wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRZEWODNIK DO PETROGRAFII


MANECKI A. MUSZYŃSKI M.

wydawnictwo: AGH, 2008, wydanie I

cena netto: 39.90 Twoja cena  37,91 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Przewodnik do petrografii


Podręcznik zawiera podstawowe materiały do przedmiotu petrografia (wiadomości o skałach, ich systematyce, rozpoznawaniu i praktycznym wykorzystaniu) usystematyzowane z uwzględnieniem programów dydaktycznych realizowanych w tych uczelniach, na których przedmiot ten jest wykładany.

Przeznaczony jest dla studentów geologii (studia I i II stopnia oraz studia doktoranckie), a także, w węższym zakresie, dla geografów i gleboznawców. Jednym z zasadniczych założeń, przy pracach nad książką było unikanie, w miarę możliwości, powtarzania materiałów stanowiących treść dostępnych podręczników kursowych z zakresu petrografii. Zamieszczone we wstępach do poszczególnych rozdziałów "wprowadzenia" pomyślane są jako zwięzłe repetytoria dla studentów zaznajomionych już ogólnie z przedmiotem. Wykaz literatury z każdego zakresu podany jest na końcu książki. Przydatnym załącznikiem jest płyta CD z licznymi mikrofotografiami skał.

Skróty użyte w tekście  11
Przedmowa  13

1. Definicja skały. Ogólny podział skał skorupy ziemskiej
Andrzej Manecki i Marek Muszyñski . 15

2. Skały magmowe . 17
2.1. Wprowadzenie
Jerzy Czerny i Andrzej Skowroñski. 17
2.2. Minerały skałotwórcze skał magmowych
Andrzej Manecki. 33
2.3. Skład chemiczny skał magmowych
Andrzej Skowroñski  67
2.4. Budowa wewnętrzna skał magmowych
Jerzy Czerny i Andrzej Manecki . 76
2.4.1. Wprowadzenie . 76
2.4.2. Struktury skał magmowych. Klasyfikacja  80
2.4.3. Tekstury skał magmowych. Klasyfikacja . 96
2.5. Klasyfikacje skał magmowych
Marek Muszyñski  103
2.6. Przegl¹d ważniejszych skał magmowych
Andrzej Skowroñski  129
2.7. Zasady i przykłady opisu skały magmowej
Jerzy Czerny i Marek Muszyñski . 142
2.8. Gospodarcze znaczenie skał magmowych
Marek Muszyñski  151

3. Skały osadowe  153
3.1. Wprowadzenie
Marek Muszyński  153
3.2. Minerały skałotwórcze i inne składniki skał osadowych. 156
3.2.1. Minerały skałotwórcze
Andrzej Manecki . 156
3.2.2. Minerały ciężkie
Marek Łodziński i Andrzej Manecki. 172
3.3. Ogólna klasyfikacja skał osadowych
Marek Muszyński  204
3.4. Skały klastyczne (okruchowe)
Marek Muszyński  205
3.4.1. Skały piroklastyczne i piroklastyczno-epiklastyczne  206
3.4.2. Skały epiklastyczne (= klastyczne lub okruchowe sensu stricto) 216
3.5. Skały ilaste
Katarzyna Górniak . 246
3.5.1. Skład mineralny skał ilastych  247
3.5.2. Skały ilaste  261
3.5.3. Skały przejściowe 284
3.5.4. Opis petrograficzny i tok badań skały ilastej 287
3.5.5. Gospodarcze znaczenie skał ilastych . 288
3.6. Skały pochodzenia chemicznego (chemogeniczne)
i organicznego (organogeniczne) 291
3.6.1. Skały węglanowe
Jacek Matyszkiewicz. 291
3.6.2. Skały krzemionkowe
Marek Muszyński 330
3.6.3. Skały alitowe
Tadeusz Ratajczak . 349
3.6.4. Skały żelaziste
Tadeusz Ratajczak  357
3.6.5. Skały manganowe
Andrzej Manecki i Włodzimierz Parachoniak . 368
3.6.6. Skały fosforanowe
Marek Muszyński 370
3.6.7 Skały ewaporatowe (gipsowo-solne)
Maciej Pawlikowski  375
3.6.8. Skały zeolitowe
Andrzej Manecki 386
3.6.9. Kaustobiolity
Barbara Kwiecińska. 389

4. Skały metamorficzne . 421
4.1. Wprowadzenie
Krzysztof Dudek . 421
4.2. Minerały skał metamorficznych
Andrzej Manecki. 436
4.3. Skład chemiczny skał metamorficznych
Andrzej Skowroński  453
4.4. Budowa wewnętrzna skał metamorficznych – struktury i tekstury
Andrzej Manecki i Włodzimierz Parachoniak . 456
4.5. Nazewnictwo i klasyfikacje skał metamorficznych
Krzysztof Dudek . 481
4.6. Przegl¹d skał metamorficznych
Krzysztof Dudek . 483
4.7. Gospodarcze znaczenie skał metamorficznych
Krzysztof Dudek . 492

5. Skały pochodzenia pozaziemskiego
Andrzej Manecki 499

Literatura. 507
Indeks. 521
Płyta CD (w załączeniu)
– mikrofotografie (mikroskopia optyczna i scanningowa – SEM)
Tadeusz Szydłak


552 strony, B5, oprawa twarda + CD

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021