wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

KONTENERYZACJA W TRANSPORCIE MORSKIM


GOSTOMSKI E. MILER R.K. NOWOSIELSKI T.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 88.89 Twoja cena  84,45 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Konteneryzacja w transporcie morskim


Celem niniejszej monografii jest próba jak najszerszego (systemowego, holistycznego oraz interdyscyplinarnego) podejścia do identyfikacji współczesnych wyzwań, jak również przedstawienie aktualnej pragmatyki funkcjonowania skonteneryzowanego transportu morskiego w realiach dynamicznych zmian rynkowych powodowanych stochastycznymi zjawiskami globalnymi (z uwzględnieniem efektu pandemii). Podjęte zostały wszystkie kluczowe wiązki problemów i wyzwań, począwszy od czynników natury ekonomicznej i zarządczej, poprzez wyzwania organizacyjno-techniczne, operacyjne, legislacyjne oraz informacyjno-informatyczne, a na aspektach proekologicznych kończąc (w kontekście postulowanego obniżenia antropopresyjności transportu morskiego i jego dekarbonizacji).

Niniejsza pozycja jest adresowana do interesariuszy szeroko rozumianego świata gospodarki morskiej i transportu morskiego, pracowników przedsiębiorstw portowych i armatorskich wszystkich szczebli, gremiów decydujących o strukturze kontenerowego systemu transportowego i standardach implementowanych w transporcie morskim, pracowników administracji morskiej, a także do studentów, których profil studiów mieści się w obszarze ekonomiki i zarządzania transportem morskim.

Wstęp 9
Glosariusz terminów i wykaz skrótów (akronimów) 17

Rozdział 1
Geneza procesów konteneryzacji w wymianie międzynarodowej 25
1.1. Przedkontenerowe jednostki ładunkowe w transporcie i wynalezienie kontenera 25
1.2. Implikacje spowodowane wprowadzeniem kontenerów w gospodarce światowej 29
1.3. Determinanty rozwoju konteneryzacji na świecie ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego 32

Rozdział 2
Kontener jako jednostka ładunkowa 43
2.1. Definicja i zasady normalizacji kontenerów 43
2.2. Konstrukcja kontenerów 51
2.3. Rodzaje kontenerów (systematyka kontenerów) 57

Rozdział 3
Kontenerowy System Transportowy i wielogałęziowe systemy transportu 67
3.1. Pojęcie Kontenerowego Systemu Transportowego 67
3.2. Modalne systemy transportu kontenerów 75
3.3. Wielomodalne (międzygałęziowe) systemy transportu kontenerów 83
3.4. Systemowe regulacje prawne w krajowym i międzynarodowym obrocie kontenerowym 90
3.4.1. Międzynarodowa Konwencja o Bezpiecznych Kontenerach CSC (Convention for Safe Containers) 90
3.4.2. Regulacje prawne dotyczące przewozu ładunków niebezpiecznych w kontenerach ze szczególnym uwzględnieniem konwencji IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) 94

Rozdział 4
Rozwój światowej floty kontenerowców 99
4.1. Rodzaje statków do przewozu kontenerów 99
4.2. Wielkości i struktura światowej floty kontenerowej 104
4.3. Wpływ pandemii Covid-19 na światową flotę kontenerową i perspektywy jej wykorzystania 108
4.4. Najwięksi światowi operatorzy kontenerowi w transporcie morskim 113
4.5. Charakterystyka wybranych armatorów kontenerowych 117
4.6. Majątek, kapitał, przychody i koszty wybranego armatora kontenerowego - Hapag-Lloyd 124

Rozdział 5
Wielkość i struktura geograficzna międzynarodowych przewozów kontenerowych w transporcie morskim 127
5.1. Światowy park kontenerów stosowanych w transporcie morskim 127
5.2. Podatność ładunków na konteneryzację w międzynarodowym obrocie towarowym 130
5.3. Rozmiary i kierunki globalnych przewozów kontenerowych drogą morską 133
5.4. Wielkość i struktura geograficzna globalnego obrotu kontenerowego w portach morskich 137
5.5. Puste kontenery w międzynarodowym handlu morskim (repozycja) 144

Rozdział 6
Rola portowych terminali kontenerowych w morskim obrocie kontenerowym 147
6.1. Pojęcie terminala kontenerowego 147
6.2. Suche porty 150
6.3. Depoty kontenerowe 151
6.4. Charakterystyka morskich terminali kontenerowych 153
6.5. Wybrani globalni operatorzy morskich terminali kontenerowych 157
6.6. Majątek, kapitał, koszty i przychody terminala kontenerowego na przykładzie grupy Eurokai 169

Rozdział 7
Organizacyjne i techniczne uwarunkowania funkcjonowania portowych terminali kontenerowych 173
7.1. Modele funkcjonowania portowych terminali kontenerowych 173
7.2. Czynniki determinujące terminalowe operacje obsługi kontenerów 187
7.3. Infrastruktura i suprastruktura terminalowa 191
7.4. Usługi oferowane przez portowe terminale kontenerowe 198
7.4.1. Formowanie i rozformowywanie kontenerów w handlu morskim 198
7.4.2. Sztauowanie kontenerów na statku 202
7.4.3. Dostęp do terminalowego systemu operacyjnego dla gestorów ładunków 205

Rozdział 8
Koszty transportu i przeładunku kontenerów w międzynarodowym transporcie morskim 209
8.1. Podział kosztów transportu i przeładunku kontenerów między eksportera i importera 209
8.2. Opłaty portowe związane z korzystaniem przez morskich przewoźników kontenerowych z portów i terminali kontenerowych 213
8.3. Opłaty agencji celnych w ramach procedur celnych przy przewozie towarów w kontenerach 216
8.4. Stawki frachtowe w morskich przewozach kontenerów 222
8.5. Opłaty za usługi terminali kontenerowych naliczane eksporterom i importerom skonteneryzowanych towarów 227
8.6. Indeksy w morskim obrocie kontenerowym 232

Rozdział 9
Dokumenty w międzynarodowym transporcie morskim 239
9.1. Umowa bukingowa i lista bukingowa 239
9.2. Morski list przewozowy - Seawaybill 243
9.3. Konosament liniowy 246
9.4. Konosament bezpośredni, multimodalny i FIATA 248
9.5. Umowa o udostępnienie przestrzeni ładunkowej - Slothire 254
9.6. Rola konosamentu w rozliczeniach międzynarodowych za pomocą akredytywy dokumentowej 256
9.7. Manifest ładunkowy - Ship cargo manifest 257

Rozdział 10
Ubezpieczenie kontenerów i statków w żegludze morskiej 259
10.1. Przesłanki ubezpieczania kontenerów, ładunków i kontenerowców 259
10.2. Ubezpieczenie statków 263
10.3. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej związanej z eksploatacją statku 265
10.4. Ubezpieczenia cargo 266

Rozdział 11
Technologie informacyjno-informatyczne (telematyczne) w zarządzaniu procesami konteneryzacji transportu morskiego 269
11.1. Zadania i architektura systemów telematyki w zarządzaniu procesami konteneryzacji 269
11.2. Systemy monitoringu kontenerowych jednostek ładunkowych w transporcie morskim 273
11.3. Systemy ładunkowe w kontenerowym transporcie morskim (klasy vessel planning) 279
11.4. Systemy terminalowe kontenerowego transportu morskiego (klasy TOS) 285
11.5. Systemy dostępowe do terminalowego systemu operacyjnego dla gestorów ładunków (system dostępowy dla spedytorów, system awizacji, OCR) 293

Zakończenie 305
Bibliografia 309
Spis rysunków 319
Spis tabel 323

326 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022