wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   1 egz. / 102.79 97,65   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

GENETYKA KRÓTKIE WYKŁADY


FLETCHER H.L. HICKEY G.I.

wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie IV

cena netto: 102.79 Twoja cena  97,65 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Genetyka

Krótkie wykłady


Krótkie wykłady Genetyka to kolejne, czwarte już wydanie podręcznika, który umożliwia studentom szybkie odnalezienie i zrozumienie podstawowych informacji i pojęć z danego tematu.

Autorzy dokonali znacznych zmian i rozszerzeń. W sekcji poświęconej genetyce molekularnej nastąpiła gruntowna rewizja treści, ograniczająca ilość informacji szczegółowych. Opisom procesów transkrypcji i translacji nadana została bardziej zwięzła forma, jednocześnie w tej sekcji wprowadzono treści dotyczące mutacji DNA i ich naprawy. Zmodyfikowano także sekcję poświęconą technologii DNA, poszerzając problematykę wykorzystania w badaniach tego związku zdolności pasm DNA do znajdowania pasm kompatybilnych i parowania. Skoncentrowano się na opisie koncepcji i zasad, pozostawiając zawiłości podręcznikowi Krótkie wykłady Biologia molekularna. Wprowadzono nową sekcję poświęconą sekwencjonowaniu DNA z intencją przedstawienia rozwoju tej technologii w minionym trzydziestoleciu. Sekcje dotyczące biotechnologii i organizmów transgenicznych zostały zaktualizowane, dodano również materiał poświęcony klonowaniu zwierząt i komórkom macierzystym.

Krótkie wykłady Genetyka obejmuje tematy takie jak:

  • Genetyka molekularna
  • Organizacja genomu
  • Mechanizmy dziedziczenia
  • Genetyka populacyjna i ewolucja
  • Technologia DNA
  • Genetyka człowieka
  • Metabolizm azotu

Niniejszy podręcznik skierowany jest do studentów nauk przyrodniczych i medycznych, wykładowców i wszystkich zainteresowanych genetyką, zarówno klasyczną, jak i molekularną. Sprawdzi się w sytuacji wymagającej odświeżania wiedzy i będzie przydatnym zestawem powtórkowym.

Wykaz skrótów IX

Sekcja A – GENETYKA MOLEKULARNA 1
A1 Struktura DNA 1
A2 Geny 10
A3 Kod genetyczny 15
A4 Od DNA do białek 19
A5 Mutacje DNA 24
A6 Mutageny i naprawa DNA 31
A7 Regulacja ekspresji genów 41
A8 Epigenetyka i modyfikacje chromatyny 54

Sekcja B – ORGANIZACJA GENOMU 63
B1 Koncepcje genomiki 63
B2 Genomy prokariotów 72
B3 Genomy eukariotów 79
B4 Chromosomy 88
B5 Podział komórki 99
B6 Bakteriofagi 103
B7 Wirusy eukariotyczne 110

Sekcja C – MECHANIZMY DZIEDZICZENIA 118
C1 Podstawy genetyki mendlowskiej 118
C2 Więcej o genetyce mendlowskiej 127
C3 Mejoza i gametogeneza 136
C4 Rekombinacja 144
C5 Sprzężenie 153
C6 Transfer genów między bakteriami 162
C7 Geny w organellach eukariotów 171
C8 Dziedziczenie cech iloäciowych 176
C9 Determinacja płci 189
C10 Płeć i dziedziczenie 196
C11 Geny w rozwoju osobniczym 200
C12 Wsobność 211
C13 Elementy rachunku prawdopodobieństwa 218
C14 Testy zgodnoäci rozkładów: test chi-kwadrat i testy dokładne 225

Sekcja D – GENETYKA POPULACJI I EWOLUCJA 233
D1 Wstęę 233
D2 Ewolucja przez dobór naturalny 239
D3 Geny w populacjach – równowaga Hardy’ego-Weinberga 248
D4 Różnorodność genetyczna 259
D5 Ewolucjonizm neodarwinowski: wpływ doboru na allele 266
D6 Zmiany chromosomów w procesie ewolucji 273
D7 Gatunki i specjacja 288
D8 Poliploidia 298
D9 Filogeografia, zegary molekularne i drzewa filogenetyczne 305
D10 Ewolucja człowieka 313

Sekcja E – TECHNOLOGIA MANIPULACJI DNA 320
E1 Wykorzystanie specyficzności sekwencji do badania kwasów nukleinowych 320
E2 Reakcja łańcuchowa polimerazy (PCR) i zwi¦zana z ni¦ technologia 329
E3 Sekwencjonowanie DNA 335
E4 Klonowanie DNA i transfekcja 345
E5 Bioinformatyka 357

Sekcja F – GENETYKA CZŁOWIEKA 367
F1 Choroby genetyczne 367
F2 Badanie genetyczne 382
F3 Geny i nowotwory 387
F4 Terapia genowa 394

Sekcja G – ZASTOSOWANIA GENETYKI 401
G1 Genetyka w kryminalistyce 401
G2 Biotechnologia 412
G3 Organizmy transgeniczne 421
G4 Klonowanie zwierz¦t 428
G5 Farmakogenetyka 432
G6 Etyka 436

Bibliografia 448
Indeks 459

490 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021