wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ZARZĄDZANIE DZIAŁALNOŚCIĄ USŁUGOWĄ W NOWOCZESNEJ GOSPODARCE PERSPEKTYWA REGIONALNA ORAZ UJĘCIE HISTORYCZNE


OSTROWSKA I. RED.

wydawnictwo: WYD UN SZCZECIN, 2019, wydanie I

cena netto: 59.40 Twoja cena  56,43 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Zarządzanie działalnością usługową w nowoczesnej gospodarce

 - perspektywa regionalna oraz ujęcie historyczne


W niniejszej monografii zawarto zagadnienia dotyczące rozwoju sektora usługowego w poszczególnych regionach Polski oraz historię rozwoju usług pocztowych w Niemczech. Współczesna gospodarka światowa znajduje się w kolejnym etapie rozwoju, a jednym z zewnętrznych symptomów jest dynamiczny rozwój sfery usługowej i szybko postępujący proces tzw. zusługownienia produkcji. Nowa gospodarka charakteryzuje się przenikaniem się produktów materialnych i usług, wynikającym z wyższego poziomu oczekiwań współczesnych konsumentów. Jednym z głównych kierunków zmian zachodzących w gospodarkach krajów wysokorozwiniętych jest wzrost zatrudnienia w usługach. Rozwój tego sektora jest spowodowany wieloma  bodźcami, a w praktyce powoduje zmniejszający się udział zatrudnionych w rolnictwie i przemyśle. Można zauważyć, że proporcje rozwoju trzech sektorów gospodarki świadczą o poziomie rozwoju kraju, ale także wpływają na poziom życia danego społeczeństwa.

Ze wstępu

Część I Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój sektora usług

Rozdział 1. Nowe narzędzia w teorii marketingu usług Grażyna Rosa, Józef Perenc, Joanna Hołub-Iwan, Leszek Gracz, Kamila Słupińska, Izabela Ostrowska, Agnieszka Smalec, Anna Szwajlik, Monika Wojtkiewicz
Wprowadzenie
Narzędzia marketingowe stosowane przez polskie przedsiębiorstwa
Obserwowane zmiany trendów w zakresie preferowanych narzędzi
komunikacji marketingowej
Rozwiązania stosowane w komunikacji marketingowej na rynkach zagranicznych
Podsumowanie

Rozdział 2. Rozwój sektora kreatywnego w Polsce Piotr Niedzielski, Władysław Janasz, Adam Stecyk, Tomasz Norek, Ireneusz Jaźwiński,
Katarzyna Łobacz, Joanna Markiewicz, Rafał Szymański, Monika Tomczyk, Sylwia Bąkowska, Marcin Chojnowski, Szymon Owsianowski, Michał Bronk, Jordan Klimek
Wprowadzenie
Pojęcie i definicje sektora kreatywnego
Zewnętrzne i wewnętrzne determinanty rozwoju sektora kreatywnego
Czynniki stymulujące wzrost sektorów kreatywnych
Podstawowe charakterystyki społeczno-ekonomiczne sektora kreatywnego
Podsumowanie

Część II Koncepcje zarządzania w sektorze usług

Rozdział 3. Analiza interesariuszy projektów gospodarczych. Lokalny rozwój gospodarczy w gminach – interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni Wojciech Downar, Włodzimier Durka, Małgorzata Skweres-Kuchta,  Hanna Soroka-Potrzebna, Joanna Rzempała, Magdalena Ławicka, Małgorzata Smolska, Katarzyna Zioło, Rafał Szymański
Wprowadzenie
Koncepcje rozwoju lokalnego
Wskaźniki endo- i egzogeniczności rozwoju
Niezależność budżetowa
Produktywność gmin
Egzogeniczność lokalnych rynków pracy
Wpływ sfery publicznej na lokalny rynek pracy
Atrakcyjność lokalizacji miejsca pracy dla pracujących spoza obszaru gminy
Atrakcyjność lokalizacji dla podmiotów innowacyjnych
Skala endogeniczności i egzogeniczności rozwoju gminnych wspólnot
samorządowych

Rozdział 4. Ocena implementacji założeń społecznej odpowiedzialności biznesu w MMŚP z sektora usług turystycznych Grażyna Wolska, Agnieszka Bretyn, Agnieszka Kwarcińska, Agnieszka Łopatka
Wprowadzenie
Główne obszary aktywności koncepcji CSR w ujęciu teoretycznym
Charakterystyka próby badawczej
Wyniki badań obejmujących relacje lokalnej społeczności oraz ochronę środowiska w ramach działań związanych z CSR
Różnice w realizacji zasad CSR między polskimi i niemieckimi przedsiębiorstwami
Podobieństwa polskich i niemieckich przedsiębiorstw w realizacji zasad CSR
Podsumowanie

Część III Sektor usługowy – zagadnienia szczegółowe

Rozdział 5. Proces produkcji usług transportowych Hubert Bronk
Charakterystyka procesów realizacji usług transportowych
Właściwości produkcji usług transportowych
Jednoczesność produkcji i konsumpcji usług transportowych
Jednoczesność sprzężenia środków transportu i infrastruktury transportu
Dostępność do punktów transportowych
Różnorodność popytu usług transportowych
Proces transportowy, proces przewozowy

Rozdział 6. Integracja transportu publicznego na poziomie regionalnym Wojciech Bąkowski
Wprowadzenie – sektor transportu publicznego na obszarze aglomeracji miejskiej
Integracja transportu publicznego
Organizacja integracji transportu na poziomie regionalnym
Bariery wdrożenia integracji transportu publicznego w regionie
Podsumowanie

Rozdział 7. Analiza SWOT/TOWS mikroprzedsiębiorstwa motoryzacyjnego z wyznaczeniem optymalnej strategii rozwoju Marek Mozga
Wprowadzenie
Opis danych i metod
Wyniki empiryczne
Podsumowanie

Rozdział 8. Poczta we wschodnich prowincjach Niemiec w latach 1918–1945 Andrzej Mielcarek, Józef Stanielewicz, Eugeniusz Mazur
Wprowadzenie
Poczta Rzeszy – podstawa prawna i struktura organizacyjna
Postawy prawne działania Poczty Rzeszy
Dyrekcje poczty we wschodnich prowincjach
Zatrudnienie
Placówki pocztowe
Obroty pocztowe
Listy
Paczki i przesyłki wartościowe
Przekazywanie gazet
Usługi finansowe
Obroty pocztowe we wschodnich dyrekcjach
Przewozy poczty
Poczta konna
Przewóz kolejami
Przewozy samochodowe
Przewozy lotnicze
Poczta wiejska
Służba doręczeniowa
Poczta w czasie wojen
Pierwsza wojna światowa
Druga wojna światowa
Poczta Niemiecka na terenach okupowanych
Finanse Poczty Rzeszy
Podsumowanie

Zakończenie
Bibliografia

193 strony, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021