wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

DETERMINANTY KSZTAŁTOWANIA INSTYTUCJONALNEGO KOSZTU POBORU PODATKÓW


FURMAN Ł. FURMAN W.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Determinanty kształtowania instytucjonalnego kosztu poboru podatków


W monografii scharakteryzowano aparat skarbowy zajmujący się poborem podatków do budżetu państwa.

W uzupełnieniu tych treści pokazano podstawy teoretyczne kosztu poboru podatków ponoszonych przez organy podatkowe. Dokonano selekcji poszczególnych kosztów rodzajowych i opisano, co wchodzi w ich skład przy działalności instytucji zajmującej się ściąganiem podatków.

Bardzo dużym walorem publikacji jest przedstawienie:

• poziomu wpływów z podatków wnoszonych przez podatników w każdym z 16 województw,
• poziomu kosztów rodzajowych ponoszonych przez Izby Administracji Skarbowej w poszczególnych województwach w Polsce,
• statystycznej weryfikacji kosztów poboru podatków oraz wpływów podatkowych.

Dzięki tym danym i obliczeniom zaprezentowano zróżnicowanie przestrzenne ponoszonych kosztów poboru. Badanie uwidoczniło wiele aspektów związanych z kosztami, które można poprawić, aby kształtowały się ona na niższym poziomie.

Książka adresowana jest do służb skarbowych, a informacje w niej zawarte mogą się przyczynić do bardziej efektywnego zarządzania instytucjonalnym kosztem poboru. Z monografii korzystać mogą również studenci kierunków ekonomicznych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę nt. funkcjonowania aparatu skarbowego.

Wstęp 7

Rozdział 1
Czynniki kształtujące instytucjonalny koszt poboru podatków 11
1.1. Kosztu poboru podatku z perspektywy finansów publicznych 11
1.2. Pojęcie instytucjonalnego kosztu poboru podatków
1.3. Zakres instytucjonalnego kosztu poboru 21
1.4. Czynniki warunkujące wysokość kosztu 24
1.5. Wybrane badania w zakresie instytucjonalnego kosztu poboru podatków 28

Rozdział 2
Instytucje zajmujące się poborem podatków w Polsce 33
2.1. Funkcjonowanie urzędów skarbowych, izb skarbowych oraz innych jednostek aparatu skarbowego przed reformą w 2017 r. 33
2.2. Działalność urzędów celnych i izb celnych 41
2.3. Omówienie działalności Ministerstwa Finansów 48
2.4. Nowy model administracji - Krajowa Administracja Skarbowa 52

Rozdział 3
Analiza kosztów osobowych zaangażowanych w wymiar i pobór podatku 61
3.1. Wydatki związane z wynagrodzeniami pracowników aparatu skarbowego 61
3.2. Wydatki związane ze szkoleniem pracowników 68
3.3. Wydatki związane z delegacjami pracowników 76
3.4. Inne koszty osobowe 80

Rozdział 4
Zakres kosztów rzeczowych związanych z procesem ściągalności podatku 87
4.1. Wydatki majątkowe związane z utrzymaniem mienia 87
4.2. Ujęcie oraz rodzaje innych rzeczowych kosztów 90
4.3. Wydatki związane z poborem podatków w kontekście miejsc powstawania kosztów 97

Rozdział 5
Statystyczna weryfikacja zależności w elementach tworzących instytucjonalny koszt poboru 103
5.1. Metodologia badania 103
5.2. Analiza danych statystycznych w zakresie instytucjonalnego kosztu poboru podatków na terenie województw 105
5.3. Analiza współzależności zjawisk zachodzących w kosztach poboru podatków z wykorzystaniem wskaźnika korelacji liniowej Pearsona 125
5.4. Wnioski z przeprowadzonych badań 138

Zakończenie 141
Bibliografia 145
Spis tabel 151
Spis wykresów 155

156 stron, Format: 16.5x23.5cm, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022