wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

WEWNĄTRZGAŁĘZIOWA WYMIANA HANDLOWA POLSKI Z UNIĄ EUROPEJSKĄ


WYRZYKOWSKA-ANTKIEWICZ M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 73.15 Twoja cena  69,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa Polski z Unią Europejską

Stan i uwarunkowania rozwoju


Proces integracji Polski z Unią Europejską oznacza wzrost jej zaangażowania w międzynarodowy podział pracy, a także pogłębienie się procesu specjalizacji produkcji, co nie pozostaje bez znaczenia dla charakteru wymiany handlowej. Jedną z najistotniejszych cech współczesnej gospodarki jest zastępowanie handlu międzygałęziowego wewnątrzgałęziową wymianą handlową. Zmiany zachodzące na arenie międzynarodowej wpłynęły nie tylko na intensywność i strukturę, ale również na kierunki handlu wewnątrzgałęziowego. Pojawiły się także nowe obszary eksploracji w zakresie handlu wewnątrzgałęziowego. Szczególny wpływ na wymianę wewnątrzgałęziową Polski z Unią Europejską wywarły m.in. przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych, zmiany na rynku pracy, wahania cen na rynku światowym, postęp technologiczny, a także nowe zjawiska − jak brexit czy pandemia COVID-19.

W książce zaprezentowano pojęcie, istotę i rodzaje wymiany wewnątrzgałęziowej.

Ponadto przedstawiono w niej sposoby pomiaru handlu wewnątrzgałęziowego, w tym zarówno handlu pionowego, jak i poziomego. W jednym z podrozdziałów wskazano na trudności, jakie sprawia pomiar wymiany wewnątrzgałęziowej, uwzględniając zasady funkcjonowania Polski w ramach Wspólnego Rynku. W opracowaniu pokazano stan wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską w okresie transformacji i integracji. Przeanalizowano poziom intensywności i strukturę wymiany wewnątrzgałęziowej z wszystkimi członkami Wspólnoty, uwzględniając procesy rozszerzenia UE w 2004, 2007 oraz 2013 r. Prezentując uwarunkowania rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej, ujęto czynniki instytucjonalne, ekonomiczne i polityczne mające wpływ na poziom jej intensywności. Po raz pierwszy w rozważaniach na temat uwarunkowań rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej poruszono problematykę takich zjawisk jak brexit czy pandemia COVID-19. Restrykcje wynikające z pandemii odciskają bowiem piętno na światowej gospodarce, w tym również na wymianie wewnątrzgałęziowe

Wstęp 7

Rozdział 1
Wewnątrzgałęziowa wymiana handlowa - pojęcie, rodzaje, pomiar, modelowanie 9
1.1. Istota wymiany wewnątrzgałęziowej 9
1.2. Pomiar wymiany wewnątrzgałęziowej 15
1.2.1. Miary intensywności wymiany wewnątrzgałęziowej 15
1.2.2. Pomiar pionowej i poziomej wymiany wewnątrzgałęziowej 26
1.2.3. Trudności w pomiarze wymiany wewnątrzgałęziowej 28
1.3. Modelowanie wymiany wewnątrzgałęziowej 31

Rozdział 2
Stan wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską 39
2.1. Intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską 40
2.2. Pionowy i poziomy handel wewnątrzgałęziowy między Polską a Unią Europejską 44
2.3. Struktura przedmiotowa wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z Unią Europejską 46

Rozdział 3
Uwarunkowania rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego Polski z Unią Europejską 69
3.1. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju handlu Polski z Unią Europejską − transformacja systemu gospodarczego Polski a integracja z Unią Europejską 70
3.2. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju handlu wewnątrzgałęziowego Polski z krajami Unii Europejskiej 74
3.2.1. Relacje między sytuacją makroekonomiczną Polski a handlem zagranicznym 74
3.2.2. Egzogeniczne uwarunkowania rozwoju wymiany wewnątrzgałęziowej Polski z krajami Unii Europejskiej 112
3.3. Polityka wymiany handlowej Polski z Unią Europejską 121
3.3.1. Układ Europejski a wymiana handlowa Polski z Unią Europejską 121
3.3.2. Jednolity Rynek Europejski 124

Zakończenie 131
Bibliografia 133
Spis tabel 143
Spis wykresów 145

146 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022