnej gospodarce
10.1. Skrócona historia bankowości
10.1. Bankowość na ziemiach polskich
10.2. Pojęcie systemu bankowego i jego funkcji
10.3. Pojęcie banku
10.4. Struktura systemu bankowego
10.5. Bank centralny i jego rola w systemie bankowym
10.6. Nadzór bankowy
10.7. Bankowy Fundusz Gwarancyjny
10.8. Banki komercyjne
Literatura

Rozdział 11. Polityka fiskalna i pieniężna
11.1. Popyt globalny
11.2. Pieniądz, stopa procentowa, polityka pieniężna
11.3. Model IS-LM
11.4. Polityka stabilizacyjna
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 12. Koniunktura gospodarcza i cykle koniunkturalne
12.1. Koniunktura gospodarcza
12.2. Fazy cyklu koniunkturalnego
12.3. Klasyfikacja cykli koniunkturalnych
12.4. Równowaga gospodarcza
12.5. Teorie dotyczące cykli koniunkturalnych
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 13. Bezrobocie we współczesnej gospodarce
13.1. Wpływ rynku pracy na bezrobocie. Istota bezrobocia
13.2. Rodzaje bezrobocia
13.3. Stopa bezrobocia w wybranych krajach
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 14. Proces inflacji we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych
14.1. Inflacja i jej rodzaje
14.2. Miary inflacji
14.3. Przyczyny występowania inflacji
14.4. Następstwa inflacji
14.5. Sposoby ograniczania inflacji
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 15. Wzrost i rozwój gospodarczy. Zrównoważony rozwój
15.1. Wzrost gospodarczy
15.2. Rozwój gospodarczy
15.3. Czynniki determinujące tempo wzrostu i rozwoju gospodarczego
15.4. Rozwój zrównoważony
Pytania kontrolne
Literatura

Rozdział 16. Międzynarodowy system walutowy
16.1. Kursy walutowe - definicje i podstawowe pojęcia
16.2. Rys historyczny międzynarodowych systemów walutowych
16.3. Rodzaje kursów walutowych
16.4. Rola i znaczenie Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego
16.5. Notowania kursów walutowych
16.6. Transakcje walutowe
Literatura

Rozdział 17. Handel międzynarodowy we współczesnej gospodarce
17.1. Handel międzynarodowy - podstawowe teorie
17.2. Bilans płatniczy - istota, składniki
17.3. Proces globalizacji gospodarczej
Pytania kontrolne
Literatura

254 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022