wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POJĘCIA I KONSTRUKCJE PRAWNE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO


JĘDRASIK-JANKOWSKA I.

wydawnictwo: WOLTERS KLUWER, 2020, wydanie X

cena netto: 82.80 Twoja cena  78,66 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego


W publikacji przedstawiono zasady nabycia i realizacji prawa do zabezpieczenia społecznego obejmującego ochronę obywateli na wypadek niezdolności do pracy ze względu na chorobę lub inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego zagwarantowanego obywatelom RP przez art. 67 Konstytucji RP z 1997 r .

W książce omówiono wszystkie rodzaje emerytury powszechnej zależnej:

  • od wieku (emerytury w powszechnym wieku emerytalnym, emerytury w niższym wieku emerytalnym, emerytury wcześniejsze),
  • od daty urodzenia (dla osób urodzonych przed 1949 r. i po 1948 r.),
  • od wykonywanego zawodu (emerytury dla górników, kolejarzy i dla nauczycieli).
  • Przybliżono również przepisy ustawy o emeryturach kapitałowych, która określa zasady nabywania prawa do okresowej emerytury kapitałowej, będącej drugą częścią emerytury powszechnej.

W odniesieniu do tych wszystkich rodzajów emerytury omówiono przepisy dotyczące warunków nabywania prawa do emerytury i ustalania jej wysokości oraz zasady realizacji nabytego prawa dotyczące m.in. zbiegu prawa do świadczeń, łączenia z wynagrodzeniem za pracę, pobrania świadczenia nienależnego.

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów, a także szerokiego kręgu odbiorców – począwszy od osób, które zawodowo zajmują się tą trudną dziedziną prawa, po osoby zainteresowane własnym prawem do emerytury, którym zrozumienie przyjętych konstrukcji prawnych ułatwi przystępny sposób ich omówienia.

Wykaz skrótów

Część pierwsza CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I
Geneza i rozwój idei zabezpieczenia społecznego

Rozdział II
Polski system ubezpieczenia społecznego

Rozdział III
Składka na ubezpieczenie społeczne

Rozdział IV
Krąg osób objętych ubezpieczeniem społecznym

Rozdział V
Przedmiot ochrony ubezpieczeniowej

Rozdział VI
Warunki nabycia prawa do świadczeń

Rozdział VII
Wymiar świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Rozdział VIII
Świadczenie nienależne

Rozdział IX
Realizacja prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego

Rozdział X
Dochodzenie świadczeń z ubezpieczenia społecznego przed sądem

Część druga UBEZPIECZENIE CHOROBOWE

Rozdział XI
Ogólna charakterystyka ubezpieczenia chorobowego

Rozdział XII
Ryzyko w ubezpieczeniu chorobowym

Rozdział XIII
Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego

Rozdział XIV
Warunki nabycia prawa i wymiar świadczeń

Rozdział XV
Okres pobierania świadczeń

Rozdział XVI
Pozbawienie prawa do zasiłku chorobowego

Rozdział XVII
Prawo do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Rozdział XVIII
Realizacja prawa do zasiłku chorobowego

Część trzecia UBEZPIECZENIE RENTOWE

Rozdział XIX
Zakres przedmiotowy ubezpieczenia rentowego

Rozdział XX
Ryzyko w ubezpieczeniu rentowym

Rozdział XXI
Świadczenia z ubezpieczenia rentowego

Rozdział XXII
Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie

Część czwarta UBEZPIECZENIE WYPADKOWE

Rozdział XXIII
Założenia konstrukcyjne ubezpieczenia wypadkowego

Rozdział XXIV
Wypadek przy pracy jako pojęcie prawne

Rozdział XXV
Elementy pojęcia wypadku przy pracy

Rozdział XXVI
Inne kwalifikacje prawne szkód na osobie doznanych w związku z pracą

Rozdział XXVII
Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego

Rozdział XXVIII
Realizacja prawa do świadczeń wypadkowych

Część piąta UBEZPIECZENIE EMERYTALNE

Rozdział XXIX
Filarowa konstrukcja ochrony ryzyka emerytalnego

Rozdział XXX
Członkostwo w otwartym funduszu emerytalnym

Rozdział XXXI
Ryzyko emerytalne

Rozdział XXXII
Emerytura z powszechnego ubezpieczenia społecznego

Spis tabel i schematów

528 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021