wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PROJEKTOWANIE PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH OBRÓBKI SKRAWANIEM


GAWLIK E. GIL S. ZAGÓRSKI K.

wydawnictwo: AGH, 2019, wydanie I

cena netto: 52.50 Twoja cena  49,88 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem


W ostatnim półwieczu nastąpił bardzo szybki rozwój technologii maszyn, w tym teorii i praktyki obróbki skrawaniem. Jest ona podstawowym sposobem kształtowania wszelkich elementów maszyn i urządzeń o najbardziej złożonych kształtach, spełniających najwyższe wymagania dokładności i o dużych możliwościach zwiększania wydajności. Z tego powodu sposób projektowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem ma decydujący wpływ na zoptymalizowanie przebiegu produkcji pod względem wymagań technicznych i ekonomicznych. Rozwojowi technologii towarzyszył szybki rozwój procesów przygotowania produkcji. Bardzo istotne było wprowadzenie do biur technologicznych metod wspomagania komputerowego projektowania, znacznie upraszczających cały proces.

Celem tej monografii jest zapoznanie studentów wydziałów mechanicznych szkół wyższych z metodami i środkami stosowanymi na obecnym etapie rozwoju wiedzy w przypadku projektowania procesów technologicznych obróbki skrawaniem. Praca ta może być również wykorzystana przez pracowników pionów technologicznych przedsiębiorstw przemysłu maszynowego.
 
(fragment wstępu)

Wykaz oznaczeń stosowanych w pracy   9
Wstęp . 11

ROZDZIAŁ 1
Pojęcia podstawowe . 15
Edward Gawlik, Stanisław Gil, Krzysztof Zagórski
1.1. Proces produkcyjny wyrobu 15
1.2. Proces technologiczny obróbki  19

ROZDZIAŁ 2
Projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem  23
Edward Gawlik, Stanisław Gil, Krzysztof Zagórski
2.1. Założenia projektowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem  23
2.2. Etapy realizacji projektowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem 25
2.3. Dokumentacja projektowania procesu technologicznego obróbki skrawaniem 29
2.4. Symbole stosowane w dokumentacji technologicznej  29

ROZDZIAŁ 3
Etap I. Klasyfikacja technologiczna przedmiotów obrabianych  34
Edward Gawlik, Stanisław Gil, Krzysztof Zagórski
3.1. Klasyfikatory części maszyn . 34
3.2. Budowa symbolu kwalifikacyjnego w jednolitym klasyfikatorze konstrukcyjno-technologicznym przedmiotów produkcji  39
3.3. Klasyfikacja przedmiotów obrabianych  44
3.4. Typizacja procesów technologicznych . 46
3.5. Obróbka grupowa części maszyn . 47

ROZDZIAŁ 4
Etap II. Analiza technologiczności konstrukcji części maszyn  48
Edward Gawlik, Stanisław Gil
4.1. Wprowadzenie . 48
4.2. Analiza formalna dokumentacji  49
4.3. Analiza technologiczności konstrukcji . 51
4.4. Technologiczność konstrukcji części maszyn
ze względu na obróbkę skrawaniem  52
4.4.1. Technologiczność konstrukcji części klasy „wałek”, „tuleja” i „tarcza”  52
4.4.2. Technologiczność konstrukcji części klasy „dźwignia” . 60
4.4.3. Technologiczność konstrukcji części klasy „korpus” . 61
4.5. Sposób przeprowadzenia analizy technologiczności konstrukcji  62
4.6. Koncepcja systemu oceny technologiczności konstrukcji części . 67
4.7. Ocena technologiczności konstrukcji części  70

ROZDZIAŁ 5
Etap III. Projektowanie półfabrykatów oraz określenie naddatków na obróbkę skrawaniem 76
Stanisław Gil
5.1. Wprowadzenie tematyczne. 76
5.2. Stopnie obróbki 77
5.3. Metody projektowania i wytwarzania półfabrykatów . 79
5.4. Rodzaje naddatków na obróbkę  85
5.5. Zasady określania wartości naddatków na obróbkę skrawaniem . 87
5.6. System określania naddatków na obróbkę skrawaniem i projektowania półfabrykatu  89
5.7. Normatywy technologiczne naddatków na obróbkę skrawaniem . 91
5.8. Program określania naddatków na obróbkę  98

ROZDZIAŁ 6
Etap IV. Opracowanie ramowego projektu procesu technologicznego obróbki  101
Edward Gawlik, Stanisław Gil
6.1. Dobór rodzaju i kolejności operacji technologicznych  101
6.2. Wstępny dobór stanowisk wytwarzania  108
6.2.1. Ogólne zasady doboru obrabiarek . 110
6.2.2. Struktura stanowiska wytwarzania . 112
6.3. Wstępny dobór oprzyrządowania przedmiotowego  118

ROZDZIAŁ 7
Etap V. Opracowanie szczegółowego projektu procesu technologicznego obróbki  119
Edward Gawlik, Stanisław Gil
7.1. Opracowanie struktury operacji technologicznej  119
7.1.1. Wyposażenie technologiczne  129
7.2. Dobór narzędzi skrawających specjalnych . 129
7.2.1. Dobór narzędzi skrawających . 129
7.2.2. Charakterystyka narzędzia skrawającego . 132
7.2.3. Podział narzędzi skrawających (klasyfikacja) . 133
7.2.4. Zautomatyzowane systemy zasilania narzędziami stanowiska obróbkowego  136
7.2.5. Wewnątrzstanowiskowe systemy zasilania narzędziami . 139
7.2.6. Zewnątrzstanowiskowe systemy zasilania narzędziami  144
7.3. Dobór zalecanych parametrów obróbki . 147
7.4. Sprawdzenie dobranej wstępnie obrabiarki . 148
7.4.1. Charakterystyka systemu doboru obrabiarek. 149
7.4.2. Sprawdzenie mocy obrabiarki  151
7.4.3. Dobór stanowisk wytwarzania  154
7.4.4. Program komputerowy doboru obrabiarek  158
7.5. Dobór i projektowanie oprzyrządowania przedmiotowego. 159
7.5.1. Wprowadzenie tematyczne . 159
7.5.2. Kryteria doboru i projektowania oprzyrządowania przedmiotowego  159
7.5.3. Podział oprzyrządowania przedmiotowego ze względu na zakres zastosowania . 161
7.5.4. Podział oprzyrządowania przedmiotowego ze względu na konstrukcję  163
7.5.4.1. Uchwyt obróbkowy  163
7.5.4.2. Przyrząd obróbkowy . 164
7.5.4.3. Elementy i zespoły oprzyrządowania przedmiotowego  164
7.5.4.4. Systemy oprzyrządowania przedmiotowego . 165
7.5.5. Ogólne zasady doboru i projektowania oprzyrządowania przedmiotowego  187
7.5.6. Analiza ustalenia przedmiotu obrabianego  191
7.5.7. Dobór sposobu mocowania przedmiotu obrabianego . 201
7.5.8. Określenie błędów ustalenia przedmiotu obrabianego . 202
7.5.9. Wybór optymalnego wariantu ustalenia  205
7.5.10. Błędy ustalenia  207
7.5.11. Przykład analizy ustalenia przedmiotu obrabianego do operacji frezowania dwóch płaszczyzn . 211
7.5.11.1. Założenia projektowe. 211
7.5.11.2. Etapy realizacji projektu  212
7.5.11.3. Analiza ustalenia przedmiotu obrabianego  212
7.5.12. Cechy konstrukcyjno-technologiczne i eksploatacyjne uchwytów obróbkowych  218
7.5.12.1. Cechy konstrukcyjno-technologiczne  219
7.5.12.2. Cechy eksploatacyjne (użytkowe). 224
7.5.13. Przegląd konstrukcji uchwytów obróbkowych składanych  229
7.5.14. Badania sztywności i tłumienia drgań uchwytów obróbkowych składanych . 234
7.5.15. Zasilanie przedmiotami obrabianymi elastycznych systemów produkcyjnych . 245
7.5.15.1. Zautomatyzowane systemy zasilania przedmiotami obrabianymi ESP . 245
7.5.15.2. Struktury systemów zasilania przedmiotami obrabianymi ESP . 246
7.5.15.3. Struktura systemu zasilania przedmiotami obrabianymi ESP bez powiązań pomiędzy jego elementami . 247
7.5.15.4. Struktura systemu zasilania przedmiotami obrabianymi ESP o bezpośrednich powiązaniach pomiędzy elementami  250
7.5.15.5. System zasilania przedmiotami obrabianymi ESP o pośrednich powiązaniach pomiędzy stanowiskami wytwarzania . 252
7.6. Dobór i projektowanie oprzyrządowania narzędziowego  252
7.6.1. Podział oprzyrządowania narzędziowego . 253
7.6.2. Koncepcja systemu doboru i projektowania narzędzi oraz oprzyrządowania narzędziowego  255
7.7. Dobór oprzyrządowania pomiarowego  259
7.8. Obliczenie czasów głównych dla zabiegów technologicznych . 260

ROZDZIAŁ 8
Etap VI. Określenie normy czasu operacji technologicznej . 264
Krzysztof Zagórski
8.1. Wprowadzenie . 264
8.2. Metodyka normowania czasu operacji obróbki. 264
8.2.1. Określenie normy czasu dla wybranej operacji technologicznej metodą techniczno-analityczną  265
8.2.2. Dokumenty technicznego normowania czasu pracy . 269
8.2.3. Obliczenia normy czasu operacji . 270
8.3. Koncepcja systemu normowania czasów operacji obróbki  274
8.4. Program komputerowy normowania czasów operacji obróbki skrawaniem . 276

ROZDZIAŁ 9
Etap VII. Szacowanie kosztu wytwarzania części lub zespołów . 279
Edward Gawlik, Stanisław Gil
9.1. Wstęp  279
9.2. Szacowanie kosztów wytwarzania na etapie tworzenia projektu koncepcyjnego  279
9.3. Metoda analityczna szacowania kosztów wytwarzania . 280
9.4. Koszt wytworzenia części  281
9.4.1. Koszty bezpośrednie  282
9.4.2. Koszty pośrednie  285

ROZDZIAŁ 10
Metody wspomaganego komputerowo projektowania procesów technologicznych obróbki . 292
Edward Gawlik
10.1. Wstęp . 292
10.2. Charakterystyka metod wspomaganego komputerowo projektowania procesów technologicznych obróbki . 293
10.2.1. Metoda wariantowa  293
10.2.1.1. Projektowanie na podstawie zbioru procesów indywidualnych  294
10.2.1.2. Projektowanie na podstawie modelu procesu typowego . 300
10.2.1.3. Projektowanie na podstawie modelu procesu grupowego  303
10.2.2. Metoda semigeneracyjna . 305
10.2.3. Metoda generacyjna . 306

Literatura . 311

318 stron, B5, oprawa miękkaPo otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021