wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

NARZĘDZIA RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ W RAPORTOWANIU ZINTEGROWANYM


BEK-GAIK B. SUROWIEC A.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 56.25 Twoja cena  53,44 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Narzędzia rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym


Sprawozdawczość zintegrowana dynamicznie się rozwija, co stwarza zapotrzebowanie na odpowiednie narzędzia, z których mogliby skorzystać sporządzający sprawozdania. W strukturze ramowej sprawozdawczości zintegrowanej IIRC nie zaproponowano żadnych instrumentów ani narzędzi, które mogłyby lub powinny być wykorzystywane w sprawozdawczości zintegrowanej. Wydaje się, że wymagania stawiane przez sprawozdawczość zintegrowaną w sensie informacyjnym może spełniać rachunkowość zarządcza, zarówno operacyjna, jak i strategiczna. Liczne narzędzia rachunkowości zarządczej opracowane dla potrzeb wewnętrznego zarzadzania jednostką gospodarczą mogą stanowić silne wsparcie w przygotowywaniu sprawozdania zintegrowanego. Można zatem jednoznacznie stwierdzić, że niezaprzeczalną bazą informacyjną dla sprawozdawczości zintegrowanej są systemy rachunkowości zarządczej.

Tematyka monografii dotyczy możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej w przygotowywaniu raportów zintegrowanych. Autorki w monografii omówiły wymagania informacyjne IR oraz narzędzia rachunkowości zarządczej, które ułatwiłyby ich przygotowanie. Podkreślić należy, że w monografii zaprezentowano spojrzenie na raport zintegrowany od strony podażowej, czyli przygotowujących informacje, co niewątpliwie wpływa na jakość i użyteczność prezentowanych informacji. Generalnie dotychczasowe publikacje nie poruszały tej tematyki.

Przyjęcie przez organizacje sprawozdawczości zintegrowanej powinno spowodować zmiany w zachowaniach organizacji, wpłynąć na zidentyfikowanie słabości aktualnej strategii organizacji oraz zidentyfikować obszary wymagające poprawy i uwagi zarządu firmy. Stąd wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w przygotowaniu raportów zintegrowanych wydaje się kluczowe.

Monografia stanowi istotne źródło wiedzy adresowane do odbiorców zainteresowanych raportowaniem zintegrowanym − zarówno z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia. Uzupełnia dotychczasowy dorobek publikacyjny w tym obszarze na rynku polskim, wskazuje nie tylko aktualną praktykę spółek giełdowych notowanych na polskiej giełdzie, ale przede wszystkim porusza nowy aspekt raportu zintegrowanego - wykorzystanie systemu rachunkowości zarządczej do jego sporządzania.

Wstęp 7

Rozdział 1
Sprawozdawczość zintegrowana a sprawozdawczość tradycyjna 9
1.1. Istota raportowania zintegrowanego 9
1.2. Funkcje i fundamentalne koncepcje sprawozdawczości zintegrowanej 15
1.3. Kluczowe elementy treści raportu zintegrowanego 25
1.4. Sprawozdawczość zintegrowana i procesy zmiany organizacyjnej 33

Rozdział 2
Narzędzia rachunkowości zarządczej z perspektywy raportowania zintegrowanego 39
2.1. Rachunkowość zarządcza a raport zintegrowany 39
2.2. Zrównoważona karta wyników (Balanced Scorecard) 50
2.3. Budżetowanie kapitałowe 57
2.4. Systemy pomiaru dokonań 62
2.5. Segmentowy rachunek wyników 67
2.6. Raportowanie zarządcze 71
2.6.1. Raport kapitału intelektualnego 71
2.6.2. Raportowanie ryzyka 73

Rozdział 3
Praktyka ujawnień w raportach zintegrowanych polskich spółek w latach 2013-2020 79
3.1. Zastosowana metodyka badań empirycznych 79
3.2. Analiza cech formalnych raportów zintegrowanych i ich zgodności ze strukturą ramową 82
3.3. Analiza wykorzystanych narzędzi rachunkowości zarządczej w raportach zintegrowanych badanych spółek 90
3.4. Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej - analiza przypadku 94

Rozdział 4
Wykorzystanie narzędzi rachunkowości zarządczej w raportowaniu zintegrowanym - badanie ankietowe 107
4.1. Zastosowana metodyka badania i charakterystyka próby badawczej 107
4.2. Wyniki badań empirycznych 112
4.2.1. Poziom wiedzy na temat raportowania zintegrowanego 112
4.2.2. Korzyści raportowania zintegrowanego i stojące przed nim wyzwania 118
4.2.3. Raportowanie zintegrowane w komunikowaniu procesu tworzenia wartości przedsiębiorstwa 123
4.3. Podsumowanie wyników badań 131

Zakończenie 135
Bibliografia 139
Spis tabel 151
Spis rysunków 153
Aneks. Kwestionariusz ankiety 155

168 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022