wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

FORMY DZIAŁANIA I MODELE BIZNESOWE WSPÓŁCZESNYCH ORGANIZACJI


BEYER K. CZERNIACHOWICZ B. LEOŃSKI W. I INNI

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

cena netto: 59.40 Twoja cena  56,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Formy działania i modele biznesowe współczesnych organizacji


Podjęta przez Autorów problematyka jest ważna i aktualna. Internacjonalizacja i globalizacja gospodarki, niezwykle szybkie tempo postępu naukowo-technicznego, zmiany demograficzne i społeczne, inne zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, wpływają w dużym stopniu na zmianę uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Nasilenie zmian w otoczeniu przedsiębiorstw wiąże się z realizacją koncepcji gospodarki 4.0, z którą mamy obecnie do czynienia. To powoduje, iż przedsiębiorstwa i kadra menedżerska musi nieustannie analizować rodzaj i charakter tych zmian, oraz wdrażać takie modele biznesu, które pozwalają utrzymać i kształtować przewagę konkurencyjną przedsiębiorstw. Z tego założenia wyszli Autorzy monografii, podejmując się realizacji ambitnego celu, jakim była identyfikacja charakterystycznych uwarunkowań współczesnych organizacji w warunkach gospodarki 4.0 i adekwatnych dla nich nowych form działania i modeli biznesowych.

Należy podkreślić, iż pomimo, że literatura naukowa w Polsce z zakresu modeli biznesu jest dość obszerna, to jednak brak jest opracowań kompleksowych omawiających zarówno uwarunkowania, jak formy i modele działania przedsiębiorstw. Recenzowana monografia wnosi nowe wątki i wypełnia słabiej rozpoznane pola badawcze w tym obszarze. Autorzy monografii nie koncentrowali się wyłącznie na teoretycznym ujęciu omawianej problematyki, ale używając języka teorii i praktyki – ilustrują powiązania pomiędzy pojęciami a rzeczywistymi formami i modelami biznesu, przedstawiając ciekawe przypadki opisujące sytuacje zaczerpnięte z życia współczesnych organizacji.

Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Poznańskiej, Szkoła Główna Handlowa

Profesor Marii Białasiewicz – w kilkudziesięciolecie pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego

Rozdział 1
Uwarunkowania funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce (Katarzyna Kozioł-Nadolna, Malwina Szczepkowska)
1.1. Gospodarka 4.0 – istota, założenia, perspektywy
1.2. Determinanty rozwoju przedsiębiorstw w gospodarce 4.0

Rozdział 2
Model biznesowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Karolina Beyer)
2.1. Model biznesowy – ujęcie teoretyczne
2.2. Innowacyjność modeli biznesowych
2.3. Model biznesowy a strategia przedsiębiorstwa
2.4. Wybrane rodzaje modeli biznesowych
2.5. Metody analizy modelu biznesowego
       Business model canvas
       Trójkąt modelu biznesu

Rozdział 3
Wiedza w zarządzaniu przedsiębiorstwem (Karolina Beyer, Barbara Czerniachowicz)
3.1. Istota, cechy i rola wiedzy w przedsiębiorstwie
3.2. Istota zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie
3.3. Procesy, subprocesy i strategie zarządzania wiedzą w organizacji
3.4. Współczesne przedsiębiorstwa jako organizacje wiedzy

Rozdział 4
Organizacja ucząca się (Karolina Beyer, Barbara Czerniachowicz)
4.1. Teoretyczne założenia organizacji uczącej się
4.2. Kapitał ludzki w organizacji uczącej się
4.3. Budowanie organizacji uczącej się
4.4. Korporacja X jako organizacja ucząca się. Case study
       Wybrane elementy kształtowania organizacji uczącej się na przykładzie        korporacji X
       Kapitał ludzki w organizacji uczącej się na przykładzie korporacji X

Rozdział 5
Sieci przedsiębiorstw oraz strategie ich tworzenia (Anna Wieczorek-Szymańska, Malwina Szczepkowska)
5.1. Gospodarka sieciowa
5.2. Sieci międzyorganizacyjne
5.3. Korzyści i zagrożenia wynikające z funkcjonowania przedsiębiorstw w sieciach międzyorganizacyjnych
5.4. Formy tworzenia sieci międzyorganizacyjnych

Rozdział 6
Wirtualizacja działalności współczesnych organizacji (Wojciech Leoński)
6.1. Motywy powstawania organizacji wirtualnych
6.2. Pojęcie „organizacja wirtualna”
6.3. Cechy organizacji wirtualnej
6.4. Klasyfikacja organizacji wirtualnych
6.5. Zalety i wady wirtualizacji organizacji

Rozdział 7
Organizacja fraktalna (Anna Wieczorek-Szymańska)
7.1. Koncepcja organizacji fraktalnej
7.2. Struktura organizacji fraktalnej
7.3. Korzyści i problemy wynikające z funkcjonowania organizacji fraktalnej
7.4. Koncepcja organizacji fraktalnej w praktyce

Rozdział 8
Przedsiębiorstwo społecznie odpowiedzialne (Wojciech Leoński)
8.1. Wprowadzenie do problematyki społecznej odpowiedzialności biznesu
8.2. Istota społecznej odpowiedzialności biznesu
8.3. Główne narzędzia CSR w przedsiębiorstwie
8.4. Koszty stosowania CSR i wynikające z tego korzyści

Rozdział 9
Model otwartej innowacji (Katarzyna Kozioł-Nadolna)
9.1. Wprowadzenie
9.2. Ewolucja modeli procesów innowacyjnych – od liniowego do złożonego
9.3. Od zamkniętego do otwartego modelu innowacji
9.4. Istota otwartych innowacji
9.5. Przyszłość otwartych innowacji

Rozdział 10
W kierunku nowoczesnej organizacji – studium przypadków (Anna Wieczorek-Szymańska)
10.1. Case study przedsiębiorstwa X
10.1.1. . Charakterystyka przedsiębiorstwa X
10.1.2. .Odpowiedzi udzielone w ankiecie Inteligentne przedsiębiorstwo
10.1.3. .Analiza i interpretacja wyników
10.2. Case study przedsiębiorstwa Y
10.2.1. .Charakterystyka przedsiębiorstwa Y
10.2.2. .Odpowiedzi udzielone w ankiecie Inteligentne przedsiębiorstwo
10.2.3. .Analiza i interpretacja wyników
10.3. Case study przedsiębiorstwa Z
10.3.1. .Charakterystyka przedsiębiorstwa Z
10.3.2. .Odpowiedzi udzielone w ankiecie Inteligentne przedsiębiorstwo
10.3.3. .Analiza i interpretacja wyników
10.4. Case study przedsiębiorstwa A
10.4.1. .Charakterystyka przedsiębiorstwa A
10.4.2. .Odpowiedzi udzielone w ankiecie Inteligentne przedsiębiorstwo
10.4.3. .Analiza i interpretacja wyników
10.5. Case study przedsiębiorstwa B
10.5.1.. Charakterystyka przedsiębiorstwa B
10.5.2.. Odpowiedzi udzielone w ankiecie Inteligentne przedsiębiorstwo
10.5.3.. Analiza i interpretacja wyników
10.6. Podsumowanie

Bibliografia
Spis rysunków i tabel

218 stron, Format: 17.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021