wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 47.25 44,89   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WSPÓŁCZYNNIK MOCY W LINIACH ZASILAJĄCYCH TRÓJFAZOWE NIELINIOWE ODBIORNIKI ASYMETRYCZNE I SPOSOBY POPRAWY JEGO WARTOŚCI


PIRÓG S.

wydawnictwo: AGH, 2021, wydanie I

cena netto: 47.25 Twoja cena  44,89 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Współczynnik mocy w liniach zasilających trójfazowe nieliniowe odbiorniki asymetryczne i sposoby poprawy jego wartości


Monografia  jest adresowana do specjalistów, słuchaczy studiów doktoranckich, studentów kursów magisterskich pogłębiających swoją wiedzę w obszarze jakości energii elektrycznej i sposobów jej poprawy za pomocą nadążnych urządzeń energoelektronicznych.

Wstęp   7

1. Układy jedno- i trójfazowe – pojęcia podstawowe  9
1.1. Systemy jednofazowe  9
1.2. Systemy wielofazowe . 16
1.3. Przekształcenie układu trójfazowego w dwufazowy i odwrotnie  19
1.4. Moce w obwodach wielofazowych . 20
1.4.1. Moc pozorna . 20
1.4.2. Moc zespolona  22

2. Asymetria obciążenia  27
2.1. Składowe symetryczne. 27
2.2. Moc składowych symetrycznych  28
2.3. Moc pulsująca w liniowych układach asymetrycznych niezrównoważonych  31
2.4. Wpływ asymetrii na przekształcanie energii  34
2.5. Symetryzacja prądów trójprzewodowej linii zasilającej odbiorniki asymetryczne  37
2.6. Trójfazowy asymetryczny odbiornik zrównoważony . 48
2.7. Kolejność faz a wartość składowej kolejności przeciwnej prądu odbiornika asymetrycznego. 50
2.8. Trójfazowe odbiorniki asymetryczne z przewodem neutralnym . 53
2.9. Składowe symetryczne niezrównoważonego odbiornika zasilanego trójprzewodowo a wartości skuteczne prądów linii . 57

3. Harmoniczne w układach wielofazowych . 60
3.1. Harmoniczne prądu w symetrycznych układach trójfazowych  60
3.2 Harmoniczne prądu asymetrycznych trójfazowych odbiorników nieliniowych . 62
3.3. Moc w jednofazowych liniach z okresowymi przebiegami odkształconymi . 64
3.4. Miary odkształcenia przebiegów sinusoidalnych . 66

4. Transformacje układów trójfazowych. 69
4.1. Przekształcenie układu trójfazowego bez przewodu neutralnego do dwufazowego układu stacjonarnego (przekształcenie Clarke). 69
4.2. Przekształcenie dwufazowego układu stacjonarnego αβ do układu wirującego dq (przekształcenie Parka). 74
4.3. Trójfazowa pętla fazowa . 77
4.4. Prądy układu trójfazowego jako wektor wirujący . 83
4.5. Regulacja prądów we współrzędnych dq  86
4.6. Regulacja prądów linii sprzęgającej źródło zależne i niezależne  90

5. Moc bierna i prądy bierne  93
5.1. Składowe mocy pozornej według C.I. Budeanu . 93
5.1.1. Odbiorniki jednofazowe  93
5.1.2. Odbiorniki wielofazowe . 97
5.2. Rozkład prądów fazowych według S. Fryzego  101
5.3. Teoria mocy chwilowych . 115
5.4. Wpływ obciążenia biernego na napięcie u odbiorcy energii  123
5.5. Współczynnik mocy w linii trójfazowej . 125

6. Parametry trójfazowego kompensatora symetryzującego . 127
6.1. Wyznaczanie wartości parametrów międzyfazowych elementów kompensatora symetryzującego . 127
6.2. Pomiar wartości składowych biernej i czynnej prądu odbiorników trójfazowych . 131
6.2.1. Pomiar składowych czynnej i biernej obciążeń jednofazowych . 131
6.2.2. Pomiar składowej biernej obciążeń trójfazowych symetrycznych . 133
6.2.3. Pomiar składowej czynnej prądu  135
6.2.4. Wpływ harmonicznych prądu na wynik pomiaru składowych  137
6.2.5. Wpływ asymetrii prądów na wynik pomiaru składowej czynnej i biernej prądu  138
6.2.6. Pomiar składowych biernych prądów fazowych obciążeń asymetrycznych . 141

7. Nadążne tyrystorowe kompensatory prądu biernego. 144
7.1. Trójfazowe kompensatory symetryzujące  144
7.1.1. Wielosekcyjna bateria kondensatorów załączanych łącznikami tyrystorowymi (TSC)  144
7.1.1.1. Załączanie jednofazowej baterii kondensatorów do linii prądu przemiennego . 145
7.1.1.2. Kompensator TSC zasilany przez transformator. 157
7.1.2. Stała bateria kondensatorów i dławiki z kontrolowanym za pomocą regulatorów tyrystorowych prądem biernym (FC+TCR)  161
7.1.2.1. Jednofazowy tyrystorowy sterownik z obciążeniem indukcyjnym  161
7.1.3. Kompensator (FC+TCR) . 165
7.2. Nadążne kompensatory symetryczne  169
7.2.1. Kompensatory z prądami dławików regulowanymi symetrycznie za pomocą regulatorów tyrystorowych  169
7.2.2. Sterowanie nadążnymi symetrycznymi kompensatorami w zamkniętym układzie regulacji  171
7.3. Porównanie nadążnych trójfazowych kompensatorów. 173
7.4. Jednofazowe kompensatory nadążne . 173
7.5. Kompensator symetryzujący w układzie Steinmetza  176

8. Filtracja harmonicznych  180
8.1. Źródła harmonicznych prądu. 180
8.2. Źródła harmonicznych napięcia  182
8.3. Równoległe pasywne filtry harmonicznych prądu . 183
8.3.1. Zasada filtracji harmonicznej prądu  183
8.3.2. Dobór parametrów elementów pasywnego filtru równoległego  191
8.4. Równoległe filtry aktywne  194
8.4.1. Równoległy filtr aktywny dla źródła harmonicznych prądu  194
8.4.2. Równoległy filtr aktywny dla źródła harmonicznych napięcia . 196
8.5. Szeregowe filtry aktywne  197
8.5.1. Szeregowy filtr aktywny dla źródła harmonicznych prądu  197
8.5.2. Szeregowy filtr aktywny dla źródła harmonicznych napięcia . 199
8.6. Różnice pomiędzy równoległym filtrem aktywnym i pasywnym . 200
8.7. Struktura układów sterowania równoległymi filtrami aktywnymi  201
8.7.1. Sterowanie równoległym filtrem aktywnym w funkcji chwilowych mocy czynnych i biernych  205
8.7.2. Równoległe filtry aktywne sterowane we współrzędnych dq na podstawie składowych prądów S. Fryzego . 209
8.8. Kompensator STATCOM . 219
8.9. Pomiar nieaktywnych składowych prądów faz linii trójfazowej  224

9. Regulator proporcjonalno-rezonansowy (P+R). 229
9.1. Koncepcja regulatora  229
9.2. Synteza regulatora analogowego . 232
9.3. Przykłady zastosowania regulatora P+R . 236
9.4. Trójfazowy układ regulacji mocy czynnej i biernej 240

10. Dodatek . 243
10.1. Jednofazowe obciążenie bierne . 243
10.2. Składowa nieaktywna prądu źródła zasilającego impulsowy przekształtnik prądu stałego . 248

Literatura . 255

258 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022