wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

SPRAWOZDAWCZOŚĆ NIEFINANSOWA REGULACJA I STANDARYZACJA RAPORTOWANIA NIEFINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW


FIJAŁKOWSKA J. KRASODOMSKA J. MACUDA M. MUĆKO P.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

cena netto: 66.00 Twoja cena  62,70 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Sprawozdawczość niefinansowa Regulacja i standaryzacja raportowania niefinansowego przedsiębiorstw


W monografii zdefiniowano sprawozdawczość niefinansową jako w znacznej mierze dobrowolny proces przygotowywania i ujawniania przez przedsiębiorstwo informacji adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb interesariuszy niefinansowych, którzy wykorzystując je, wpływają na przedsiębiorstwo tak, aby jego działalność była społecznie odpowiedzialna.

Celem monografii jest przedstawienie sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw w kontekście najnowszych zmian regulacyjnych i standaryzacyjnych.

Nowe regulacje w tym zakresie zostały wprowadzone w Unii Europejskiej na mocy Dyrektywy 2014/95/UE i jej późniejszej inkorporacji do prawodawstwa krajów członkowskich. Za najważniejsze standardy ujawniania informacji niefinansowych uznano natomiast wytyczne
Międzynarodowej Rady ds. Zintegrowanego Raportowania (International Integrated Reporting Council – IIRC) oraz standardy Global Reporting Initiative (GRI).

1. Istota informacji niefinansowych i przesłanki ich ujawniania
1.1. Sprawozdawczość finansowa w kontekście zmian w warunkach funkcjonowania przedsiębiorstw
1.2. Definicja informacji niefinansowych i sprawozdawczości niefinansowej
1.3. Ewolucja sprawozdawczości niefinansowej
1.4. Podstawy teoretyczne raportowania niefinansowego
1.5. Korzyści dla interesariuszy wynikające z rozszerzonego zakresu ujawnień

2. Dyrektywa 2014/95/UE i rekomendowane przez Unię Europejską wytyczne dotyczące ujawniania informacji niefinansowych przez przedsiębiorstwa
2.1. Proces opracowywania Dyrektywy 2014/95/UE i jej najważniejsze ustalenia
2.2. Wdrożenie Dyrektywy do prawodawstwa krajów członkowskich
2.3. Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące sprawozdawczości w zakresie informacji niefinansowych w kontekście procesu konsultacyjnego
2.4. Standardy sprawozdawczości niefinansowej rekomendowane przez Unię Europejską

3.Wytyczne Komisji Europejskiej a Ramy Zintegrowanego Raportowania oraz znaczenie Global Reporting Initiative dla rozwoju sprawozdawczości niefinansowej
3.1. Działania Unii Europejskiej na rzecz raportowania niefinansowego w kontekście rozwoju koncepcji raportowania zintegrowanego
3.2. Cel wytycznych i adresaci ujawnień
3.3. Cechy jakościowe informacji
3.4. Główne obszary ujawnień
3.5. Zaangażowanie Global Reporting Initiative w standaryzację i regulację raportowania niefinansowego
3.6. W stronę konwergencji pomiędzy wytycznymi Unii Europejskiej i proponowanymi przez Międzynarodową Radę ds. Zintegrowanego Raportowania

4. Sprawozdawczość niefinansowa – wymiar praktyczny i przedmiot badań naukowych
4.1. Raportowanie niefinansowe w krajach europejskich
4.2. Sprawozdawczość niefinansowa jako przedmiot badań naukowych
4.3. Pierwsze doświadczenia w raportowaniu niefinansowym po wprowadzeniu Dyrektywy 2014/95/EU

5. Ocena sprawozdawczości niefinansowej na podstawie raportu Ministerstwa Finansów
5.1. Cel i zakres badania przeprowadzonego na zlecenie Ministerstwa Finansów
5.2. Dobre praktyki i uwagi krytyczne odnoszące się do podstawowych obszarów ujawnień niefinansowych spółek
5.3. Dobre praktyki i uwagi krytyczne dotyczące pozostałych aspektów ujawniania informacji niefinansowych przez spółki
5.4. Podsumowanie oceny sprawozdań niefinansowych na podstawie raportu Ministerstwa Finansów

6. Analiza treści sprawozdań niefinansowych wybranych spółek publicznych działających w Polsce
6.1. Cel i metoda badań oraz próba badawcza
6.2. Analiza treści sprawozdań niefinansowych wybranych spółek sporządzonych za 2017 rok
6.3. Porównanie informacji niefinansowych ujawnianych w 2017 i 2016 roku

7. Kontrowersje i wyzwania związane z ujawnianiem informacji niefinansowych w kontekście wprowadzenia Dyrektywy 2014/95/UE
7.1. Możliwości i ograniczenia regulacji sprawozdawczości niefinansowej
7.2. Wykorzystanie sprawozdawczości niefinansowej przez interesariuszy
7.3. Koszty i korzyści sprawozdawczości niefinansowej
7.4. Wiarygodność sprawozdawczości niefinansowej

8. Kierunki rozwoju sprawozdawczości niefinansowej przedsiębiorstw
8.1. Czwarta rewolucja przemysłowa a sprawozdawczość zintegrowana
8.2. Zalecenia dla rozwoju sprawozdawczości niefinansowej
8.3. Co dalej – przyszłość informacji niefinansowych

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków i tabel

244 styrony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021