wprowadź własne kryteria wyszukiwania książek: (jak szukać?)
Twój koszyk:   0 zł   zamówienie wysyłkowe >>>
Strona główna > opis książki
English version
Książki:

polskie
podział tematyczny
 
anglojęzyczne
podział tematyczny
 
Newsletter:

Zamów informacje o nowościach z wybranego tematu
 
Informacje:

o księgarni

koszty wysyłki

kontakt

Cookies na stronie

 
Szukasz podpowiedzi?
Nie znasz tytułu?
Pomożemy Ci, napisz!


Podaj adres e-mail:


możesz też zadzwonić
+48 512 994 090

MIASTO-IDEA NOWE PODEJŚCIE DO GOSPODAROWANIA ZASOBAMI MIASTA


KUDŁACZ M.

wydawnictwo: CEDEWU, 2021, wydanie I

cena netto: 73.15 Twoja cena  69,49 zł + 5% vat - dodaj do koszyka

Miasto-idea

Nowe podejście do gospodarowania zasobami miasta


„Książka autorstwa Michała Kudłacza podejmuje bardzo ważny temat badawczy, jakim jest gospodarowanie zasobami miasta, przy czym słusznie traktuje zasoby bardzo szeroko, wychodząc z założenia, że najcenniejszym zasobem miasta jest społeczność, która je zamieszkuje, utożsamia się z nim i pragnie je ulepszać, poprawiając równocześnie jakość swojego życia. Sposób zaangażowania się tej społeczności w rozwój miasta w dużej mierze decyduje o sposobie zarządzania nim, a w konsekwencji - o gospodarowaniu zasobami materialnymi i niematerialnymi. Myśl ta jest wciąż stosunkowo nowa, jednak sformalizowana w postaci książki przestaje być myślą, a staje się obszarem dociekań naukowych, w dużej mierze interdyscyplinarnych".

Prof. dr hab. Marek Bryx, fragment recenzji


„Publikacja stanowi nowatorskie i przyczynkarskie spojrzenie na nowy paradygmat rozwoju tzw. gospodarki cyrkularnej rozpatrywanej z perspektywy miasta. Autor stara się skonstruować ogólny model, który nazywa miastem-ideą. Istotą modelu jest przejście do nowej fazy rozwoju, budowanej w oparciu o nowy system wartości i zasobów. Autor szuka też związków między tradycyjnym podejściem do rozwoju (czyli linearnym) a okrężnym. Podejmuje się też próby przeanalizowania miast pod względem pozycji na ścieżce rozwoju przyjaznej środowisku. W tym celu przeprowadza analizę porównawczą deklaratywnych polityk rozwoju (zapisanych w oficjalnych dokumentach) miast Krakowa i Wrocławia w odniesieniu do zarysowego modelu gospodarki okrężnej. Autor koncentruje swoją uwagę na kluczowych przemianach systemów miejskich w ujęciu historycznym i prospektywnym. [...] Zaletą pracy jest próba nieco innego zdefiniowania takich pojęć jak wartości i zasoby z punktu widzenia nowej okrężnej gospodarki miejskiej".

Prof. dr hab. Tadeusz Markowski, fragment recenzji

Wprowadzenie 7

Rozdział 1
Gospodarowanie zasobami miasta - podstawowe założenia wyjściowe 19
1.1. Miasta w ujęciu teoretycznym 19
1.2. Pola kontekstowe prowadzonych badań - przyjęte założenia 25
1.3. Istota i układy klasyfikacyjne zasobów rozwoju 48

Rozdział 2
Pojęcie wartości i kluczowych zasobów miast - ujęcie retrospektywne 69
2.1. Początki formowania się miast i miejskości 69
2.2. Idea miast starożytnych 72
2.3. Koncepcje rozwoju miast od średniowiecza do okresu oświecenia 75
2.4. Miasto rewolucji przemysłowej 78
2.5. Miasto w przemianach gospodarczych XX w. 82
2.6. Miasto przełomu XX i XXI w. 90

Rozdział 3
Gospodarowanie zasobami miasta - założenia dla gospodarki linearnej 107

Rozdział 4
Miejska gospodarka okrężna - podstawowe założenia teoretyczne 121
4.1. Miejska gospodarka okrężna w ujęciu teoretycznym 121
4.2. Idea miasta okrężnego - ramy konceptualne 129

Rozdział 5
Realizacja założeń idei miasta okrężnego w wybranych polskich miastach 135
5.1. Zarys modelowego ujęcia okrężnej gospodarki miejskiej oraz gospodarki linearnej 135
5.1.1. Składowe modelu i ich charakterystyka 135
5.1.2. Uszczegółowienie składowych modelu oraz wskaźniki pomiaru poziomu okrężności 148
5.2. Ocena rozwoju wybranych miast w świetle założeń modelu circular economy 165
5.3. Analiza polityk rozwoju Krakowa i Wrocławia 177
5.3.1. Analiza polityki rozwoju miasta Krakowa 181
5.3.2. Analiza polityki rozwoju miasta Wrocławia 184

Podsumowanie 189
Bibliografia 195
Spis tabel 207
Spis rycin 209
Aneks 211

220 stron, B5, oprawa miękka

Po otrzymaniu zamówienia poinformujemy pocztą e-mail lub telefonicznie,
czy wybrany tytuł polskojęzyczny lub anglojęzyczny jest aktualnie na półce księgarni.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone PROPRESS sp. z o.o. www.bankowa.pl 2000-2022