wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

POGRANICZE TERYTORIALNE I POGRANICZE SYMBOLICZNE


MILUSKA J. KRÓLIKOWSKA A.M. RED.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

cena netto: 46.29 Twoja cena  43,98 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Pogranicze terytorialne i pogranicze symboliczne

Koncepcje i badania


Książka została podzielona na dwie części: dotyczącą pogranicza terytorialnego oraz pogranicza symbolicznego. Nierównowaga ich objętości nie jest przypadkowa, wyraża ona bowiem skalę zainteresowania w naukach społecznych obydwoma ujęcia­mi pogranicza. Pogranicze terytorialne jest obiektem licznych badań, przede wszyst­kim socjologicznych (prace Andrzeja Sadowskiego, Grzegorza Babińskiego, Zbigniewa Kurcza, Ireny Machaj, Leszka Gołdyki, Andrzeja Saksona, Marii Zielińskiej, Dariusza Wojakowskiego, Jacka Kurzępy – ta lista nazwisk badaczy zajmujących się w Polsce zja­wiskami społecznymi związanymi z pograniczem zapewne wciąż nie jest kompletna), które stara się obecnie uzupełniać też psychologia (przykładem może być praca z roku 2016 pod redakcją Jolanty Miluskiej pt. Psychologia społeczno-kulturowego pogranicza. Wstęp do koncepcji i badań). Mniej uwagi poświecono dotąd pograniczu symbolicz­nemu, jako zjawisku, które choć przekłada się na rzeczywistość życia społecznego, to źródła ma „jedynie” w sferze nadawanych przez ludzi znaczeń lub treści symbolicz­nych, do których zostali oni zsocjalizowani i które stały się niejako ich „drugą naturą”. Przyczyn tego stanu rzeczy może być kilka: po pierwsze, sytuacje podpadające pod to pojęcie – poprzez mniejszą oczywistość ich związku z granicą i pograniczem – mogą być również inaczej nazwane, sklasyfikowane i poddane refleksji w perspektywie in­nych kategorii pojęciowych i narzędzi teoretyczno-analitycznych (np. umieszczone w teoretycznych ramach wielokulturowości czy między- lub transkulturowości); po drugie, zjawiska te są trudniej uchwytne i wymagają raczej narzędzi „miękkich” (ba­dań jakościowych) niż „twardych” (badań ilościowych), raczej paradygmatu humani­stycznego niż pozytywistycznego; po trzecie, nie przekładają się wprost na zjawiska związane ze strukturami społecznymi, a te były (i są) w socjologii „modernistycznej” głównym obszarem zainteresowania; wreszcie, po czwarte, na ogół obejmują zjawiska dość nowe lub stosunkowo niedawno dostrzeżone. Jednakże, pomimo powyższych trudności i kontrowersji, pogranicza symboliczne warto badać; są one wszechobecne i, jak też pokazuje lektura części rozdziałów tej książki, nakładają się na pogranicza terytorialne, cechujące się często wysoką złożonością relacji wynikających ze skompli­kowanej mapy zbiorowości kulturowych                                                                                                                                                
                                                                                            
Z wprowadzenia

Jolanta Miluska, Anna M. Królikowska
Wprowadzenie – pogranicze terytorialne i pogranicze symboliczne jako przedmiot zainteresowania badawczego w naukach społecznych

POGRANICZE TERYTORIALNE

Jolanta Miluska
Granica i pogranicze w relacji do jednostki i społeczeństwa. Zarys problematyki

Ewa Ogrodzka-Mazur
Wartości cenione przez młode pokolenie Polaków i ich cele życiowe – zasoby indywidualne i wspólnotowe w budowaniu kapitału Pogranicza

Justyna Kuświk
Tożsamość społeczna mieszkańców pogranicza Polski i jej konsekwencje dla aktywności obywatelskiej – doniesienie z badań pilotażowych

Zdzisław Kroplewski
Religijność człowieka pogranicza (na przykładzie Polaków z pogranicza polsko-niemieckiego)

Wiesław Romanowicz
Zróżnicowanie wyznaniowe południowego Podlasia w perspektywie historycznej i jego konsekwencje dla współczesnych relacji społecznych w regionie

Dawid Błaszczak, Sandra Tur
Przestępczość na polskich granicach w świetle danych Straży Granicznej

POGRANICZE SYMBOLICZNE

Anna M. Królikowska
Wspólnoty znaczeń i ich pogranicza. Rola światów przeżywanych w wyznaczaniu granic i pograniczy symbolicznych

Adam Skibiński
Wypożyczone życie. O międzypokoleniowym dziedziczeniu traumy w doświadczeniu osobistym

Łukasz Scheffs
„Polska solidarna” versus „Polska liberalna”. O micie wytwarzającym symboliczne granice i pogranicza
  
Informacje o autorach

164 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021