wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WPŁYW PROGRAMU RODZINA 500+ NA DECYZJE FINANSOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH


SAMSEL A.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2021, wydanie I

cena netto: 66.00 Twoja cena  62,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wpływ programu "Rodzina 500+" na decyzje finansowe gospodarstw domowych


Gospodarstwa domowe dostosowują się do zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, trendów oraz stylu życia. Przy tym jednak należy zaznaczyć, iż gospodarstwo domowe to nie tylko pojedyncza osoba, czy też osoby, które osiągnęły pełnoletniość, ale także dzieci. Wielokrotnie to one kształtują swoje potrzeby w taki sposób, iż ma to wpływ na funkcjonowanie finansów całego gospodarstwa domowego. Z punktu widzenia finansów coraz częściej spotkać się można z opinią, że młode gospodarstwa domowe odkładają decyzję o posiadaniu potomstwa. Naprzeciw takim postawom wychodzi polityka rodzinna, w ramach której tworzone są różnego rodzaju narzędzia wspierające gospodarstwa domowe w wychowywaniu dzieci. Wsparcie finansowe w postaci zasiłków socjalnych, rodzinnych czy też wychowawczych ma wpływ na cały budżet domowy. Jednym z rodzajów takiego wsparcia finansowego jest funkcjonujący od 2016 roku program „Rodzina 500+”. Konsekwencją otrzymywania świadczeń są zmiany w decyzjach finansowych gospodarstw domowych. Implikacją tych zmian jest konieczność zbadania i zweryfikowania, czy są one zauważalne, a jeśli tak, to jaka jest ich siła i kierunek.

Niniejsza monografia pt. Wpływ programu „Rodzina 500+” na decyzje finansowe gospodarstw domowych w części teoretycznej analizuje dorobek naukowy z zakresu teorii gospodarstw domowych oraz decyzji finansowych. Dodatkowo podejmuje tematykę związaną z polityką prorodzinną w Polsce oraz w wybranych krajach europejskich. Przy tym należy wskazać, iż wspomniany program „Rodzina 500+” opiera się na dwóch celach: pomocy w wychowywaniu dzieci oraz odwróceniu negatywnego trendu demograficznego. Zwrócić należy uwagę, iż niniejsza monografia odnosi się do sfery finansowej. Nie zostały przeanalizowane skutki funkcjonowania programu „Rodzina 500+” w dziedzinie demografii. Ponadto z punktu widzenia finansów gospodarstw domowych analizie pod[1]dano tylko świadczenie 500+, pozostałe świadczenia wypłacane gospodarstwom domowym (socjalne, rodzinne) pominięto. Również wspomniany wyżej program wychowawczy poddano analizie tylko z punktu widzenia beneficjentów programu – gospodarstw domowych.

Ze wstępu

Rozdział 1. Gospodarstwo domowe w świetle założeń teoretycznych
1.1. Pojęcie i istota gospodarstwa domowego
1.2. Funkcje i klasyfikacja gospodarstw domowych
1.3. Umiejscowienie gospodarstwa domowego w teorii ekonomii
1.4. Zamożność i nierówności dochodowe gospodarstw domowych

Rozdział 2. Decyzje gospodarstw domowych – ujęcie teoretyczne
2.1. Decyzje gospodarstw domowych oraz proces ich podejmowania
2.2. Zachowania i potrzeby finansowe gospodarstw domowych
2.3. Decyzje związane z konsumpcją i kredytowaniem gospodarstw domowych
2.4. Decyzje oszczędnościowe i inwestycyjne gospodarstw domowych

Rozdział 3. Świadczenie z programu „Rodzina 500+” w Polsce na tle rozwiązań międzynarodowych
3.1. Koncepcja badań (badania pierwotne i wtórne)
3.2. Świadczenia w ramach polityki prorodzinnej w Polsce na tle wybranych krajów europejskich 
3.3. Program „Rodzina 500+” w świetle badań wtórnych 
3.4. Interesariusze programu „Rodzina 500+”

Rozdział 4. Decyzje finansowe gospodarstw domowych w odniesieniu do programu „Rodzina 500+”
4.1. Decyzje finansowe w Polsce w świetle badań wtórnych
4.2. Metodyka badań pierwotnych
4.3. Ocena wpływu programu „Rodzina 500+” na decyzje kredytowe i konsumpcyjne gospodarstw domowych 
4.4. Ocena wpływu programu „Rodzina 500+” na decyzje finansowe gospodarstw domowych w zakresie oszczędności i inwestycji

Rozdział 5. Program „Rodzina 500+” – model, scenariusze i rekomendacje 
5.1. Ocena wpływu programu „Rodzina 500+” na nierówności dochodowe
5.2. Model wpływu programu „Rodzina 500+” na zmiany w decyzjach finansowych gospodarstw domowych
5.3. Scenariusze wpływu programu „Rodzina 500+” na decyzje finansowe gospodarstw domowych
5.4. Rekomendacje dla polityki prorodzinnej w zakresie programu „Rodzina 500+”
 
Podsumowanie

Aneks – kwestionariusz ankiety
Bibliografia
Spis rysunków i tabel
Summary

224 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021