wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 56.00 53,20   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

ROZWIĄZANIA INSTYTUCJONALNE POLSKIEGO SYSTEMU FINANSOWEGO


KRAŚ I. MISZTAL P. CHOJNACKA K.J. JEDLIŃSKA R. RED.

wydawnictwo: ASPRA, 2020, wydanie I

cena netto: 56.00 Twoja cena  53,20 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Rozwiązania instytucjonalne polskiego systemu finansowego

Stan obecny i perspektywy rozwoju


Recenzowana praca spełnia w wysokim stopniu wymogi pracy naukowej i może być rekomendowana jako pomoc dla dydaktyków, teoretyków oraz praktyków w zakresie polskiego systemu finansowego. Stanowi interesujące i wartościowe opracowanie pod względem poznawczym i praktycznym. Zagadnienia naukowe będące przedmiotem dociekań badaczy są aktualne, złożone badawczo i tworzą płaszczyznę do dalszych dyskusji i polemik związanych z instytucjonalnymi rozwiązaniami polskiego systemu finansowego.

Z recenzji dr. hab. Leszka Bieleckiego, prof. UJK,
Kierownika Zakładu Prawa Gospodarczego i Finansowego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzowana monografia może stanowić wartościowe źródło wiedzy dla osób pragnących zapoznać się z ewolucją polskiego systemu finansowego i perspektywami jego rozwoju przez pryzmat wybranych do analizy instytucji. Dotyczy to także studentów uczelni oferujących te kierunki studiów, w programach których uwzględniono zagadnienia systemu finansowego kraju. Praca może być także przydatna badaczom i analitykom zajmującym się problematyką systemu finansowego Polski od strony teoretycznej i analityczno-badawczej. I wreszcie książka może być także przydatna dla praktyków gospodarczych odpowiedzialnych za kreowanie i funkcjonowanie poszczególnych instytucji w systemie finansowym Polski.

Z recenzji dr hab. Marianny Kotowskiej-Jelonek, prof. PŚk,
Kierownika Katedry Ekonomii i Finansów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach

Wstęp (Ireneusz Kraś, Piotr Misztal)       9

I. Katarzyna J. Chojnacka:
Istota i charakterystyka systemu finansowego      . 15
1.1. Pojęcie i cechy systemu finansowego państwa     15
1.2. Funkcje i cele systemu finansowego – ich istota i znaczenie                  . 23
1.3. Instytucje finansowe jako pośrednicy w systemie finansowym a normy prawne: od zadań do funkcji   . 26
1.4. Rodzaje systemów finansowych na świecie w zarysie i fazy ich rozwoju                30
1.5. System finansowy w Polsce – kierunki rozwoju    . 34
1.6. Sieć bezpieczeństwa finansowego w Polsce – od założeń do rozwiązań instytucjonalnych      . 37
1.7. Polski system finansowy i jego rozwój w liczbach    41

II. Ireneusz Kraś:
Narodowy Bank Polski (NBP) jako bank centralny państwa  45
2.1. Istota i geneza bankowości centralnej w Polsce     45
2.2. Powstanie NBP                 51
2.3. Struktura organizacyjna NBP           . 54
2.4. Cele, zadania i funkcje NBP            71
2.5. Niezależność banku centralnego w Polsce       87
2.6. Przyszłość funkcjonowania NBP           . 94

III. Katarzyna J. Chojnacka:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG)         99
3.1. Geneza i organizacja BFG            . 100
3.2. Cele, misja i funkcje BFG            103
3.3. Szczegółowa analiza zadań i współpraca z innymi instytucjami w sieci bezpieczeństwa i nie tylko    105
3.4. Finansowanie działalności BFG i perspektywy rozwoju  111
3.5. Procedura wprowadzania zmian, aktualności, wnioski i rekomendacje                 118

IV. Renata Jedlińska:
Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)        . 129
4.1. Rys historyczny, podstawy prawne i status prawnoustrojowy działania KNF          129
4.2. Struktura organizacyjna Komisji, organizacja UKNF  . 135
4.3. Nadzór nad Komisją, działalność nadzorcza Komisji  . 153
4.4. Cele, zadania, funkcje KNF           . 158
4.5. Współpraca KNF z innymi podmiotami       170
4.6. Perspektywy rozwoju KNF            183

V. Piotr Misztal:
Giełda Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie  . 187
5.1. Istota i geneza GPW w Warszawie         187
5.2. Cele, funkcje i zadania GPW w Warszawie      192
5.3. Współpraca GPW w Warszawie z innymi instytucjami . 205
5.4. Perspektywy rozwoju GPW w Warszawie      . 210

Zakończenie (Ireneusz Kraś, Piotr Misztal)        215

Abstract                      219
Bibliografia                     221
Spis rysunków, schematów, tabel, wykresów        239

240 stron, Format: 16.0x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022