wprowad wasne kryteria wyszukiwania ksiek: (jak szuka?)
Twj koszyk:   0 z   zamwienie wysykowe >>>
Strona gwna > opis ksiki
English version
Ksiki:

polskie
podzia tematyczny
 
anglojzyczne
podzia tematyczny
 
Newsletter:

Zamw informacje o nowociach z wybranego tematu
 
Informacje:

o ksigarni

koszty wysyki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytuu?
Pomoemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


moesz te zadzwoni
+48 512 994 090

AGENCJE RATINGOWE ORAZ RATINGI KREDYTOWE


KORZEB Z. KULPAKA P. NIEDZIӣKA P.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 67.50 Twoja cena  64,13 z + 5% vat - dodaj do koszyka

Agencje ratingowe oraz ratingi kredytowe

problemy i wyzwania u progu trzeciej dekady XXI wieku


Monografia to kompendium wiedzy o agencjach ratingowych.

Autorzy przedstawiaj:

• genez ich powstania oraz ewolucj modeli biznesowych;
• spektrum oferowanych usug i produktów;
• struktur rynku usug ratingowych i uwarunkowania jego zmiany;
• regulacje nadzorcze oraz inicjatywy na rzecz deoligopolizacji rynku w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych;
• metodologie wyznaczania ratingów suwerennych, banków oraz korporacji niefinansowych;
• polityk agencji ratingowych w dobie pandemii COVID-19.

Ambicj Autorów ksiki, oprócz przyblienia wskazanych powyej zagadnie, jest syntetyczna predykcja uwarunkowa i kierunków rozwoju rynku agencji ratingowych po kryzysie pandemicznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na kwesti obiektywnej i wywaonej oceny potencjalnych konsekwencji trwania modelu oligopolistycznego z dominujc rol „Wielkiej Trójki".

Spis skrótów 9
Wstp 13

Rozdzia 1
Ratingi kredytowe i agencje ratingowe 15
1.1. Istota i funkcje ratingu kredytowego oraz wybrane taksonomie ocen ratingowych 15
1.2. Klasyfikacja i ewolucja modeli biznesowych agencji ratingowych 19
1.3. Geneza rynku agencji ratingowych oraz droga do dominacji na nim Wielkiej Trójki 24
1.4. Mae agencje ratingowe - charakterystyka wybranych podmiotów 32

Rozdzia 2
Rynek agencji ratingowych jako oligopol 37
2.1. Oligopol w teorii ekonomii 37
2.2. Przesanki uznania rynku agencji ratingowych za oligopol 41
2.3. Przyczyny oligopolu na rynku usug ratingowych 48
2.4. Inicjatywy na rzecz wzrostu konkurencji na rynku agencji ratingowych 50
2.5. Wzrost konkurencji na rynku agencji ratingowych a jako ratingów 54

Rozdzia 3
Regulacje nadzorcze dotyczce agencji ratingowych 57
3.1. Ryzyko systemowe oraz kanay oddziaywania agencji ratingowych na ryzyko systemowe 57
3.2. Zasadno, skuteczno i egzekwowalno regulowania dziaalnoci agencji ratingowych 65
3.3. Ewolucja regulacji nadzorczych dotyczcych agencji ratingowych 70
3.4. Ewolucja regulacji nadzorczych dotyczcych agencji ratingowych 83
3.5. Problem uzalenienia regulacji nadzorczych od ocen agencji ratingowych 93
3.6. Dziaania regulacyjno-nadzorcze w trakcie kryzysu pandemicznego 99

Rozdzia 4
Pierwszy po kryzysie subprime test dla agencji ratingowych, czyli pandemia COVID-19 - geneza, dotychczasowy przebieg i skutki spoeczno-gospodarcze 103
4.1. Pandemie w dziejach ludzkoci - filozoficzny oraz medyczny punkt widzenia 103
4.2. Ekonomiczne i spoeczne skutki COVID-19 107

Rozdzia 5
Ratingi podmiotów suwerennych oraz ich zmiany w okresie pandemii COVID-19 113
5.1. Metodyka wyznaczania ratingów pastw - analiza wybranych zagadnie 113
5.1.1. Moody's Investors Service 114
5.1.2. Standard & Poor's 126
5.1.3. Fitch Ratings 136
5.2. Wybrane determinanty ratingów podmiotów suwerennych wedug wyników bada prezentowanych w literaturze przedmiotu 147
5.3. Decyzje agencji ratingowych w odniesieniu do ratingów podmiotów suwerennych w okresie pandemii COVID-19 148

Rozdzia 6
Ratingi banków w trakcie pandemii COViD-19 153
6.1. Wpyw COVID-19 na sektor bankowy i ratingi banków 153
6.2. Pandemia COVID-19 a metodyki oceny banków stosowane przez agencje ratingowe 160

Rozdzia 7
Ryzyko pandemiczne w ocenach podmiotów niefinansowych dokonywanych przez agencje ratingowe 167
7.1. Wybrane aspekty zwizane z metodyk wyznaczania ratingów korporacyjnych 168
7.2. Determinanty ratingów korporacyjnych w trakcie pandemii COVID-19 183

Zakoczenie 197
Bibliografia 201
Spis tabel 217
Spis schematów 219
Spis wykresów 220

220 stron, B5, oprawa mikka

Po otrzymaniu zamwienia poinformujemy poczt e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytu polskojzyczny lub anglojzyczny jest aktualnie na pce ksigarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022