wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 79.20 75,24   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SYSTEM KALIBRACJI MACIERZY WPŁYWU ATRYBUTÓW W SZCZECIŃSKIM ALGORYTMIE MASOWEJ WYCENY NIERUCHOMOŚCI


DOSZYŃ M.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2020, wydanie I

cena netto: 79.20 Twoja cena  75,24 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

System kalibracji macierzy wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości


Celem badań opisywanych w niniejszej monografii jest zaproponowanie sy-temu określania wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyce-ny nieruchomości. Chodzi o wypracowanie metodyki umożliwiającej szacowanie wpływu każdego z atrybutów na wartość nieruchomości. Rozważania te zawiera rozdział trzeci pracy. Przedstawiono w nim trzy podejścia do określania wpły-wu atrybutów: ekonometryczne, statystyczne i eksperckie. Podejście ekonometryczne opiera się na modelu ekonometrycznym skonstruowanym na podstawie szczecińskiego algorytmu masowej wyceny z restrykcjami w postaci nierówno-ści nakładanych na parametry. W podejściu statystycznym do wyznaczania wag atrybutów stosowane są współczynniki korelacji cząstkowej τb Kendalla. Podejście eksperckie polega z kolei na zastosowaniu metody AHP do wyznaczenia wag atrybutów.

Ze wstępu

1. Teoretyczne aspekty masowej wyceny nieruchomości
1.1. Prawne aspekty masowej wyceny nieruchomości
1.2. Modele masowej wyceny w literaturze
1.3. Szczeciński algorytm masowej wyceny nieruchomości
1.4. Potencjalne obszary zastosowań szczecińskiego algorytmu masowej wyceny nieruchomości

2. Konstrukcja baz danych na potrzeby masowej wyceny
2.1. Określanie atrybutów i ich stanów
2.2. Określanie stref atrakcyjności lokalizacji i dobór nieruchomości reprezentatywnych
2.3. Statystyczna analiza struktury nieruchomości reprezentatywnych i wycenianych

3. Metodyka określania wpływu atrybutów w szczecińskim algorytmie masowej wyceny
3.1. Ekonometryczna specyfikacja szczecińskiego algorytmu masowej wyceny nieruchomości
3.2. Podejście statystyczne w ocenie wpływu atrybutów na wartość nieruchomości w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości
3.3. Podejście eksperckie w ocenie wpływu atrybutów na wartość nieruchomości

4. Szacowanie wpływu atrybutów na wartość nieruchomości reprezentatywnych
4.1. Ekonometryczne szacowanie wpływu atrybutów na wartość nieruchomości reprezentatywnych
4.2. Szacowanie wpływu atrybutów na wartość nieruchomości reprezentatywnych za pomocą podejścia statystycznego
4.3. Szacowanie wpływu atrybutów na wartość nieruchomości reprezentatywnych za pomocą podejścia eksperckiego

5. Wycena na podstawie szczecińskiego algorytmu masowej wyceny nieruchomości
5.1. Ocena dokładności wycen w podejściu ekonometrycznym, statystycznym i eksperckim
5.2. Zastosowanie algorytmu do wyceny nieruchomości w podejściu ekonometrycznym, statystycznymi i eksperckim
5.3. Określenie końcowego wektora wpływu atrybutów na wartość nieruchomości w szczecińskim algorytmie masowej wyceny nieruchomości – podejście hybrydowe
5.4. Wycena nieruchomości dla przeznaczeń innych niż mieszkaniowe

Zakończenie
 
Załącznik 1. Przestrzenne rozkłady zmiennych charakteryzujących nieruchomości reprezentatywne i wyceniane
Załącznik 2. Ankieta dotycząca badania wpływu atrybutów na wartość jednostkową nieruchomości gruntowych

Literatura
Spis rysunków i tabel
Summary

261 stron, B5, oprawa twarda

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021