wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

E-LEARNING NA UCZELNIACH KONCEPCJE ORGANIZACJA WDRAŻANIE


TADEUSIEWICZ R. RED.

wydawnictwo: PWN, 2021, wydanie I

cena netto: 68.19 Twoja cena  64,78 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

E-learning na uczelniach

Koncepcje, organizacja, wdrażanie


Niniejsza publikacja ukazuje praktyczny aspekt wdrożenia tzw. e-learningu na uczelniach wyższych. Próby wprowadzania tej formy nauczania były już podejmowane przez polskie szkoły wyższe, ale prawdziwą „eksplozję e-learningu” mogliśmy zaobserwować podczas pandemii koronawirusa.

Książka została przygotowana jako pokłosie przemyśleń, działań i doświadczeń autorów, powstałych podczas organizacji nauczania w trybie zdalnym. Ważnym elementem są także opinie studentów, którzy z tych metod korzystali i którzy „na własnej skórze” poznali ich zalety oraz wady.

  • Jak sprawić, aby wykład przekazywany na odległość angażował aktywność studenta?
  • W jaki sposób prowadzić na odległość ćwiczenia, zapewniając autentykację uczestników?
  • Jak bezkontaktowo przeprowadzać egzaminy oraz obrony prac dyplomowych?

Niewątpliwą zaletą książki jest omówienie zdalnego kształcenia w zakresie nauk technicznych i ścisłych. Właśnie na tych kierunkach student musi posiadać umiejętności praktyczne, nabywane w laboratoriach, w czasie ćwiczeń oraz prowadzonych doświadczeń.

Książka zawiera także część związaną z konkretnymi narzędziami do prowadzenia e-learningu. Autorzy oceniają je, porównują i poddają wielostronnej dyskusji. Warto skorzystać z doświadczeń tych, którzy używali tych programów i uzyskali określone skutki. Tego się nie wyczyta się w instrukcji obsługi, oferowanej przez producenta.

Streszczenie
Wstęp

CZĘŚĆ I. ZDALNIE PROWADZONE WYKŁADY

1. Metoda udostępniania studentom wykładów do samodzielnie aktywnie sterowanego ich przyswajania
1.1. Wstęp
1.2. Dawny entuzjazm i twarda konieczność
1.3. Pierwsze rozwiązanie - na szybko
1.4. Organizacja e-nauczania
1.5. Rozwiązanie długofalowe
1.6. Zastosowane ulepszenia
1.7. Zalety użycia samoobsługowych wykładów
1.8. Rola komentarza głosowego
1.9. Dalsze zalety
1.10. Podsumowanie

2. Kształcenie w zakresie podstaw elektroniki wspomagane technikami e-learningowymi
2.1. Wstęp
2.2. Wprowadzenie w kontekst - istotność techniki analogowej
2.3. W stronę realizmu - próba na małej grupie
2.4. Rola technik e-learningowych - wsparcie
2.5. Okres zagrożenia SARS-CoV-2: od wsparcia do zastępowania zajęć - instrumentarium domowe
2.6. Systemy telekonferencyjne
2.7. Rola narzędzi symulacyjnych
2.8. Sprzętowe laboratorium na odległość
2.9. Ukryty potencjał - wideodydaktyka

CZĘŚĆ II. ĆWICZENIA LABORATORYJNE NA ODLEGŁOŚĆ

3. Metodyka zdalnego prowadzenia ćwiczeń laboratoryjnych z obszaru automatyki
3.1. Metodyka prowadzenia laboratorium problemowego bazującego na ćwiczeniach eksperymentalnych
3.2. Metodyka prowadzenia wykładu, laboratorium symulacji i projektu
3.3. Podsumowanie

4. Przygotowanie studentów do badań naukowych przez korzystanie z e-learningu na sprzętowych zajęciach laboratoryjnych
4.1. Ciekawostki na wykładzie - inspirowanie studentów do pracy naukowej
4.2. Wprowadzenie do zajęć z elektronicznej aparatury medycznej
4.3. Nowe elementy w alternatywnych sprawozdaniach z wirtualnych ćwiczeń
4.3.1. Pokazy w internecie zamiast ćwiczeń w laboratorium
4.3.2. Badania literaturowe - unikatowość tematów przy dużej liczbie studentów
4.3.3. Planowanie eksperymentu naukowego w ramach sprawozdania
4.3.4. Częściowe wykonywanie badań naukowych przy realizacji zajęć projektowych
4.4. Plan przygotowywania studentów do pracy naukowej w czasie wykładu w kolejnym semestrze zdalnym
4.5. Podsumowanie

5. E-learning w realizacji zajęć wykładowych i laboratoryjnych z zakresu systemów automatyki budynkowej
5.1. Wstęp
5.2. Wykłady
5.3. Wykłady z elementami e-learningu - formuły i narzędzia
5.4. Wykłady zdalne w okresie zawieszenia zajęć - koncepcja i doświadczenia
5.5. Laboratoria
5.6. Elementy e-learningu w organizacji laboratoriów automatyki budynkowej
5.7. Laboratoria zdalne w okresie zawieszenia zajęć - koncepcje i doświadczenia
5.8. Podsumowanie

6. Zdalne przeprowadzanie ćwiczeń laboratoryjnych przy użyciu rzeczywistej aparatury do przedmiotu Integracja Systemów Pomiarowych
6.1. Inspiracje
6.2. Zasady prowadzenia zajęć laboratoryjnych
6.3. Stanowiska laboratoryjne
6.3.1. Struktura sprzętu
6.3.2. Konfiguracja przygotowawcza
6.3.3. Zasady zdalnej komunikacji
6.4. Ćwiczenia zrealizowane zdalne
6.4.1. Standardy RS232C oraz SCPI
6.4.2. Standard Modbus
6.4.3. Standardy RS-485, TDM
6.5. Identyfikacja studenta
6.6. Studenci - sprzężenie zwrotne
6.7. Ćwiczenia w przygotowaniu
6.7.1. Charakterystyka diody
6.7.2. Mostek
6.8. Podsumowanie

7. Nauczanie zdalne w programowaniu, robotyce i informatyce śledczej. Narzędzia i metody prowadzenia laboratoriów
7.1. Wstęp
7.2. Laboratoria specjalistyczne
7.2.1. Laboratorium informatyki śledczej
7.2.2. Laboratorium robotyki
7.2.3. Laboratorium programowania-język Python
7.3. Podsumowanie

8. Bariery i wyzwania w nauczaniu online elektroniki
8.1. Wstęp
8.2. Bariery
8.3. Wyzwania
8.3.1. Ideały i codzienność
8.3.2. Organizacja laboratorium
8.4. Nauczanie
8.4.1. Narzędzia do przekazywania treści
8.4.2. Narzędzia wspierające wirtualne zajęcia laboratoryjne
8.4.3. Zajęcia laboratoryjne oniine w praktyce
8.5. Podsumowanie

9. Modyfikacje zajęć stacjonarnych pod kątem realizacji w formie wirtualnej na przykładzie przedmiotu Sieci transmisji danych
9.1. Wstęp
9.2. Zasady prowadzenia zajęć z przedmiotu Sieci transmisji danych przed przejściem na tryb zdalny
9.2.1. Zajęcia wykładowe
9.2.2. Zajęcia laboratoryjne
9.2.3. Zajęcia projektowe
9.2.4. Konsultacje i spotkania z prowadzącym
9.2.5. Obecności na zajęciach, zaliczenia i egzamin końcowy
9.3. Modyfikacje metodyki prowadzenia zajęć dla potrzeb realizacji zajęć zdalnych
9.3.1. Zmiany w zajęciach wykładowych
9.3.2. Zmiany w zajęciach laboratoryjnych
9.3.3. Zmiany w zajęciach projektowych
9.3.4. Zmiany ogólne w ramach kursu
9.4. Kooperacja ze studentami i ich opinie
9.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ III. JAK KONTROLOWAĆ WIEDZĘ STUDENTA BEZ OSOBISTEGO KONTAKTU

10. Obrony oniine - wyzwania, problemy, doświadczenia
10.1. Wstęp
10.2. Organizacja, podstawy i wymagania prawne
10.3. Okres zamknięcia uczelni, przygotowania i testy
10.4. Organizacja i przeprowadzanie obron
10.5. Podsumowanie

CZĘŚĆ IV. PYTANIA FUNDAMENTALNE

11. Autorytet nauczyciela akademickiego - jak budować i utrzymać w nauczaniu zdalnym?
11.1. Wstęp
11.1.1. Pojęcia podstawowe
11.1.2. Wjakim celu warto budować autorytet
11.1.3. Świadome budowanie autorytetu
11.2. Metody budowania autorytetu
11.2.1. Personalny charakter autorytetu
11.2.2. Wzajemny szacunek studenta i profesora
11.2.3. Praca wspierana przez pasję
11.2.4. Stawianie granic
11.2.5. Równe traktowanie a praca ze studentami zdolnymi
11.2.6. Więź jako element autorytetu
11.2.7. Wizerunkowy składnik autorytetu
11.2.8. Nauczyciel i profesjonalista
11.2.9. Uczenie się jako proces ciągły
11.2.10. Wzajemne wspieranie się autorytetów
11.3. Podsumowanie

12. Wieloaspektowość e-learningu przy nabywaniu przez studentów kompetencji związanych z kierowaniem projektami i rozwojem architektury systemów IT
12.1.Wstęp
12.2. Kompetencje architekta i kierownika projektu w branży informatycznej
12.3. Uwarunkowania w nauczaniu zarządzania projektami informatycznymi
12.4. Analiza rozwiązań w nauczaniu zarządzania projektami informatycznymi
12.5.Nauczanie bazujące na projektach (Project-BasedLearning, PBL)
12.6. Metody zdobywania i utrwalania wiedzy
12.7. Rozwój kompetencji społecznych
12.8. Problemy z przeprowadzaniem zajęć w czasach pandemii
12.9. Przeprowadzenie egzaminu testowego wzorowanego na egzaminie certyfikowanym
12.10. Zajęcia z architektury systemów informatycznych
12.11. Rozwiązania na przyszłość
12.12. Podsumowanie

CZĘŚĆ V. OPINIE I SPOSTRZEŻENIA STUDENTÓW

13. Narzędzia, metody i organizacja zdalnego nauczania w laboratorium automatyki okiem studenta
13.1. Wstęp
13.2. Pracujemy zdalnie - obecność i aktywność
13.3. Student w okowach pracy zdalnej - opinie, refleksje
13.4. Podsumowanie

CZĘŚĆ VI. OMÓWIENIE WŁAŚCIWOŚCI NARZĘDZI I ICH PORÓWNANIE

14. Metody i narzędzia wykorzystywane do nauczania zdalnego przez nauczycieli akademickich uczelni technicznej w okresie pandemii
14.1. Wstęp
14.2. Dostępne ogólnouczelniane narzędzia do nauczania zdalnego
14.2.1. Uczelniana Platforma e-Learningowa (UPeL)
14.2.2. ClickMeeting
14.2.3. MS Teams
14.3. Statystyka stosowanych metod i narzędzi z uwzględnieniem formy zajęć
14.4. Uwagi i komentarze
14.5. Podsumowanie

15. Metodyka myślenia projektowego w zdalnym nauczaniu
15.1. Wstęp
15.2. Metoda tutoringu inspirowana metodyką myślenia projektowego
15.3. Podsumowanie

16. Analiza porównawcza popularnych narzędzi do telekonferencji
16.1. Wstęp
16.2. Wymagania dotyczące zajęć laboratoryjnych z informatyki
16.3. ClickMeeting -jedyne oficjalne narzędzie do e-learningu na AGH przed koronawirusem
16.4. Microsoft Teams
16.5. Cisco Webex
16.6. Zoom
16.7. BigBlueButton
16.8. Discord
16.9. Google Meet i Hangout
16.10. Skype (bezpłatna wersja)
16.11. Signal
16.12. Inne narzędzia
16.13. Narzędzia do telekonferencji pod konkretne zastosowanie
16.14. Podsumowanie

17. Wykorzystanie MS Teams do prowadzenia zajęć z podstaw elektrotechniki
17.1. Wstęp
17.2. E-learning
17.3. Podstawy elektrotechniki
17.4. Wybór MS Teams
17.5. Nowa rzeczywistość
17.6. Elektrotechnika online
17.7. MultiSim
17.8. Prace pisemne i ocenianie
17.9. Podsumowanie

18. DokuWiki jako system do wygodnego tworzenia i udostępniania materiałów dydaktycznych
18.1. Wstęp
18.2. Problemy z często stosowanymi metodami przygotowania i zamieszczania treści
18.3. DokuWiki - podstawowe zalety
18.4. Wymagania techniczne i proces instalacji
18.5. Hierarchia treści
18.6. Uprawnienia dostępu
18.7. Rozszerzenia
18.8. Osadzanie treści jednej strony wiki na innej stronie
18.9. Usuwanie stron i sekcji oraz zmiana nazw sekcji
18.10. Organizacja treści
18.11. Historia zmian
18.12. Podsumowanie

355 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2021