wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MACHINE LEARNING PYTHON I DATA SCIENCE


MÜLLER A.C. GUIDO S.

wydawnictwo: HELION, 2021, wydanie I

cena netto: 72.45 Twoja cena  68,83 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Machine learning Python i data science

Wprowadzenie


Uczenie maszynowe kojarzy się z dużymi firmami i rozbudowanymi zespołami. Prawda jest taka, że obecnie można samodzielnie budować zaawansowane rozwiązania uczenia maszynowego i korzystać do woli z olbrzymich zasobów dostępnych danych. Trzeba tylko mieć pomysł i... trochę podstawowej wiedzy. Tymczasem większość opracowań na temat uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji wymaga biegłości w zaawansowanej matematyce. Utrudnia to naukę tego zagadnienia, mimo że uczenie maszynowe jest coraz powszechniej stosowane w projektach badawczych i komercyjnych.

Ta praktyczna książka ułatwi Ci rozpoczęcie wdrażania rozwiązań rzeczywistych problemów związanych z uczeniem maszynowym. Zawiera przystępne wprowadzenie do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, a także sposoby wykorzystania Pythona i biblioteki scikit-learn, uwzględniające potrzeby badaczy i analityków danych oraz inżynierów pracujących nad aplikacjami komercyjnymi. Zagadnienia matematyczne ograniczono tu do niezbędnego minimum, zamiast tego skoncentrowano się na praktycznych aspektach algorytmów uczenia maszynowego. Dokładnie opisano, jak konkretnie można skorzystać z szerokiej gamy modeli zaimplementowanych w dostępnych bibliotekach.

W książce między innymi:

  • podstawowe informacje o uczeniu maszynowym
  • najważniejsze algorytmy uczenia maszynowego
  • przetwarzanie danych w uczeniu maszynowym
  • ocena modelu i dostrajanie parametrów
  • łańcuchy modeli i hermetyzacja przepływu pracy
  • przetwarzanie danych tekstowych

Przedmowa
Kto powinien przeczytać tę książkę
Dlaczego napisaliśmy tę książkę
Jak poruszać się po książce
Zasoby online
Konwencje stosowane w książce
Korzystanie z przykładowego kodu
Podziękowania
Od Andreasa
Od Sarah

Rozdział 1. Wprowadzenie
Dlaczego uczenie maszynowe?
Problemy, które może rozwiązać uczenie maszynowe
Znajomość zadania i znajomość danych
Dlaczego Python?
scikit-learn
Instalacja scikit-learn
Podstawowe biblioteki i narzędzia
Jupyter Notebook
NumPy
SciPy
matplotlib
pandas
mglearn
Python 2 a Python 3
Wersje użyte w tej książce
Pierwsza aplikacja: klasyfikacja gatunków irysa
Zapoznaj się z danymi
Sprawdzanie osiągnięcia sukcesu: dane treningowe i testowe
Najpierw najważniejsze: zapoznaj się z danymi
Budowa pierwszego modelu: k-najbliżsi sąsiedzi
Przewidywania
Ocena modelu
Podsumowanie i przegląd

Rozdział 2. Nadzorowane uczenie maszynowe
Klasyfikacja i regresja
Uogólnianie, nadmierne dopasowanie i niedopasowanie
Relacja złożoności modelu do rozmiaru zestawu danych
Nadzorowane algorytmy uczenia maszynowego
Przykładowe zestawy danych
k-najbliższych sąsiadów
Klasyfikacja k-sąsiadów
Analiza KNeighborsClassifier
Regresja k-sąsiadów
Analiza KNeighborsRegressor
Mocne i słabe strony i parametry
Modele liniowe
Modele liniowe do regresji
Regresja liniowa (inaczej zwykła metoda najmniejszych kwadratów)
Regresja grzbietowa
Model Lasso
Modele liniowe do klasyfikacji
Modele liniowe dla klasyfikacji wieloklasowej
Mocne, słabe punkty i parametry
Naiwne klasyfikatory Bayesa
Mocne i słabe strony oraz parametry
Drzewa decyzyjne
Budowanie drzew decyzyjnych
Kontrolowanie złożoności drzew decyzyjnych
Analiza drzew decyzyjnych
Ważność cech w drzewach
Mocne, słabe strony i parametry
Zespoły drzew decyzyjnych
Lasy losowe
Drzewa regresji ze wzmocnieniem gradientowym (maszyny ze wzmocnieniem gradientowym)
Maszyny wektorów nośnych
Modele liniowe i cechy nieliniowe
Kernel trick
SVM
Dostrajanie parametrów SVM
Wstępne przetwarzanie danych dla maszyn SVM
Mocne i słabe strony oraz parametry
Sieci neuronowe (głębokie uczenie)
Model sieci neuronowej
Dostrajanie sieci neuronowych
Mocne i słabe strony oraz parametry
Szacunki niepewności na podstawie klasyfikatorów
Funkcja decyzyjna
Prognozy prawdopodobieństw
Niepewność w klasyfikacji wieloklasowej
Podsumowanie i przegląd

Rozdział 3. Uczenie nienadzorowane i przetwarzanie wstępne
Rodzaje nienadzorowanego uczenia maszynowego
Wyzwania związane z uczeniem nienadzorowanym
Przetwarzanie wstępne i skalowanie
Różne rodzaje przetwarzania wstępnego
Zastosowanie transformacji danych
Skalowanie danych treningowych i testowych w ten sam sposób
Wpływ przetwarzania wstępnego na uczenie nadzorowane
Redukcja wymiarowości, wyodrębnianie cech i wielorakie uczenie
Analiza głównych komponentów (PCA)
Zastosowanie PCA do zbioru danych Breast Cancer w celu wizualizacji
Powierzchnia własna do wyodrębniania cech
Nieujemna faktoryzacja macierzy (NMF)
Zastosowanie NMF do danych syntetycznych
Stosowanie NMF do obrazów twarzy
Manifold learning z t-SNE
Grupowanie
Grupowanie k-średnich
Przypadki awarii grupowania k-średnich
Kwantyzacja wektorowa lub postrzeganie grupowania k-średnich jako dekompozycji
Grupowanie aglomeracyjne
Grupowanie hierarchiczne i dendrogramy
DBSCAN
Porównanie i ocena algorytmów grupowania
Ocenianie grupowania z prawdą podstawową
Ocenianie grupowania bez prawdy podstawowej
Porównanie algorytmów na zestawie danych twarzy
Podsumowanie metod grupowania
Podsumowanie i przegląd

Rozdział 4. Reprezentacja danych i cechy inżynierskie
Zmienne kategorialne
Kodowanie jeden-z-N (zmienne fikcyjne)
Sprawdzanie danych kategorialnych zakodowanych w postaci ciągów znaków
Liczby mogą kodować zmienne kategorialne
Dzielenie, dyskretyzacja, modele liniowe i drzewa
Interakcje i wielomiany
Jednowymiarowe transformacje nieliniowe
Automatyczny wybór cechy
Statystyki jednoczynnikowe
Wybór cechy na podstawie modelu
Iteracyjny wybór cech
Wykorzystanie wiedzy eksperckiej
Podsumowanie i przegląd

Rozdział 5. Ocena i doskonalenie modelu
Walidacja krzyżowa
Walidacja krzyżowa w scikit-learn
Korzyści z walidacji krzyżowej
Stratyfikowana k-krotna walidacja krzyżowa i inne strategie
Większa kontrola nad walidacją krzyżową
Walidacja krzyżowa z pominięciem
Walidacja krzyżowa z podziałem losowym
Walidacja krzyżowa z grupami
Przeszukiwanie siatki
Proste przeszukiwanie siatki
Nadmierne dopasowanie parametrów i zestaw walidacyjny
Przeszukiwanie siatki z walidacją krzyżową
Analiza wyniku walidacji krzyżowej
Przeszukiwanie przestrzeni, które nie są siatkami
Korzystanie z różnych strategii walidacji krzyżowej z przeszukiwaniem siatki
Zagnieżdżona walidacja krzyżowa
Równoległa walidacja krzyżowa i przeszukiwanie siatki
Wskaźniki oceny i punktacja
Pamiętaj o celu
Metryki klasyfikacji binarnej
Rodzaje błędów
Niezbalansowane zestawy danych
Macierze błędu
Branie pod uwagę niepewności
Krzywe precision-recall i krzywe ROC
Charakterystyka pracy odbiornika (ROC) i AUC
Metryki klasyfikacji wieloklasowej
Metryki regresji
Używanie metryk oceny w wyborze modelu
Podsumowanie i przegląd

Rozdział 6. Łańcuchy algorytmów i potoki
Wybór parametrów z przetwarzaniem wstępnym
Tworzenie potoków
Używanie potoków w przeszukiwaniu siatki
Ogólny interfejs potoku
Wygodne tworzenie potoków za pomocą funkcji make_pipeline
Dostęp do atrybutów kroku
Dostęp do atrybutów klasy GridSearchCV
Kroki przetwarzania wstępnego przeszukiwania siatki i parametry modelu
Przeszukiwanie siatki modeli
Podsumowanie i przegląd

Rozdział 7. Praca z danymi tekstowymi
Typy danych przedstawione jako ciągi znaków
Przykładowe zastosowanie: analiza recenzji filmowych
Przedstawianie danych tekstowych w postaci worka słów
Stosowanie worka słów do przykładowego zestawu danych
Zastosowanie worka słów do recenzji filmowych
Słowa pomijalne
Skalowanie danych z tf-idf
Badanie współczynników modelu
Worek słów z więcej niż jednym słowem (n-gram)
Zaawansowana tokenizacja, stemming i lematyzacja
Modelowanie tematów i grupowanie dokumentów
Utajniona alokacja Dirichleta
Podsumowanie i przegląd

Rozdział 8. Podsumowanie
Podejście do problemu uczenia maszynowego
Informowanie ludzi
Od prototypu do produkcji
Testowanie systemów na produkcji
Tworzenie własnego estymatora
Co dalej
Teoria
Inne narzędzia i pakiety do uczenia maszynowego
Ranking, systemy rekomendujące i inne rodzaje uczenia
Modelowanie probabilistyczne, wnioskowanie i programowanie probabilistyczne
Sieci neuronowe
Skalowanie do większych zestawów danych
Doskonalenie umiejętności

Podsumowanie
O autorach
Kolofon

320 stron, Format: 16.6x24.0cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022