wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE I EFEKTYWNOŚĆ PROCESÓW PRODUKCYJNYCH I LOGISTYCZNYCH


MILEWSKI D.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

cena netto: 46.29 Twoja cena  43,98 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie i efektywność procesów produkcyjnych i logistycznych


Sukces przedsiębiorstwa na rynku zależy w dużej mierze od jego efektywności ekonomicznej, na którą wpływają różne czynniki. W literaturze przedmiotu ziden­tyfikowano wiele z nich, biorąc zarówno pod uwagę te, które związane są z podsta­wową działalnością danego przedsiębiorstwa, jak i czynniki znajdujące się w jego otoczeniu. We współczesnym świecie właśnie te względy mogą mieć decydujące znaczenie nie tylko dla jego sukcesu, ale nawet przetrwania na rynku.

Praca składa się z czterech rozdziałów – w dwóch pierwszych przedstawiono prezentowane w literaturze wyniki badań przeprowadzanych w różnych krajach i w różnych dziedzinach gospodarki, dotyczących efektywności procesów produkcyjnych i logistycznych oraz metod i koncepcji zarządzania procesami oraz organizacjami.

W rozdziale trzecim skoncentrowano się na dwóch podstawowych z punktu widzenia ludzkiej egzystencji działach gospodarki – przemyśle rolno-spożywczym i tekstylno-odzieżowym. Branże te mają duże znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale także społeczne, gdyż wywierają duży wpływ na otoczenie, w tym środowisko naturalne, generują także wysokie koszty społeczne, w tym zewnętrzne. Rozwa­żania w tej części pracy również były prowadzone na bazie dostępnej literatury przedmiotu.

W ostatnim rozdziale ujęto tę problematykę w szerszym kontekście – nie tylko w wymiarze pojedynczego przedsiębiorstwa, ale całych łańcuchów dostaw. Uwzględniono zjawiska mające miejsce we współczesnym świecie, wpływające na rozwiązania stosowane w łańcuchach dostaw, w tym szczególnie w systemach produkcyjnych i logistycznych. W przypadku towarów konsumpcyjnych zjawi­skami takimi są przykładowo „szybka moda” czy coraz szersze wykorzystywa­nie handlu elektronicznego. Od lat obserwowany jest wzrost kosztów produkcji i kosztów logistycznych, co z kolei wpływa na lokalizację produkcji i zaopatrze­nia. Uwzględniono również szersze ujęcie efektywności ekonomicznej, biorąc pod uwagę nie tylko wyniki finansowe przedsiębiorstw, ale również koszty społeczne ich strategii.

W ostatniej części pracy wzięto pod uwagę również problemy związane z pandemią COVID-19 i jej możliwy wpływ na zarządzanie procesami produkcyj­nymi i logistycznymi, zarówno realizowanymi w skali jednego przedsiębiorstwa (organizacja procesów produkcyjnych w obiektach produkcyjnych i logistycznych), jak i w łańcuchach dostaw.

Ze  wstępu

1. Efektywność ekonomiczna procesów
1.1. Czynniki efektywności ekonomicznej procesów logistycznych i produkcyjnych
1.2. Koszty procesów logistycznych i produkcyjnych
1.3. Efektywność zintegrowanych łańcuchów dostaw

2. Zarządzanie organizacją, jej zasobami i procesami
2.1. Wybrane strategie produkcyjno-logistyczne
2.2. Zarządzanie procesami i Lean Management
2.3. Zarządzanie zasobami ludzkimi

3. Efektywność procesów produkcyjnych i logistycznych w wybranych branżach gospodarki
3.1. Przemysł rolno-spożywczy
3.2. Przemysł tekstylny i odzieżowy
3.3. Zarządzanie procesowe w branży odzieżowej

4. Efektywność dystrybucji towarów w łańcuchach dostaw
4.1. Usługi logistyczne i dystrybucyjne w łańcuchach dostaw
4.2. Aspekty społeczne i środowiskowe
4.3. Globalne tendencje w produkcji i logistyce

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

95 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021