wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

PRAWO KARNE MATERIALNE CZĘŚĆ OGÓLNA I SZCZEGÓLNA


BOJARSKI M. GIEZEK J. SIENKIEWICZ Z.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie VIII

cena netto: 94.80 Twoja cena  90,06 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Prawo karne materialne

Część ogólna i szczególna


Podręcznik prezentuje pełny wykład części ogólnej i szczególnej Kodeksu karnego z uwzględnieniem dużej liczby praktycznych przykładów z orzecznictwa.

W opracowaniu omówiono szczegółowo naukę o przestępstwie, naukę o karze, środkach karnych i zasadach ich wymiaru. Przedstawiono także konkretne typy przestępstw, m.in. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, bezpieczeństwu powszechnemu, wolności, wymiarowi sprawiedliwości, obrotowi gospodarczemu oraz obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.

W ósmym wydaniu publikacji uwzględniono m.in. zmiany wynikające z ustawy z 19.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 oraz ustawy z 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów prawa i administracji, aplikantów sądowych, prokuratorskich i adwokackich, a także dla praktyków.

Wykaz skrótów

Część pierwsza Wiadomości wstępne. Nauka o ustawie karnej
Rozdział 1. Pojęcie i funkcje prawa karnego
Rozdział 2. Prawo karne oraz jego miejsce w systemie nauk penalnych
Rozdział 3. Podstawowe zasady prawa karnego
Rozdział 4. Źródła prawa karnego
Rozdział 5. Struktura przepisu (normy) prawa karnego
Rozdział 6. Zasady obowiązywania ustawy karnej

Część druga Nauka o przestępstwie
Rozdział 7. Pojęcie przestępstwa i jego struktura
Rozdział 8. Przedmiot prawnokarnej ochrony
Rozdział 9. Typizacja przestępstw oraz jej elementy
Rozdział 10. Bezprawność czynu oraz okoliczności ją wyłączające
Rozdział 11. Wina oraz okoliczności ją wyłączające
Rozdział 12. Etapy realizacji przestępstwa (formy stadialne)
Rozdział 13. Formy współdziałania przestępnego
Rozdział 14. Zbieg przepisów ustawy oraz zbieg przestępstw

Część trzecia Nauka o karze, środkach karnych i zasadach wymiaru
Rozdział 15. Pojęcie oraz cele kary kryminalnej
Rozdział 16. Kary
Rozdział 17. Środki karne
Rozdział 18. Przepadek i środki kompensacyjne
Rozdział 19. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie
Rozdział 20. Wymiar kary
Rozdział 21. Nadzwyczajne złagodzenie i nadzwyczajne zaostrzenie kary
Rozdział 22. Uchylenie karalności i darowanie kary. Zatarcie skazania
Rozdział 23. Środki zabezpieczające
Rozdział 24. Zasady traktowania i środki stosowane wobec nieletnich

Część czwarta Zakres penalizacji części szczególnej kodeksu karnego
Uwagi wprowadzające
Rozdział 25. Przestępstwa przeciwko pokojowi ludzkości oraz przestępstwa wojenne
Rozdział 26. Przestępstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej
Rozdział 27. Przestępstwa przeciwko obronności
Rozdział 28. Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
Rozdział 29. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwo powszechnemu
Rozdział 30. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
Rozdział 31. Przestępstwa przeciwko środowisku
Rozdział 32. Przestępstwa przeciwko wolności
Rozdział 33. Przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania
Rozdział 34. Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności
Rozdział 35. Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece
Rozdział 36. Przestępstwa przeciwko czci i nietykalności cielesnej
Rozdział 37. Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową
Rozdział 38. Przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego
Rozdział 39. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości
Rozdział 40. Przestępstwa przeciwko wyborom i referendum
Rozdział 41. Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu
Rozdział 42. Przestępstwa przeciwko ochronie informacji
Rozdział 43. Przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów
Rozdział 44. Przestępstwa przeciwko mieniu
Rozdział 45. Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu
Rozdział 46. Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi

Skorowidz

868 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021