wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

OKAZJE W ZARZĄDZANIU INNOWACJAMI W FIRMACH SEKTORA MŚP


LACHIEWICZ S. MATEJUN M. MIKOLÁŠ Z.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 95.60 Twoja cena  90,82 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Okazje w zarządzaniu innowacjami w firmach sektora MŚP


W monografii zaprezentowano zintegrowane i dynamiczne podejście oparte na okazjach do rozwoju innowacyjności firm sektora MŚP.

Obejmuje ono 10-etapowy proces eksploracji i eksploatacji okazji przebiegający w określonych warunkach kulturowych i organizacyjnych charakterystycznych dla firm reprezentujących przedsiębiorczy styl zarządzania. Wykorzystanie tego podejścia pozwala na wdrażanie innowacji o wyższym poziomie oryginalności, osiąganie większych korzyści z działalności innowacyjnej oraz redukuje bariery zarządzania innowacjami. Efekty te zweryfikowano pozytywnie na podstawie badań ilościowych na próbie 978 firm z 6 krajów europejskich oraz w ramach 10 pogłębionych studiów przypadku liderów innowacyjności z Czech i Polski. Aplikacyjność modelu została zapewniona przez sformułowanie określonych zaleceń (metazasad) dla firm planujących rozwijać podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami. Zostały one sformułowane na tyle ogólnie, iż pozwalają na kreatywne stosowanie różnorodnych rozwiązań szczegółowych dostosowanych do zakresu działania i specyfiki konkretnych przedsiębiorstw w praktyce gospodarczej.

„Recenzowana monografia stanowi nie tylko ciekawe, ale w istotnym zakresie - pionierskie opracowanie w tak kompleksowy sposób traktujące o podejściu opartym na okazjach do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach (MŚP). Praca wypełnia istniejącą wyraźną lukę w zakresie tej problematyki, gdyż w znaczącym stopniu uzupełnia i porządkuje wiedzę dotyczącą istoty i składowych oraz determinant podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwach. Recenzowana książka jest wyjątkowo solidnym opracowaniem naukowym o wysokiej wartości merytorycznej, zawierającym niezwykle bogaty przegląd badań światowych dotyczących podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami, modelu tego podejścia i jego weryfikację w obszernych badaniach empirycznych".

Prof. dr hab. Teresa Kraśnicka, fragment recenzji

„Recenzowana książka porusza bardzo aktualne zagadnienia, istotne zarówno z poznawczego, jak i pragmatycznego - aplikacyjnego punktu widzenia. Zalety pracy to jej aktualność, kompleksowość analiz empirycznych i stopień szczegółowości. Na polskim rynku wydawniczym czy w polskiej literaturze przedmiotu nadal jest relatywnie niewiele publikacji dotyczących szans, okazji czy sposobności, stąd wybór problematyki badawczej przez Autorów uważam za ważny i właściwy. Książka zawiera szeroki wachlarz narzędzi badawczych (ankietyzacja na próbie 978 przedsiębiorstw z sześciu krajów, Polski, Czech, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, a także 10 pogłębionych studiów przypadków przedsiębiorstw z Polski i Czech). Wyniki badań są rzetelne i bardzo dobrze udokumentowane, a wnioski poznawczo interesujące".

Prof. dr hab. Krzysztof Wach, fragment recenzji

Wprowadzenie 9

Rozdział 1
Znaczenie i uwarunkowania zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP 19
1.1. Rola i cechy działalności firm z sektora MŚP - Stefan Lachiewicz 19
1.2. Innowacje i innowacyjność przedsiębiorstw w naukach o zarządzaniu - Zdeněk Mikoláš 29
1.3. Specyfika zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP - Stefan Lachiewicz 39
1.4. Innowacyjność a potencjał konkurencyjny i konkurencyjność firm sektora MŚP - Zdeněk Mikoláš 49

Rozdział 2
Okazje w zarządzaniu firmami sektora MŚP 59
2.1. Pojęcie, cechy charakterystyczne i zakres okazji w naukach o zarządzaniu - Marek Matejun 59
2.2. Konceptualizacja i rodzaje okazji w naukach o zarządzaniu - Marek Matejun 67
2.3. Znaczenie okazji w zarządzaniu firmami sektora MŚP - Marek Matejun 78
2.4. Proces i ogólne determinanty eksploracji i eksploatacji okazji w firmach sektora MŚP - Marek Matejun 91

Rozdział 3
Modelowe ujęcie podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP 105
3.1. Komponenty podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w mikro, małych i średnich firmach - Marek Matejun 105
3.2. Metazasady podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP - Marek Matejun 114
3.2.1. Metazasady w ramach komponentu potencjału 114
3.2.2. Metazasady w ramach komponentu działania 122
3.3. Orientacja przedsiębiorcza firmy jako środowisko sprzyjające eksploracji i eksploatacji okazji w firmach sektora MŚP - Marek Matejun 131
3.4. Determinanty i efekty koncentracji na okazjach w ramach prowadzonej aktywności innowacyjnej - Marek Matejun 140

Rozdział 4
Model badawczy i jego operacjonalizacja z uwzględnieniem wyników badań eksperckich 153
4.1. Prezentacja i operacjonalizacja modelu badawczego - Marek Matejun 153
4.2. Metodyka i przebieg badań eksperckich - Marek Matejun 163
4.3. Wyniki 1. rundy badania delfickiego - Marek Matejun 170
4.4. Wyniki 2. rundy badania delfickiego i ostateczna operacjonalizacja podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w firmach sektora MŚP - Marek Matejun 182

Rozdział 5
Weryfikacja modelu badawczego na podstawie wyników badania ankietowego 193
5.1. Metodyka i zakres badania ankietowego - Marek Matejun 193
5.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw i respondentów - Marek Matejun 204
5.3. Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w praktyce funkcjonowania badanych firm sektora MŚP - Marek Matejun 215
5.4. Determinanty oraz efekty podejścia opartego na okazjach do zarządzania innowacjami w badanych firmach - Marek Matejun 229

Rozdział 6
Podejście oparte na okazjach do zarządzania innowacjami w praktyce liderów innowacyjności z Polski i z Czech 245
6.1. Metodyka badań prowadzonych w formie studium przypadku - Marek Matejun, Zdeněk Mikoláš 245
6.2. Charakterystyka badanych przedsiębiorstw - Marek Matejun, Zdeněk Mikoláš 252
6.3. Studia przypadku liderów innowacyjności z Polski - Marek Matejun 263
6.4. Studia przypadku liderów innowacyjności z Czech - Zdeněk Mikoláš 282

Zakończenie - Stefan Lachiewicz, Marek Matejun, Zdeněk Mikoláš 299
Bibliografia 307
Spis tabel 331
Spis rysunków 335

Załączniki 337
Załącznik 1. Zaproszenie, wprowadzenie teoretyczne i zakres badania eksperckiego 338
Załącznik 2. Certyfikat przyznawany za udział w badaniu eksperckim 353
Załącznik 3. Kwestionariusz ankiety 354
Załącznik 4. Certyfikat przyznawany za udział w badaniu ankietowym 371
Załącznik 5. Kwestionariusz wywiadu 372

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022